mtcw


Είναι μεγάλη η χαρά μου να χαιρετίζω την εκδήλωση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος με τη βιομηχανία.

Η ανάπτυξη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια δίνει επιτέλους στον τεχνικό κόσμο της Κύπρου και στην οικοδομική βιομηχανία την ευκαιρία να συνεργαστούν με τοπικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της έρευνας σε θέματα που επηρεάζονται από τις τοπικές ιδιαιτερότητες της Κύπρου και να εμβαθύνουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη τοπικών τεχνολογιών και τεχνικών, γεγονός που θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής βιομηχανίας και θα δώσει καινοτόμες λύσεις, εξειδικευμένες στις συνθήκες της Κύπρου.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και έρευνας σε θέματα της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο ήταν πάγιο αίτημα του τεχνικού κόσμου της Κύπρου και κάθε μηχανικού, που μέσα από την καθημερινή του τριβή με τα προβλήματα που αναφύονται κατά την υλοποίηση των έργων του, ένιωθε ότι χρειάζεται τον εμπλουτισμό των γνώσεών του σε θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν με λύσεις και τεχνικές που έρχονται έτοιμες από το εξωτερικό.

Το πρώτο βήμα για την ικανοποίηση της ανάγκης για ανάπτυξη της τοπικής εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα της οικοδομικής βιομηχανίας έγινε με τη δημιουργία των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Κύπρου. Το επόμενο βήμα σε αυτή τη διαδρομή είναι η διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών με τη βιομηχανία ώστε να λειτουργήσει η αμφίδρομη σχέση ακαδημαϊκού κόσμου και βιομηχανίας, που στις περιπτώσεις των εφαρμοσμένων επιστημών είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Η αμφίδρομη σχέση ακαδημαϊκού κόσμου και βιομηχανίας θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερου καταρτισμού των φοιτητών σε θέματα που θα τους δώσουν ευνοϊκότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης μετά την αποφοίτησή τους, αλλά θα δώσει και στη βιομηχανία τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τη γνώση αποφοίτων που έχουν εξειδικευθεί σε θέματα στα οποία υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά, ώστε να βελτιώσει την παραγωγικότητά της αλλά και την ποιότητα των κατασκευών στην Κύπρο.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου μου αναγνωρίζοντας από νωρίς την ανάγκη συνεργασίας με τις Πολυτεχνικές Σχολές των Κυπριακών Πανεπιστημίων, υπέγραψε από τον Νοέμβριο του 2007, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ τον Μάιο του 2009 υπέγραψε αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ, για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Ανάμεσα στις πρόνοιες αυτών των Πρωτοκόλλων είναι η συνεργασία για ανάληψη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η εκπόνηση μελετών ή και ερευνών για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων σε θέματα κατασκευαστικών έργων και δομικών υλικών αλλά και η συνδρομή σε φοιτητές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ για τη διεξαγωγή διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Τέτοιου είδους συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας πιστεύω ότι είναι μόνο το πρώτο βήμα, αφού ακόμα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου είναι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, με όλες τις δυσχέρειες που υπάρχουν στη διαδικασία δημιουργίας νέων θεσμών. Παρά το «νεαρό» της ηλικίας τους, ωστόσο, τα Πανεπιστήμια της Κύπρου έχουν ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας μας ως ιδρύματα με ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και σε αυτό συμβάλλει και η διασύνδεσή τους με τη Βιομηχανία.

Είμαι βέβαιη ότι τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου Πανεπιστημίου σε θέματα τεχνολογίας θα συνεχίσουν και η διασύνδεσή του με την κοινωνία θα γίνεται συνεχώς και στενότερη, για την προαγωγή του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας.

Στο σημείο αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μετά από σχετική πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την περασμένη Παρασκευή, 29 Απριλίου, την καθιέρωση ετήσιου βραβείου €1.000 έκαστο, σε τρεις αριστεύσαντες φοιτητές του κάθε ενός από τα τρία Τμήματα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, δηλαδή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τα τρία βραβεία θα απονέμονται κάθε χρόνο (αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπό του, και η καθιέρωσή του εντάσσεται στα πλαίσια της αποστολής του Υπουργείου για ενίσχυση της προβολής και προώθησης των τεχνικών επαγγελμάτων που σχετίζονται με την μηχανική επιστήμη και την τεχνολογία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές του σημαντικού έργου της διασύνδεσης των Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ με τη βιομηχανία, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας και να δεσμευθώ και ενώπιον σας ότι ως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα είμαστε υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας.