mtcw


Θέλω κατ' αρχάς να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνει να προσφωνήσω και εγώ τη σημερινή διάσκεψη, που δίνεται με την ευκαιρία της εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού. «Δικαίωμα στο όνειρο, δικαίωμα στη ζωή», ένας τίτλος που κρύβει δύναμη και θέληση αλλά κυρίως αποφασιστικότητα για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα αναβαθμίσουν τη ζωή, όχι μόνο των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση αλλά όλης της κοινωνίας.

Δικαίωμα στο όνειρο σημαίνει δικαίωμα σε μια ζωή όπως την ονειρευόμαστε. Δεν νοείται ζωή που να μην προσφέρει στον άνθρωπο το δικαίωμα να οραματιστεί το μέλλον σύμφωνα με τις απέραντες δυνατότητες των ψυχικών του αποθεμάτων. Είναι η αρχή και η αξία της ζωής. Είναι, αν θέλετε, και πρέπει να είναι, το ιδανικό και η προσπάθεια όλων των οργανωμένων κοινωνιών να μεριμνούν και να επαγρυπνούν ώστε το δικαίωμα αυτό να διατηρείται ακέραιο και αναφαίρετο.

Η πρόσκληση του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης μού έφερε συνειρμικά στο μυαλό σκέψεις που πολλές φορές οι άνθρωποι στην έγνοια μας για την καθημερινότητα τις θεωρούμε απλές και αυτονόητες.

Η κινητικότητα, η ικανότητα, αν θέλετε, να εκτελούμε απλές λειτουργικές κινήσεις, μπορεί για κάποιους να δυσκολεύει, να εμποδίζεται λόγω λειτουργικών δυσκολιών που συναντούμε όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή μας. Μόνιμα ή προσωρινά. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε την απουσία διευκολύνσεων στο δομημένο περιβάλλον ως την αιτία που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν, να ενταχθούν και να προσφέρουν, κάνοντας χρήση του μέγιστου των δυνατοτήτων τους.

Αυτή την κοινωνική διάσταση της μειωμένης κινητικότητας σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον έχει υιοθετήσει η Ευρώπη, ορίζοντας ως προβληματικό το περιβάλλον εκείνο που είναι ανίκανο να προσφέρει τις βασικές διευκολύνσεις. Διευκολύνσεις που σήμερα αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία ισότητας.

Το περιβάλλον, όπως το σχεδιάζαμε και το κτίζαμε μέχρι τώρα, καθιστούσε τη συμμετοχή αριθμού πολιτών, ακόμη και στις πιο απλές και βασικές πτυχές της ζωής, δύσκολη έως και αδύνατη. Η άρση της κατάφωρης αυτής αδικίας έρχεται με τον 21ο αιώνα να κάνει μια τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ορόσημο που ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα όλων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή.

Τη Σύμβαση υιοθέτησε πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί και νομικά να την τηρήσει και να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία που απαιτούνται για την εφαρμογή της.

Το άρθρο 9 της Σύμβασης αναφέρεται εκτενώς στο δικαίωμα της ισότιμης και ασφαλούς πρόσβασης: Για να καταστεί δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση, σε ίση βάση με άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και επικοινωνίες.

Είτε απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στους γονείς μικρών παιδιών, στα προσωρινά τραυματισμένα άτομα ή στα άτομα με χρόνιες παθήσεις, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η προσβασιμότητα είναι το επίτευγμα του νέου αιώνα. Η νέα αυτή αντίληψη αναβαθμίζει την εξίσωση των ευκαιριών και την ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών προσδίδοντας αξία στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εφαρμόζει εδώ και χρόνια την Αρχή της προσβασιμότητας, η οποία πρέπει να διαπνέει κάθε προγραμματισμό, κάθε έργο και κάθε νομοθεσία ώστε να διασφαλίσουμε έναν περιβάλλον φιλικό και προσπελάσιμο για όλους τους πολίτες. Γι΄ αυτό και η ισότιμη πρόσβαση αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τόσο στα δημόσια κτήρια και πεζοδρόμια, όσο και στις εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές. Η διευκόλυνση και η ασφάλεια στη διακίνηση όλων των πολιτών είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη και καθήκον όλων των κρατικών υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων με πρόταση του στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήθηκε μέτρα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις κρατικές Υπηρεσίες, και έθεσε σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση τους. Η πρόταση έγινε αμέσως αποδεκτή και βρίσκεται τώρα στο στάδιο της υλοποίησης. Αφορά, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση χώρων στάθμευσης τόσο για υπαλλήλους με κινητικές δυσκολίες, όσο και για το κοινό. Ζητήσαμε επιπρόσθετα οι χώροι αυτοί να είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες, γνωρίζοντας πόσο ο θερμός καιρός επηρεάζει τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Η αναβάθμιση των πεζοδρομίων όλων των κεντρικών αρτηριών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα, ολοκληρώνεται από το Τμήμα του Υπουργείου που είναι υπεύθυνο για τα δομικά έργα. Οι προδιαγραφές ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση τους.

Οι νέοι αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα προσβασιμότητας τόσο στους Κύπριους πολίτες όσο και στους ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας. Αυτή την αλυσίδα προσβασιμότητας έχουμε ως στόχο να την επεκτείνουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Οι πρόσφατες αλλαγές που δρομολογήθηκαν στα μέσα δημόσιας μεταφοράς σκοπό έχουν την αλλαγή σε σχήματα και νοοτροπίες του παρελθόντος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και φερέγγυου ιστού διακίνησης με χαμηλοδάπεδα, προσβάσιμα λεωφορεία, που θα εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Παράλληλα θα απαλλάξει την καθημερινότητα μας από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και το άγχος της τροχαίας κίνησης. Η υλοποίηση της προσπάθειας βρίσκεται στα αρχικά στάδια και θα ολοκληρώνεται σταδιακά.

Το όνειρο για μια καλύτερη ζωή το μοιραζόμαστε μαζί σας και είναι προσωπική η δέσμευση για την υλοποίηση όλων εκείνων των έργων που θα διευκολύνουν τον απλό πολίτη, γιατί μέτρο σήμερα δεν είναι ο μέσος όρος της ανθρώπινης δύναμης, αλλά η διευκόλυνση της ανθρώπινης αδυναμίας.

Η έναρξη των εκδηλώσεων για το Έτος για την πολλαπλή σκλήρυνση, ενός θεσμού που είναι απαραίτητος για την ενημέρωση της κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, με βρίσκει στο πλευρό σας και υποστηρίζω ένθερμα κάθε προσπάθεια που προγραμματίζετε.