mtcw


Για ακόμα μια φορά έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι και να απευθύνω χαιρετισμό σε εκδηλώσεις Οδικής Ασφάλειας που διοργανώνουν η Νεανική Εφημερίδα Click και ο νεοσύστατος Οργανισμός Νέων για την Οδική Ασφάλεια REACTION, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Η Οδική Ασφάλεια, όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα. Για την αποτροπή των οδικών συγκρούσεων, απαιτούνται δρόμοι και οχήματα με σωστές προδιαγραφές κατασκευής και με κατάλληλο εξοπλισμό, αποτελεσματική περίθαλψη των τραυματιών, αλλά πάνω απ΄ όλα απαιτείται σωστή και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά από όλους όσους χρησιμοποιούν τους δρόμους.

Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καταβάλλουν έντονες προσπάθειες με ένα πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, για την καλλιέργεια οδικής συνείδησης και τη δημιουργία μιας κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην κυπριακή κοινωνία. Όμως, ακριβώς επειδή η οδική συμπεριφορά των πολιτών, είναι ένα ζήτημα κατ΄ εξοχήν κοινωνικό, απαιτείται η συμβολή και η συστράτευση στις προσπάθειες μας, των οργανωμένων κοινωνικών φορέων.

Είμαστε ευτυχείς και περήφανοι που έχουμε συμμάχους στον πόλεμο κατά του Μολώχ της Ασφάλτου, 95, μέχρι σήμερα, κυπριακούς οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας.

Με την μεγάλη κυπριακή κοινωνική συμμαχία οδικής ασφάλειας στο πλευρό μας, έχουμε πετύχει στο τέλος του 2010, τη μείωση των νεκρών σε οδικές συγκρούσεις κατά 41,7% και των τραυματιών κατά 50,4%. Όμως, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας, στις 11 Μαΐου 2011 κατά την τελετή κήρυξης στην Κύπρο, της έναρξης της Παγκόσμιας Δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2010, κάθε απώλεια ζωής και αρτιμέλειας στην άσφαλτο είναι άδικη και απαράδεκτη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να θέσουν την Οδική Ασφάλεια στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους.

Ήδη εκπονείται το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας της Κύπρου για την περίοδο 2012-2020 και ο στόχος του θα είναι η μείωση των νεκρών και τραυματιών σε οδικές συγκρούσεις κατά 50% μέχρι το 2020. Με συμμάχους όπως τη Νεανική Εφημερίδα CLICK και τον Κυπριακό Οργανισμό Νέων για την Οδική Ασφάλεια REACTION στο πλευρό μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά το CLICK, το REACTION και τον ΚΟΤ για τη διοργάνωση της μεγάλης εκστρατείας οδικής ασφάλειας GRAND ROAD SAFETY PROJECT. Η Κύπρος, όπως και ο γειτονικός μας Λίβανος, είναι χώρες που υποδέχονται, κάθε χρόνο, ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς ξένων περιηγητών. Μόνο η Κύπρος υποδέχεται πέραν των 2 εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο. Τα ετήσια έσοδα της Κύπρου από τον τουρισμό ανέρχονται στο €1,5 δισεκατομμύριο, ποσό που ισοδυναμεί με το 8,9 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Δεν είναι απλό σχήμα λόγου η φράση ότι ο τουρισμός είναι ο αιμοδότης της Κυπριακής Οικονομίας.

Γι΄ αυτό, είναι εθνικά επιβεβλημένο, η Κύπρος να προβάλλεται ως ένας πολύ ασφαλής τουριστικός προορισμός και είμαι σίγουρη ότι η μεγάλη εκστρατεία οδικής ασφάλειας του CLICK, του REACTION και του ΚΟΤ, που έχω θέσει υπό την αιγίδα μου, θα προσφέρει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγχαίρω επίσης και ευχαριστώ θερμά το CLICK και το REACTION, για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, του 1ου Σύνθετου Διαγωνισμού Οδικής Ασφάλειας για Νέους κάτω των 25. Δραστηριότητες όπως αυτή, λειτουργούν ως καταλύτης για την ενεργό εμπλοκή των νέων στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα των οδικών συγκρούσεων και στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του.

Συγχαίρω ιδιαίτερα όλα τα παιδιά και τους νέους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Σας θεωρούμε όλους, πολύτιμους συμμάχους στον αγώνα μας.

Ο ενθουσιασμός, ο δυναμισμός και η ζωντάνια σας, μας ενισχύουν στο στόχο μας να καταστήσουμε σύντομα, όλοι μαζί, τους δρόμους της Κύπρου πραγματικά ασφαλείς.