ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


- Αίτηση για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού για την κατηγορία Ταξί (ΠΕΚ)
- Αίτηση για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
- Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση ή προσθήκη άλλης κατηγορίας Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (ΕΑΟ)
- Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών
- Έντυπο Φυσικής Ικανότητας
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών