mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Δράσης «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» που διοργανώνεται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και την Ένωση Δήμων Κύπρου. Η εισαγωγή του θεσμού του Ψηφιακού Πρεσβευτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Ψηφιακού Πρωταθλητή, με στόχο την ψηφιακή ενσωμάτωση της κυπριακής υπαίθρου. Απώτερος σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων (e-skills) και η ψηφιακή ενσωμάτωση όλων των πολιτών της Κύπρου, αλλά ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, δράσεις οι οποίες συνάδουν με τις προτεραιότητες της ψηφιακής ατζέντας.

Η εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία του Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου, την οποία υλοποιεί η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης μέσα στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο να εξέλθει η ύπαιθρος της χώρας μας από την ψηφιακή απομόνωση. Περαιτέρω, θα συνεισφέρει θετικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες τους οι κοινότητες και οι Δήμοι σε αγροτικές περιοχές της Κύπρου.

Φίλες και φίλοι,

Η καινούρια εικόνα της εκσυγχρονισμένης Κύπρου πρέπει να βασιστεί στον πυλώνα της τεχνολογικής εξέλιξης και στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το μέλλον συνδέεται άμεσα πλέον με την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και τη χρήση των ΤΠΕ, όπως είναι το διαδίκτυο. Οι παράγοντες αυτοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομική αλλά και την κοινωνική ανάκαμψή μας, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Διαφαίνεται ότι οι χώρες που επενδύουν στην τεχνολογική αναβάθμισή τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξέλθουν ταχύτερα από την οικονομική κρίση. Αυτός, άλλωστε, είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα.

Η «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» αναμένεται ότι θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της υπαίθρου, στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχει η κοινότητα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στην πιθανή αύξηση της εμπορικής δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο, καθώς επίσης και στην προώθηση της χρήσης του διαδικτύου στην ύπαιθρο και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αυτό αποτελεί συλλογική ευθύνη και πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Η συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, της Δημόσιας Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων, όπως οι Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου είναι απαραίτητη για την προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και του θεσμού του Ψηφιακού Πρεσβευτή, που είναι μέρος της Δράσης «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών». Ευελπιστώ πως όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία για να στεφθεί η νέα Δράση με απόλυτη επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι Ψηφιακοί Πρεσβευτές,

Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι ανθρώπους σαν και σας, με όραμα για την ύπαιθρο και πάθος για την τεχνογνωσία. Άτομα, τα οποία είναι πρόθυμα να συνεισφέρουν στον συμπολίτη τους και στην κοινότητά τους ή στον Δήμο αγροτικής περιοχής όπου ορίστηκαν να υπηρετήσουν, και που η αξιοποίησή τους θα επιφέρει μεγάλα οφέλη. Σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και με τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες να γίνονται αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, ζητούμε από σας να σταθείτε αρωγοί στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού να αποκομίσουν τα πολλαπλά οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας.

Καταλήγοντας, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης καθώς επίσης σε όλους εσάς αλλά και στον καθένα ξεχωριστά για την εδώ παρουσία σας.

Περαιτέρω, ευχαριστίες απευθύνονται και σε εσάς τους Ψηφιακούς Πρεσβευτές, στις κοινότητές σας και στους Δήμους αγροτικών περιοχών που με προθυμία δηλώσατε συμμετοχή στη Δράση «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών». Η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής και η ψηφιακή εξέλιξη της υπαίθρου της χώρας μας, βασίζεται σε εσάς.

______________

Σημ.: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών