mtcw


Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για την πρόσκληση στη σημερινή συνέντευξη Τύπου αλλά και για την ευκαιρία που μας δίνεται ως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να παρουσιάσουμε το ρόλο και τα έργα που υλοποιούμε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013».

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, το οποίο αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στα έργα στα οποία συμμετέχει το Υπουργείο μας και τα Τμήματά του καλύπτουν όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων αφορά στη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πρότυπου Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, το οποίο θα προσαρμόζεται στις κύριες ανάγκες όλων των πόλεων της Κύπρου, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Η κεφαλαιοποίηση τόσο των αποτελεσμάτων του έργου όσο και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο αυτό δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την έγκριση και ένταξη του στρατηγικού έργου ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, το οποίο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ. Το έργο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, στο οποίο συμμετέχει και η Αρχή Λιμένων Κύπρου, έχει ως κύριο στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ασφαλούς διακίνησης φορτίων από και προς τα λιμάνια εντός του οδικού δικτύου.

Φυσικά σε ένα διασυνοριακό πρόγραμμα με θαλάσσια σύνορα δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν έργα σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αλλά και έργα συνεργασίας για τη διαχείριση λιμανιών και την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα έργα EGMDSS, E-SHIPPING, SAFEPORT, ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ όπως και το στρατηγικό έργο για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ΘΑΛ-ΧΩΡ.

Το στρατηγικό έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ είναι απόλυτα συναφές τόσο με τον Εθνικό όσο και με τον Ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Συγκεκριμένα στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε τον ορισμό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ως αρμόδια αρχή για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) στην Κύπρο και τη σύσταση «Ομάδας Εργασίας ΘΧΣ» η οποία απαρτίζεται από υπηρεσίες που οι αρμοδιότητές τους συνδέονται με τη θάλασσα. Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών και υποχρεώσεων των μελών της. Με τις Υπουργικές αυτές αποφάσεις ο ΘΧΣ αποτελεί πλέον και επίσημα αναπόσπαστο μέρος της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής της Κύπρου.

Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό προγραμματισμό, αυτός προσδιορίζεται ως γνωστόν, από την «Ευρώπη 2020», ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης στο οποίο εντάσσονται όλες οι επιμέρους τομεακές πολιτικές. Έχοντας υπόψη ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί το κατ’ εξοχήν εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, το έργο «ΘΑΛ-ΧΩΡ» συμβάλλει ουσιαστικά στους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο ΘΧΣ συμβάλλει επίσης και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σ’ ένα ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο για την κοινή διαχείριση θαλάσσιων λεκανών και αντίστοιχων μακρο-περιφερειακών στρατηγικών στην Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο ειδικότερα.

Το EGMDSS το οποίο υλοποιείται και πάλι από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης ναυτιλιακών συχνοτήτων κινδύνων, με στόχο την πρόληψη. Tην ίδια στιγμή με την υλοποίηση του έργου SAFEPORT, από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης προετοιμαζόμαστε και για τη διαχείριση των οποιονδήποτε ατυχημάτων με την ανάπτυξη ενός Διασυνοριακού Λιμενικού συστήματος ασφάλειας των λιμενικών υποδομών και αξιόπιστης και συνεχής θαλάσσιας επιτήρησης της θαλάσσιας επικράτειας, 24 ώρες την ημέρα 365 μέρες το χρόνο. Η αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης ναυτικών στην οποία στοχεύει το έργο E-SHIPPING αλλά και η αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών μέσω του έργου ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στην αναβάθμιση της κυπριακής Ναυτιλίας και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης.

Εκτός από τα έργα που έχουν αναφερθεί, το Υπουργείο μας έχει υπό την ευθύνη του και τον τομέα της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμμετέχει σε 3 έργα με στόχο την προστασία αρχαιολογικών πολιτιστικών μνημείων. Το έργο ΑΔΙΠΟΛ αφορά στην αποκατάσταση 7 σημαντικών μνημείων τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και αλλοιώσεις. Ο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ ασχολείται με την αποκατάσταση 2 μεσοβυζαντινών Ναών με καινοτόμες μεθόδους, της Αγίας Μαρίνας Καντού και της Παναγίας της Κοφίνου και τέλος το έργο ΑΜΕΡΓΟΝ περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του λόφου του Αγ. Γεωργίου με κατάλληλη ανάδειξη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τη δημιουργία μουσειακών χώρων για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού. Μέσω του έργου αυτού δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και περιήγησης ξένων και ντόπιων επισκεπτών στο χώρο και στο τοπικό μουσείο. Με την υλοποίηση του έργου θα αναδειχθεί η ιστορική και πολιτισμική σημασία της περιοχής του σημερινού οικονομικού, διοικητικού και εμπορικού κέντρου της Λευκωσίας.

Η πολυδιάστατη δράση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και η ταυτόχρονη αξιοποίηση των παρεχομένων κονδυλίων από το Υπουργείο μας προς την προώθηση αναπτυξιακών κυρίως έργων, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και μελλοντικά έργα προωθώντας έτσι την μέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και να ευχηθώ όπως η επόμενη προγραμματική περίοδος και το νέο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 επενδύσει στα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου και καταστεί εξίσου επιτυχημένη.