mtcw


Με μεγάλη μου ευχαρίστηση σας καλωσορίζω σήμερα στη Λεμεσό, στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας: «Όταν οι στόχοι γίνονται έργα». Επιτρέψετέ μου να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την αθρόα προσέλευσή σας και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι οργανωμένοι φορείς της Λεμεσού και οι απλοί πολίτες της για τα τεκταινόμενα τόσο στην πόλη και επαρχία Λεμεσού όσο και στο σύνολο της χώρας μας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που προσφέρουν στη χώρα μας. Η παρουσία τους σήμερα εδώ μας τιμά ιδιαίτερα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γραφείο Προγραμματισμού για τη διοργάνωση αυτής της εκστρατείας πληροφόρησης και δημοσιότητας σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, που στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην Κύπρο. Οι πολίτες της Κύπρου, ο επιχειρηματικός κόσμος και τα οργανωμένα σύνολα αξίζουν και πρέπει να ενημερωθούν ότι, και στην Κύπρο, με τη συμβολή σημαντικών κοινοτικών πόρων εφαρμόζεται από το 2004 η Πολιτική Συνοχής, μια από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασισμένη στη θεμελιώδη αρχή της Ένωσης, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, που στόχο έχει την εξομάλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που παρατηρούνται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ένωσης.

Τα έργα που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις που συμπληρώνουν και προσθέτουν αξία στην ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική της Κύπρου, με έμφαση στις βασικές προτεραιότητες της κυπριακής οικονομίας, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αναβάθμιση των βασικών υποδομών, η ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, η αναζωογόνηση της υπαίθρου και των αστικών περιοχών, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής καθώς και η ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας.

Η Λεμεσός έχει επωφεληθεί και συνεχίζει να επωφελείται από τη δυνατότητα αυτή, που μας παρέχει η συμβολή των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι συγκοινωνίες. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο πολύ σημαντικό έργο της αναβάθμισης των κυκλικών κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006. Το έργο αυτό, που εκτελέστηκε με επιτυχία από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης προς άμεσο όφελος των κατοίκων της επαρχίας Λεμεσού αλλά και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας μεταξύ των άλλων πόλεων καθώς και της πρόσβασης στο Λιμάνι Λεμεσού και τον Αερολιμένα Πάφου. Η μείωση του χρόνου μετακίνησης τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων αλλά και ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων είναι μερικά από τα ήδη εμφανή και αισθητά θετικά αποτελέσματα του έργου που ειδικότερα εσείς ως κάτοικοι της περιοχής βιώνετε καθημερινά.

Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται με δύο άλλα μεγάλα έργα πνοής, τόσο για την επαρχία Λεμεσού όσο και γενικότερα για την οικονομία της χώρας, τα οποία υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 με συγχρηματοδότηση και πάλι από το Ταμείο Συνοχής. Τα έργα αυτά είναι η αναβάθμιση του Λιμανιού Λεμεσού και η κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου. Με την κατασκευή του κάθετου δρόμου Λεμεσού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης προς το Λιμάνι Λεμεσού, η μείωση του κόστους μεταφοράς από και προς το Λιμάνι, η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας των δυτικών περιοχών της πόλης και ταυτόχρονα η επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος της ανεπαρκούς διοχέτευσης των όμβριων υδάτων από τη μείζονα δυτική Λεμεσό. Με την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του Λιμανιού Λεμεσού από την Αρχή Λιμένων Κύπρου επιδιώκεται η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας του λιμανιού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις της λιμενικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί ο ρόλος που διαδραματίζει η Κύπρος ως η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ένα σημαντικό όραμα της Κύπρου για το οποίο ειδικότερα η Λεμεσός καλείται και διαθέτει το δυναμισμό να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Τα σημαντικά αυτά έργα που υλοποιούνται στον τομέα των μεταφορικών υποδομών από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και τα Τμήματά του, σε συνδυασμό με πλειάδα έργων στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης της υπαίθρου, της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ανέργων, της αναζωογόνησης παραδοσιακών πυρήνων των αστικών περιοχών καθώς και στον τομέα της αλιείας, συμβάλλουν με πολλαπλασιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη τόσο της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού όσο και του συνόλου της χώρας μας. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχή μέχρι σήμερα υλοποίηση των προγραμμάτων και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Λεμεσού για τη φιλοξενία του και τη συνεργασία του στη διεξαγωγή της σημερινής εκδήλωσης η οποία ενισχύει την όλη προσπάθεια της Κυβέρνησης για την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών για τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Κλείνοντας καλώ όλους, πολίτες, επιχειρήσεις και τους παράγοντες της οικονομίας και της κοινωνίας, να συνεχίσουμε το σημαντικό αυτό έργο και να επιτύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.