mtcw


Θα ήθελα, κατ΄ αρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να θέσω υπό την αιγίδα μου τον Παγκύπριο Χορό του Συλλόγου σας.

Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ακόμη μια φορά, ότι αντιμετωπίζουμε τα θέματα που σας απασχολούν ως επαγγελματίες μελετητές έργων ανάπτυξης, ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας και σοβαρότητας. Η σημασία του τομέα των κατασκευών και οικοδομών στην ανάπτυξη της Κύπρου υπήρξε διαχρονική και τα Τμήματα του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που αποτελούν τα παλαιότερα αναπτυξιακά Τμήματα του κράτους μας με τη μεγαλύτερη ιστορία και προσφορά, στελεχώνονται με μεγάλο αριθμό μελών του Συλλόγου σας.

Ο Σύλλογος σας από την ίδρυσή του, το 1992, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής και στην ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού, ώστε οι Πολιτικοί Μηχανικοί να είναι σε καλύτερη θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά στον σχεδιασμό και την κατασκευή των σημαντικών υποδομών, που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.

Πέρα από τα καθαρά επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, μέσα και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Συλλόγου σας παρατηρούμε τον προβληματισμό μιας οργάνωσης που διακατέχεται από αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και στοχεύει στην προώθηση της προόδου και της ποιότητας στον τόπο μας.

Μέσα από τις μακρόχρονες προσπάθειες σας για την αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, αλλά και της προσφοράς του στην κοινωνία, έχετε συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των έργων ανάπτυξης, στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευαστικών έργων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Στις πιο πάνω προσπάθειες, ο Σύλλογος σας έχει συνεισφέρει ουσιαστικά μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση των Πολιτικών Μηχανικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Πέρα από τα κλασσικά θέματα της στατικής ασφάλειας των κατασκευών, της αντισεισμικής προστασίας και της τεχνικής των διαφόρων τύπων κατασκευών, τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί το θεματολόγιο των σεμιναρίων σε θέματα όπως οι ευθύνες των μηχανικών, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, η προστασία του περιβάλλοντος και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των έργων, η διεύθυνση και διαχείριση των κατασκευαστικών συμβολαίων, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η πυρασφάλεια και άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας των υποδομών.

Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών με τον Σύλλογό σας έχει μπει σε νέα βάση και αναμένουμε να συνεχίσει να γίνεται ακόμη στενότερη, ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τη συνεισφορά των Πολιτικών Μηχανικών στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας μας. Οι εισηγήσεις και οι προτάσεις σας σε σχέση με τα συμβόλαια ανάθεσης μελετών αλλά και κατασκευών, αξιολογούνται σε βάθος από τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και των Τμημάτων του, με στόχο την εξεύρεση των καλύτερων εφικτών λύσεων, αλλά και την άμεση εμπλοκή και συμμετοχή των οργανωμένων συνόλων των μηχανικών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της έγκαιρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Ο τομέας των κατασκευών βρίσκεται σήμερα σε κάμψη λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι ανησυχίες για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εξελίξεις για την οικονομία της Κύπρου είναι διάχυτες σε όλους μας. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχουν προωθήσει την κατασκευή μεγάλου αριθμού έργων υποδομής, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την αναχαίτιση της ανεργίας στην οικοδομική βιομηχανία, η οποία έχει επιπτώσεις σε όλο το κοινωνικό φάσμα.

Θα ήθελα να κλείσω τον σύντομο χαιρετισμό μου σημειώνοντας την ικανοποίησή μου για την πρόσφατη Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων που θα βάλει σε νέα βάση τη συνεργασία των κύριων συντελεστών της ανάπτυξης των υποδομών της χώρας μας και να ευχηθώ την επιτυχή κατάληξη αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας.

Είμαι σίγουρη ότι ο Σύλλογος σας θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την προσφορά του στους Πολιτικούς Μηχανικούς αλλά και στην κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που είναι μπροστά μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική κρίση, η ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη και συνεχή εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του Συλλόγου σας.