mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που προσφωνώ, σήμερα, την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων. Η Συνέλευσή σας αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τη λιμενική βιομηχανία της Κύπρου γιατί στα πλαίσιά της παρέχεται η δυνατότητα συνάντησης των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που ασχολούνται με τα λιμάνια και γενικότερα τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η συμβολή των Ναυτικών Πρακτόρων είναι αναμφισβήτητα υψίστης σημασίας στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση αλλά και την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο της ναυτιλίας όσο και της λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών στις οποίες, η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό.

To Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών στην κυπριακή οικονομία εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται για την καθιέρωση των λιμανιών μας ως κομβικού διαμετακομιστικού κέντρου εμπορίου, αλλά και στη διατήρηση και επαύξηση του ρόλου τους ως κέντρων διακίνησης επιβατών και κρουαζιέρων, παράλληλα με την πιο αποδοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κυπριακού εμπορίου.

Η ένταξη της Κύπρου στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση με πολλές προοπτικές που απαιτούν πλήρη ετοιμότητα για τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών. Παράλληλα δημιουργεί ελπίδες για την άρση του Τουρκικού Εμπάργκο, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επιθυμητή ανάπτυξη και εξέλιξη των κυπριακών λιμανιών.

Τα κυπριακά λιμάνια αποτελούν τις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της, σε μια πολιτικά ευαίσθητη περιοχή αλλά και μια περιοχή με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Η ύπαρξη σύγχρονων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση της Κύπρου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στους οποίους όλοι μας πρέπει να στηριχθούμε για να μπορέσουν τα λιμάνια μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον έντονο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου έχουν δρομολογήσει και συνεχίζουν να δρομολογούν έργα εκατομμυρίων λιρών για την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμανιών και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας μας.

Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω την εκβάθυνση της δυτικής λεκάνης του λιμανιού Λεμεσού και την υποστήριξη των κρηπιδωμάτων, τα οποία συμπληρώθηκαν το 2009, την επέκταση του κρηπιδώματος κατά 500μ., έργο του οποίου οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν περί το φθινόπωρο του 2011 και η συμπλήρωσή τους να γίνει είκοσι (20) μήνες αργότερα, την αγορά 2 νέων γερανογέφυρων τύπου post-panamax, την αναβάθμιση και μεταφορά των γερανογέφυρων από το λιμάνι της Λάρνακας στο λιμάνι της Λεμεσού, την αγορά νέου ρυμουλκού κλπ. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου της Αρχής Λιμένων Κύπρου για την κατασκευή νέας σύγχρονης αίθουσας επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού, ένα έργο το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών που προσφέρει σήμερα το λιμάνι. Το έργο αυτό, αναμένεται να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του Κεκτημένου Σιένγκεν, τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας όπως έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την πόλη της Λεμεσού όσο και για την Κύπρο γενικότερα.

Επίσης προωθήθηκε το θέμα της ανάπτυξης του χερσαίου χώρου του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Η σχετική συμφωνία έχει υπογραφεί τον Απρίλη του 2010 ενώ πρόσφατα κατακυρώθηκαν και οι προσφορές για τα ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά καθώς επίσης για τους ανελκυστήρες. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή γραφείων, εστιατορίων, καταστημάτων, μεγάλης πλατείας, πεζοδρόμων και χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με τη συμπλήρωσή του αναμένεται ότι η περιοχή του παλιού λιμανιού Λεμεσού θα αναβαθμιστεί σημαντικά και θα αποκτήσει μια ελκυστική και από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης πολυδιάστατη όψη.

Σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη και διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας με την μέθοδο DBFO προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τον επιτυχόντα προσφοροδότη και αναμένεται ότι μέχρι το καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν. Η ανάθεση της ανάπτυξης και διαχείρισης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας στον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται ότι θα επιφέρει ουσιαστική ανάπτυξη στην πόλη της Λάρνακας και αναμφίβολα στην οικονομία της Κύπρου στο σύνολό της.

Έχοντας υπόψη μας τις τρομοκρατικές ενέργειες ανά το παγκόσμιο έχουμε θέσει στις άμεσες προτεραιότητές μας τα θέματα της ασφάλειας των λιμανιών. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε αφενός μεν να εναρμονιζόμαστε με όλες τις νομοθεσίες τόσο του Ευρωπαϊκού κεκτημένου όσο και των σχετικών διεθνών συμβάσεων και αφετέρου προβαίνουμε σε όλες τις συνεπαγόμενες από τις εν λόγω νομοθεσίες ενέργειες.

Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και της Αρχής Λιμένων Κύπρου με τους φορείς της λιμενικής βιομηχανίας και τους κοινωνικούς εταίρους αποτέλεσε και θα αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία των στόχων του νευραλγικού για την οικονομία μας τομέα των λιμανιών, ιδιαίτερα τώρα που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας παγκόσμια.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διαβιβάσω την εκτίμηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και όλης της Κυβέρνησης για το έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και να διαβεβαιώσω ότι, πάντοτε θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στο σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε.

Τέλος θα ήθελα, για μια ακόμα φορά, να εκφράσω την ευχή - και θα συνεχίζουμε να την εκφράζουμε για όσο χρειαστεί - όπως η επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου γίνει στην αγαπημένη πόλη της Αμμοχώστου, ελεύθερης από τα κατοχικά στρατεύματα, που την κρατούν αιχμάλωτη τα τελευταία 37 χρόνια.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.