mtcw


Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εταιρεία Hermes Airports Ltd για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 5 χρόνων ανάπτυξης και λειτουργίας των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από τη Hermes.

Με μεγάλη ικανοποίηση συγχαίρω τη Hermes και τον Πρόεδρο της κ. Νίκο Σιακόλα, αφού όλοι, εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν ότι η λειτουργία των Αερολιμένων του τόπου μας, 5 χρόνια μετά την έναρξη της Συμφωνίας Παραχώρησης για την Ανάπτυξη του σημαντικού αυτού Έργου και παρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διέρχεται η παγκόσμια κοινότητα, πραγματοποιείται με επιτυχία.

Η επιτυχία αυτή, σε μια Σύμβαση πρωτοποριακή για τα δεδομένα του νησιού, που αποτελεί πρότυπο και για αναπτύξεις που ακολουθούν, είναι το αποτέλεσμα συνεχούς και επίπονης δουλειάς που διεξάγεται υπό την ευθύνη του Υπουργείου μας, μιας ομάδας λειτουργών του Κράτους, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, εκπροσώπους διαφόρων φορέων που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται στον χώρο των Αερομεταφορών, και βεβαίως των στελεχών και εργαζομένων της Hermes.

Σε περιόδους όπου η δημοσιονομική στενότητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την εξέλιξη των αναπτυξιακών υποδομών, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπτυξης των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην προετοιμασία μας για τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού μας. Το οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη σύγχρονης υποδομής- ειδικότερα σε ότι αφορά την Κύπρο, όπου ο Αερολιμένας Λάρνακας αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου προς το νησί, συνεισφέροντας μέσω της ανταλλαγής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και ευημερία του τόπου.

Το εγχείρημα της Σύμπραξης του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα που εφαρμόστηκε για την Ανάπτυξη των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου αποτελεί καθοριστικό σταθμό στην πορεία για κατασκευή έργων υποδομής στο νησί. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των κατασκευαστικών εργασιών και η επιτυχής λειτουργία τους, αποτελεί πρότυπο που ενθαρρύνει την προσπάθεια για ανάπτυξη της συνεργασίας. Αναδεικνύει παράλληλα τη δυνατότητα που υπάρχει για σύμπραξη δημόσιων φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας με στόχο την ικανοποίηση αναγκών του πολίτη και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ότι αφορά την ασφάλεια, άνεση και εξυπηρέτηση του.

Η συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα αποκτά ακόμη περισσότερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, όπου η ανάπτυξη και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας καθίστανται πλέον πρωταρχικοί στόχοι.

Η υπογραφή της Συμφωνίας με την εταιρεία Hermes Airports Ltd πριν από πέντε χρόνια για την ανάπτυξη και διαχείριση τω ν αεροδρομίων σηματοδότησε μια μεγάλη αλλαγή: αυτή της διαχείρισης των αεροδρομίων από ιδιώτες αντί από το κράτος, ακολουθώντας έτσι την παγκόσμια πρακτική. Λόγω ακριβώς της φύσης της λειτουργίας ενός αεροδρομίου, έχει αποδειχθεί μέσα από εμπειρίες πολλών κρατών, ότι η διαχείριση του από ιδιώτες είναι προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας του, της δυνατότητας για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται και για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η τήρηση των όρων της Συμφωνίας που έχει υπογραφεί, καθώς και η διαχείριση των αεροδρομίων, βρίσκονται κάτω από τη συνεχή εποπτεία του κράτους ούτως ώστε να συμμορφώνεται η Δημοκρατία με τους κανονισμούς και τις σχετικές συμβάσεις της ΕΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου μας, τα θέματα των αεροδρομίων αντιμετωπίζονται πάντοτε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευαισθησία. Η Κύπρος ως νησί συνδέεται με τον έξω κόσμο κυρίως μέσω των αεροδρομίων μας. Βρίσκεται επίσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, ενώ παράλληλα αποτελεί το σύνορο της ΕΕ με την ΝΑ Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Στόχος επομένως είναι η διατήρηση των αεροδρομίων μας στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο από όλες τις απόψεις ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικά και να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων.

Οι Αερολιμένες μας βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης από την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει δυσμενώς τις αερομεταφορές κυρίως κατά τα προηγούμενα 2 χρόνια. Η μέχρι στιγμής αύξηση της τάξης του 6,5% σε σχέση με την περσινή χρονιά, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού της οικονομικής ανάκαμψης, της προσέλκυσης νέων αεροπορικών εταιρειών και αεροπορικής σύνδεσης με νέους προορισμούς καθώς και της αυξημένης τουριστικής κίνησης και αντανακλά τη σκληρή δουλειά που συντελείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των Αερομεταφορών και του Τουρισμού. Με βάση αυτά τα δεδομένα και κοιτάζοντας μπροστά, ειδικότερα με την επικείμενη ανάπτυξη του Εμπορευματικού Σταθμού, η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους, ευελπιστούμε και αναμένουμε περαιτέρω αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης των Αερολιμένων.

Το μοντέλο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, κατά την τελευταία δεκαετία, έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη. Ακόμα και εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες χαμηλού κόστους συνέχισαν να εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και να επεκτείνουν το δίκτυο τους σε νέους προορισμούς. Πιστεύουμε ότι η συντονισμένη προσπάθεια και η παροχή κινήτρων που προωθείται από το Κράτος, τη Hermes και άλλους φορείς για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών, αλλά και το άνοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές, θα αποδώσει καρπούς αυξάνοντας την αεροπορική κίνηση και τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα στο νησί.

Αντικρίζοντας το μέλλον, τα Αεροδρόμια μας βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Το αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα έχει ωθήσει τους καταναλωτές στο να καταστούν πιο προσεκτικοί και φειδωλοί με τις επιλογές τους στις μετακινήσεις τους. Επιπλέον ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών προορισμών και των αερολιμένων κατ’ επέκταση, εντείνεται. Πολλά αεροδρόμια στην περιοχή στοχεύουν στο να καταστούν περιφερειακοί κόμβοι και επενδύουν με στόχο να προσελκύσουν επισκέπτες και αεροπορικές εταιρείες.

Για να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι προκλήσεις πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, με παρακολούθηση και αξιολόγηση των αλλαγών που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον με ταυτόχρονη άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση τόσο σε νέες ευκαιρίες όσο και στα εμπόδια που θα προβάλλονται.

Οι συντελεστές του Έργου και η αφοσίωση που υπάρχει από το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα στελέχη και εργαζομένους στην Εταιρεία Hermes, μας έχουν δείξει ότι υπάρχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποτελεί η Συμφωνία Παραχώρησης ένα επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης. Με την ευκαιρία που μου δίνεται θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες του Υπουργείου για τις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Hermes, κου Ν. Σιακόλα, που είχαν σαν στόχο την υλοποίηση του οράματος του για την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων Αερολιμένων στο νησί. Θα ήθελα επίσης να τον συγχαρώ για την επιμονή του στην συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους χώρους των Αερολιμένων και για την επιτυχημένη συνεργασία που είχαμε. Η ανακήρυξη του ως Eπίτιμου Προέδρου της Hermes, με την ανακοίνωση αποχώρησής του, μετά από μια δεκαετία γόνιμης προσφοράς, αποτελεί και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του. Είμαστε βέβαιοι ότι και από τη θέση αυτή θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ενισχύοντας την εικόνα τόσο των Αεροδρομίων μας όσο και του επιχειρηματικού τομέα. Θεωρούμε επίσης ότι η διαδοχή του από τον κ. Ιακώβου, θα δώσει συνέχεια και νέα πνοή στο όραμά του προς όφελος των Αεροδρομίων και του νησιού μας στο σύνολό του.

Η επιτυχημένη λειτουργία των Αερολιμένων αποτελεί και ένα φόρο τιμής και έπαινο σε όσους δουλεύουν κοπιαστικά και συνεργάζονται, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, για να απολαμβάνουμε τέτοιας υψηλής ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες. Επιθυμία και βούληση όλων είναι η συνέχιση αυτών των επιτυχιών προς όφελος της Κύπρου, της οικονομικής της ανάπτυξης και της ευημερίας του λαού της.