mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στην υπογραφή του Συμβολαίου για τη Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση του Νέου Κυβερνητικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Οικονομικών, στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου.

Το κράτος αποφάσισε να ανεγείρει νέο Τυπογραφείο το 1966. Λόγω της τουρκικής εισβολής ανεστάλη όλο το κτηριακό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας και διάφοροι άλλοι λόγοι συνέβαλαν στη μακράν αναβολή του έργου.

Το Τυπογραφείο ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα που ίδρυσε η αγγλική αποικιοκρατική διοίκηση. Η πρώτη τυπογραφική μηχανή εγκαταστάθηκε στον χώρο του Μετοχίου της Μονής Κύκκου και η πρώτη Επίσημη Εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου του 1878.

Το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων της αποικιοκρατικής διοίκησης σχεδίασε και ανήγειρε το σημερινό διατηρητέο κτήριο του Κυβερνητικού Τυπογραφείου απέναντι από την Αρχιγραμματεία το 1915.

Το παλιό αυτό κτήριο εξυπηρέτησε τις ανάγκες του Δημοσίου για σχεδόν ένα αιώνα, αλλά σήμερα δεν είναι κατάλληλο για να στεγάσει τη σύγχρονη τεχνολογία και γραμμή παραγωγής. Φιλοδοξία μας είναι το νέο κτήριο να ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνολογία, να προσφέρει ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον και να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των εκδόσεων που αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία.

Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ακόμη σταθμό στο κτηριολογικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης.

Το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ως αποστολή του την εκτύπωση και διάθεση της Επίσημης Εφημερίδας και των υπόλοιπων κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό, την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υπηρεσίας όσον αφορά τις ανάγκες σε εκτυπωτικές εργασίες και την προμήθεια χάρτη και γραφικής ύλης.

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελεί είναι:

· Αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις ασφαλείας της Κυβέρνησης, μερικές από τις οποίες είναι το Κρατικό Λαχείο, οι Άδειες Κυκλοφορίας, οι Τίτλοι Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Άδειες Οδήγησης, Διεθνείς Άδειες Οδήγησης, Πιστοποιητικά Αποταμίευσης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Γραμμάτια του Δημοσίου, καθώς και τα Ψηφοδέλτια για τις Προεδρικές, Βουλευτικές, Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές.

· Διαχειρίζεται και προμηθεύει όλα τα κυβερνητικά Τμήματα με την αναγκαία γραφική ύλη και τα αναγκαία έντυπα.

· Αναλαμβάνει την αποστολή της Επίσημης Εφημερίδας στους συνδρομητές και τις πωλήσεις όλων των κυβερνητικών εκδόσεων.

Τα προσχέδια του Έργου έγιναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και πληρούν τόσο τις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής όσο και της τεχνολογίας.

Το νέο κτήριο αποτελείται από γραφειακούς χώρους, εργαστηριακούς χώρους, υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και βοηθητικούς χώρους, συνολικού εμβαδού 3.980,00 m².

Οι εξωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν μελέτη τοπιοτέχνησης του υπαίθριου χώρου, στην οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη η σωστή ανάδειξη του νέου κτηρίου οι προσβάσεις πεζών προς και από τον χώρο στάθμευσης και η σωστή διακίνηση των τροχοφόρων εντός του οικοπέδου.

Η δαπάνη του Έργου είναι της τάξης των € 4.047.000 (συν ΦΠΑ). Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον Μάιο του 2011 και θα συμπληρωθούν εντός 24 μηνών. Το Συμβόλαιο περιλαμβάνει συντήρηση του έργου για 12 χρόνια.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Τμήμα Δημοσίων Έργων και όλους γενικά τους εμπλεκόμενους φορείς και κυβερνητικά Τμήματα, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Έργου αυτού.

Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ την εταιρεία CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD για την ανάληψη της σύμβασης.

Είμαι βέβαιη ότι, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, εργολάβων και άλλων αρμόδιων κυβερνητικών Τμημάτων και Τοπικών Αρχών, το Έργο θα κατασκευαστεί με άριστη ποιότητα και σύμφωνα με τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα του Συμβολαίου.