mtcw


Η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, η μετεξέλιξη του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σε Ανεξάρτητη Αρχή ως επίσης και των Ταχυδρομείων σε Οργανισμό Δημόσιας Εταιρείας, η ανάπτυξη της Κύπρου σε σημαντικό κεντρικό περιφερειακό κέντρο υπηρεσιών στην εμπορική ναυτιλία, είναι μερικές μόνο από τις προτεραιότητες του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών και Εργων Νίκου Νικολαίδη.

Ο νέος Υπουργός Συγκοινωνιών σε μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΚΥΠΕ, αναφέρεται σε σημαντικά έργα ανάπτυξης για την Κύπρο όπως είναι η αναβάθμιση των Λιμένων, Αερολιμένων, σε κατασκευή οδικών έργων, που θα δώσουν νέα πνοή ανάπτυξης στα χρόνια που θα έρθουν.

Τα κυριότερα οδικά έργα που αναμένονται να γίνουν είναι η αναβάθμιση του Κόμβου Γερμασόγειας στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού, ο δρόμος Πανεπιστημίου, η Λεωφόρος Αρχαγγέλου, ο Κόμβος του ΓΣΠ στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού σε 6 λωρίδες κυκλοφορίας μεταξύ κόμβων ΓΣΠ και Αλάμπρας και ο συνδετικός δρόμος Λιμανιού με αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.

Επίσης ο περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου, ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Σαϊττά και ο Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας-Ανισόπεδος κόμβος Τσερίου-φώτα Ορφανίδη.

Μέσα από τα έργα αναβάθμισης που γίνονται στα Λιμάνια μας, το Λιμάνι Λεμεσού αναμένεται να καταστεί ένα κεντρικό Λιμάνι διαμετακόμισης στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ το Λιμάνι Λάρνακας μαζί με την Μαρίνα της θα είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την οικονομία της περιοχής γενικότερα.

Τεράστιας σημασίας έργα γίνονται και στα Αεροδρόμια μας, η υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει στην τουριστική κίνηση και στην οικονομία της χώρας μας.

Στο μεταξύ προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς η ανάπτυξη του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, οι προσπάθειες περαιτέρω αναβάθμισης της εμπορικής ναυτιλίας καθώς και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ερ.: Ποιες οι προτεραιότητες και στόχοι σας με τον διορισμό σας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων;

Απ.: Πρώτος στόχος ή πυλώνας του Υπουργείου Συγκοινωνωνιών είναι η δρομολόγηση, του να θέσουμε βάσεις ούτως ώστε να κινηθούμε για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού σύγχρονου συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών. Είναι ένας στόχος μακροπρόθεσμος και θα χρειαστεί κάποια χρόνια να υλοποιηθεί, όμως θα προχωρήσουμε με τις πρώτες αποφάσεις, οι οποίες θα δώσουν ώθηση να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή.

Συναφή θέματα με την δημιουργία ενός σύγχρονου αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών είναι και η απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος που μέσα ακριβώς από την λειτουργία αυτού του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών μπορεί να επιτευχθεί όπως και η επίλυση θεμάτων που αφορούν οδική ασφάλεια και οδικά δυστυχήματα.

Ενας δεύτερος πυλώνας, είναι η προώθηση εκείνων των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των διαφόρων τμημάτων του Υπουργείου όπως του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Η Πολιτική Αεροπορία θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ως επίσης και τα Ταχυδρομεία να μετεξελιχθούν σε έναν Οργανισμό Δημόσιας Εταιρείας που να μπορεί να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό που θα προκύψει από την φιλελευθεροποίηση της αγοράς.

Ενας τρίτος πυλώνας, είναι μια θέση-αρχή που έχει να κάνει με την σωστή επιλογή ολοκληρωμένων και όχι αποσπασματικών αναπτυξιακών δημόσιων έργων. Η αποτελεσματική προώθηση και η έγκαιρη ολοκλήρωση τους ούτως ώστε τα δημόσια και αναπτυξιακά έργα να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό από το κοινωνικό σύνολο.

Ενας τέταρτος πυλώνας του Υπουργείου, θα μπορούσε να είναι το θέμα της εμπορικής ναυτιλίας, ένας δυναμικός τομέας στην οικονομία του τόπου. Στόχος είναι, η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις δυνατότητες της Κύπρου μέσα από μια σειρά από μέτρα και κίνητρα ούτως ώστε να καταστεί ένα ακόμη πιο σημαντικό κεντρικό περιφερειακό κέντρο υπηρεσιών.

Σύγχρονο σύστημα δημοσίων μεταφορών
-----------------------------------
Η έλλειψη ενός σύγχρονου, αποδοτικού συστήματος δημοσίων μεταφορών στην Κύπρο είναι εμφανής και υπάρχει μια σειρά από λόγους, για τους οποίους δεν έχει μέχρι σήμερα καταστεί δυνατός, ο στόχος αυτός.

Λόγοι που έχουν να κάνουν με την έλλειψη αποτελεσματικής προώθησης κάποιων αποφάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Λόγοι που έχουν να κάνουν με την νοοτροπία του Κύπριου πολίτη, ο οποίος επιμένει να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του αυτοκίνητο. Αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει, από το να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τις προσπάθειες μας, να εντοπίσουμε τους λόγους που είναι αποτρεπτικοί προς την κατεύθυνση αυτή και να τους υπερβούμε μέσα από τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Ερ.: Ποια είναι τα πιο μεγάλα οδικά έργα που θα προωθήσει το Υπουργείο σας κατά την πενταετία διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια;

Απ.: Τα οδικά έργα που θα προωθηθούν είναι τα ακόλουθα: -

1. Αναβάθμιση Κόμβου Γερμασόγειας στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού

Βρίσκεται υπό κατασκευή. Οι εργασίες άρχισαν στις 4/5/2006 έναντι ποσού συμβολαίου €29.379.039 + Φ.Π.Α. και βρίσκονται σε τελική φάση. Η γέφυρα στην κατεύθυνση Λευκωσία-Λεμεσός-Πάφος αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2008, ενώ ο κυκλικός κόμβος κάτω από τη γέφυρα τον Ιούνιο του 2008. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσό της τάξης των €18 εκ..

2. Δρόμος Πανεπιστημίου

Βρίσκεται υπό κατασκευή. Οι εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2007 και σύμφωνα με το συμβόλαιο θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2009 έναντι ποσού συμβολαίου €7.420.455 + Φ.Π.Α..

3. Λεωφόρος Αρχαγγέλου

Βρίσκεται σε διαδικασία προσφορών. Οι προσφορές θα υποβληθούν στις 4/4/2008 και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν και κατακυρωθούν. Έναρξη του έργου τοποθετείται το φθινόπωρο του 2008 νοουμένου ότι δεν υπάρξουν προβλήματα/προσφυγές με την όλη διαδικασία προσφορών. Η διάρκεια του έργου έχει καθοριστεί σε 2 χρόνια. Το κόστος υπολογίζεται να ξεπεράσει τα €17 εκ. + Φ.Π.Α.. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Κόμβος ΓΣΠ στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Οι μελέτες για την κατασκευή του κόμβου βρίσκονται σε τελική φάση. Προγραμματίζεται προκήρυξη προσφορών το καλοκαίρι του 2008 και έναρξη εργασιών περί το τέλος του χρόνου. Η διάρκεια του έργου θα είναι 2 χρόνια και το κόστος του υπολογίζεται προκαταρκτικά σε €22 εκ. περίπου.

5. Αναβάθμιση αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού σε 6 λωρίδες κυκλοφορίας μεταξύ κόμβων ΓΣΠ και Αλάμπρας

Το έργο αυτό προγραμματίζεται να προωθηθεί με την μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή (D&B). Στη φάση αυτή αναμένεται η έγκριση από το Γραφείο Προγραμματισμού για προκήρυξη των σχετικών προσφορών. Το κόστος του έργου υπολογίζεται να είναι της τάξης των €35 εκ. και η διάρκεια του 2½ χρόνια. Εφόσον ληφθεί σύντομα η αναγκαία έγκριση το έργο μπορεί ν΄ αρχίσει μέσα στο 2009.

6. Συνδετικός δρόμος Λιμανιού με αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου

Η μελέτη για την 1η φάση (λιμάνι - παλιός δρόμος Λεμεσού-Πάφου) ολοκληρώθηκε. Έχει προκύψει πρόβλημα με τις μελέτες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) για τη παροχέτευση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής και καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση λύσης. Σε περίπτωση που το πρόβλημα ξεπεραστεί σύντομα, υπολογίζεται να ζητηθούν προσφορές για κατασκευή του έργου μέχρι το τέλος του 2008. Το κόστος αναμένεται να είναι της τάξεως των €55 εκ. και η διάρκεια κατασκευής του υπολογίζεται σε 3 χρόνια.

Η δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει τον κόμβο στον αυτοκινητόδρομο (παλιός δρόμος Λεμεσού/Πάφου-Λεωφ. Συνεργατισμού) και τον παράλληλο δρόμο της περίφραξης του λιμανιού, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των ρυθμιστικών σχεδίων. Εντός του 2009 αναμένεται να γίνει η ανάθεση των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτες μελετητές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου μέχρι το 2013.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας

Το έργο βρίσκεται υπό μελέτη. Τα κατασκευαστικά σχέδια εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές και άρχισαν τον Μάιο του 2007. Σύμφωνα με το συμβόλαιο θα πρέπει να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2009. Το έργο θα κατασκευαστεί σε 5 φάσεις. Η έναρξη των δύο πρώτων φάσεων, που διαλαμβάνουν το τμήμα από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού μέχρι τον υφιστάμενο δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, μπορεί να γίνει το 2010 εφ΄ όσον δεν παρουσιαστούν καθυστερήσεις στις μελέτες/υπηρεσίες/απαλλοτριώσεις/ διαδικασίες και εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε €250 εκ. και η διάρκεια κατασκευής του θα εξαρτηθεί από τις πιστώσεις που θα μπορούν να διατεθούν από το Κράτος κάθε χρόνο στα πλαίσια των Προϋπολογισμών.

8. Αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς

Το έργο προωθείται με την μέθοδο Μελέτη/Κατασκευή/Χρηματοδότηση/ Λειτουργία. Ήδη έχει επιλεγεί ο προτιμητέος προσφοροδότης και εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές που υποβλήθηκαν από δύο άλλους προσφοροδότες. Η έναρξη διαπραγματεύσεων αναμένεται ν΄ αρχίσει τον Απρίλιο-Μάιο του 2008 εφ΄ όσον απορριφθούν οι προσφυγές. Η διάρκεια του έργου θα είναι 4½ χρόνια από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Το έργο θα εξοφληθεί σε 25½ ετήσιες ισόποσες δόσεις.

9. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτες μελετητές. Οι σχετικές προσφορές υποβλήθηκαν την 1/2/2008 και αξιολογούνται. Η μελέτη αναμένεται ν΄ αρχίσει στα μέσα του 2008 και η διάρκεια της έχει καθοριστεί σε 18 μήνες. Η έναρξη του έργου τοποθετείται το 2010-11 νοουμένου ότι δεν υπάρξουν προβλήματα/καθυστερήσεις με τις μελέτες, απαλλοτριώσεις και τις υπόλοιπες διαδικασίες. Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται σε 3 χρόνια και το κόστος κατασκευής του αναμένεται να είναι της τάξεως των €50 εκ..

10. Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου

Έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές μελέτες και αναμένεται η έγκριση του Γραφείου Προγραμματισμού για ανάθεση των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτες μελετητές. Η διάρκεια της μελέτης θα είναι 18 μήνες.

Το έργο αναμένεται ν΄ αρχίσει μέσα στο 2011 εφ΄ όσον δοθεί σύντομα η έγκριση και ολοκληρωθούν έγκαιρα οι μελέτες και απαλλοτριώσεις. Η διάρκεια κατασκευής υπολογίζεται σε 3 χρόνια και το κόστος αναμένεται να είναι της τάξεως των €50 εκ..

11. Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Σαϊττά

Αναμένεται η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής Αρχής για προώθηση της διαδικασίας ανάθεσης των κατασκευαστικών σχεδίων. Η διάρκεια της μελέτης θα είναι 2 χρόνια εφ΄ όσον η γνωμάτευση είναι θετική.

Έναρξη του έργου τοποθετείται το 2011-12 νοουμένου ότι δοθεί έγκαιρα η έγκριση και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στις μελέτες, απαλλοτριώσεις και διαδικασίες. Το κόστος του έργου υπολογίζεται να είναι της τάξεως των €140 εκ. και η διάρκεια κατασκευής του 4 χρόνια εφ΄ όσον διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στα πλαίσια των Προϋπολογισμών.

12. Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας-Ανισόπεδος κόμβος Τσερίου-φώτα Ορφανίδη

Αναμένεται απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για προώθηση του έργου. Το έργο προγραμματίζεται να κατασκευαστεί με τη μέθοδο Μελέτη/Κατασκευή (D&B). Το κόστος υπολογίζεται σε €30 εκ. και η διάρκεια εκτέλεσής του 3 χρόνια.

Ερ. : Ένα από τα κυριότερα προβλήματα, κυρίως της πρωτεύουσας, είναι το κυκλοφοριακό. Πώς θα δώσετε λύσεις σε αυτό το οξύ πρόβλημα;

Απ. : Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στις αστικές περιοχές της Κύπρου και κυρίως στην Λευκωσία, αποφάσισε να προωθήσει ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

Οι δημόσιες μεταφορές στην Κύπρο είναι υποβαθμισμένες σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως αποτέλεσμα του υψηλού δείκτη ιδιοκτησίας ιδιωτικών αυτοκινήτων και της συνεχούς μείωσης της προσφερόμενης υπηρεσίας, η οποία με την σειρά της εντείνεται, λόγω της σταθερής μείωσης της επιβατικότητας των δημόσιων μεταφορών.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 16/5/2007, η Κυβέρνηση όρισε Καθοδηγητική Επιτροπή στην οποία μετέχουν όλοι οι κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων, η οποία θα έχει την ευθύνη του Προγράμματος, ο οποίος θα ηγηθεί Ομάδας Διαχείρισης για την προώθηση όλων των δράσεων του προγράμματος σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα δεσμεύτηκε ότι θα εξασφαλίζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για το πρόγραμμα, που υπολογίστηκαν στα 500 εκ. ευρώ σε μια περίοδο δέκα χρόνων.

Το πρόγραμμα θα είναι σε παγκύπρια βάση, με προτεραιότητα την Λευκωσία, όπου ένας αριθμός έργων, ύψους περίπου 42 εκ. ευρώ θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι δράσεις του προγράμματος θα περιλαμβάνουν νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος λειτουργίας των δημόσιων μεταφορών, έργα υποδομής για τις δημόσιες μεταφορές, βελτιώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες (ωράριο, συχνότητα, διαδρομές κλπ.), ανανέωση του στόλου, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής αποθάρρυνσης του ιδιωτικού οχήματος και προβολή του προγράμματος και μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ηδη προωθούνται η απευθείας ανάθεση συμβάσεων δημόσιων μεταφορών στους υφιστάμενους παροχείς, σε συνάρτηση με την ανανέωση των στόλων τους, μελέτη για ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας για την Λευκωσία, αναβάθμιση της Λεωφόρου Αρχαγγέλου στην Λευκωσία με την δημιουργία λεωφορειολωρίδας στην κατεύθυνση προς Λευκωσία και ανάπλαση της Πλατείας Σολωμού.

Ερ. : Ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και στην περιοχή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας παρά τα μέτρα που λήφθηκαν. Υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις για αντιμετώπιση του προβλήματος;

Απ. : Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει απαμβλυνθεί σε σχέση με το οξύ πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί την αρχική περίοδο λειτουργίας των μεγάλων εμπορικών αναπτύξεων στην περιοχή. Σήμερα το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στην Λεωφόρο Σπ. Κυπριανού (κατεύθυνση προς κυκλικό κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου) την πρωινή ώρα αιχμής και στην Λεωφόρο Καλαμών (κατεύθυνση προς κυκλικό κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου) την απογευματινή περίοδο αιχμής.

Στο παρόν στάδιο, κατασκευάζεται από συνεργείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Εργων Λευκωσίας, νέος δρόμος για την σύνδεση του οδικού δικτύου νότια της Λεωφόρου Καλαμών (BMW) με τον κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το Ιδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου με βάση ρυθμιστικό σχέδιο που ετοίμασε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2008. Ο δρόμος αυτός θα εξυπηρετεί την κίνηση από τον αυτοκινητόδρομο προς την Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, μειώνοντας την κίνηση στην Λεωφόρο Καλαμών, από όπου τώρα αναγκαστικά διέρχονται για να οδηγηθούν στην Βιομηχανική Περιοχή. Επίσης θα εξυπηρετείται και η έξοδος από την Λεωφόρο Καλαμών προς τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Η πρόταση των αρμοδίων Κυβερνητικών τμημάτων για την κατασκευή υπέργειας γέφυρας πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού που να συνδέει με δρόμο διπλής κατεύθυνσης τον κυκλικό κόμβο Στεφανίδη με την Λεωφόρο Σταυρού (διαλαμβάνει και την αναβάθμιση του κυκλικού κόμβου Στεφανίδη καθώς και κατασκευή δρόμου για την σύνδεση της γέφυρας με την προέκταση της Λεωφόρου Σταυρού) δεν μπορεί να προωθηθεί, επειδή η Υπηρεσία Περιβάλλοντος μας έχει ενημερώσει για την απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που απαιτεί την ετοιμασία πλήρους μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης και κυκλοφοριακής μελέτης για το έργο αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στροβόλου έχει διαφοροποιήσει επίσης την θέση του και ζητά την διεξαγωγή περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών μελετών από ανεξάρτητους φορείς προτού εξεταστεί η κατασκευή της γέφυρας. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Δημοσίων Εργων ετοιμάζει τους όρους για την προκήρυξη προσφορών για την ετοιμασία μελέτης περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων.

Παράλληλα βρίσκεται στο τελικό στάδιο, η μελέτη και προγραμματίζεται η ζήτηση προσφορών γύρω στον Ιούλιο 2008 για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το νέο ΓΣΠ που θα διαλαμβάνει και την κατασκευή του οδικού δικτύου στα ανατολικά για σύνδεση με την Λεωφόρο Γ. Κρανιδιώτη (παλαιός δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού) στα Λατσιά και οδικού δικτύου για σύνδεση με την προέκταση της Λεωφόρου Βικέλα (δρόμος προς Ορφανίδη).

Η ολοκλήρωση του κόμβου αυτού και του οδικού δικτύου εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού θα συμβάλει ουσιαστικά στην απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στις Λεωφόρους Σπ. Κυπριανού και Καλαμών και κατ΄ επέκταση στην περιοχή του νέου Γενικού Νοσοκομείου.

Ερ. : Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης;

Απ. : Τέθηκε πιλοτικό πρόγραμμα για περίοδο 9 μηνών με 18 πραγματικές κάμερες και 12 εικονικές που δεν προχώρησε στην δεύτερη του φάση, αφού καταγγέλθηκε το συγκεκριμένο συμβόλαιο και βρίσκεται τώρα σε μια δικαστική διαδικασία να διευθετηθούν κάποιες απαιτήσεις του τότε εργολάβου.

Τα συστήματα φωτοεπισήμανσης ως θέση αρχής μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην δραστική μείωση των οδικών δυστυχημάτων. Η εμπειρία από την πιλοτική χρήση του συστήματος κατέγραψε μια γενική μείωση των ατυχημάτων σε ποσοστά γύρω στα 15%. Εξάλλου και η εμπειρία που υπάρχει από άλλες χώρες της Ευρώπης π.χ. Γαλλία, Λουξεμβούργο είναι ότι η κατάλληλη χρήση και αξιοποίηση των συστημάτων φωτοεπισήμανσης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά και δραστικά στην μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Αυτό μας υποχρεώνει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων και πρόθεση μας είναι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα δρομολογήσουμε μαζί με το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι ο χρήστης του συστήματος, την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος στο άμεσο μέλλον. Το όλο ζήτημα είναι υπό διαβούλευση, υπό μελέτη και μόλις διευκρινιστούν κάποια επιμέρους ζητήματα θα προχωρήσουμε με την προσπάθεια υλοποίησης ενός συστήματος φωτοεπισήμανσης που να το αξιοποιήσουμε για την καταπολέμηση της μείωσης των οδικών δυστυχημάτων.

Ερ. : Ποια έργα εκτελούνται ή προωθείται τροχοδρόμηση τους στα Αεροδρόμια μας;

Απ. : Σε πρόσφατη επίσκεψη μου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας διαπίστωσα με βάση τις αναφορές των αρμοδίων πως τα έργα σε ότι αφορά την νέα αίθουσα επιβατών προχωρούν με βάση τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν στην αρχή.

Φαίνεται ότι υπάρχουν τα απαραίτητα περιθώρια ασφαλείας που να μας επιτρέπουν να θεωρούμε ότι ο στόχος της λειτουργίας της αίθουσας επιβατών τον Νοέμβριο του 2009 θα είναι ένας στόχος που θα υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας, που πραγματικά θα αναβαθμίσει τον όλο τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας, της χρήσης των αεροδρομίων και θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την τουριστική κίνηση του τόπου και την οικονομία του τόπου γενικότερα.

Οσον αφορά το Αεροδρόμιο της Πάφου, ο στόχος είναι η ολοκλήρωση των έργων τον Νοέμβριο του 2008 και οι διαβεβαιώσεις που έχω είναι ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Ερ. : Τι γίνεται με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναβάθμιση του;

Απ. : Οι αδυναμίες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ήταν διαπιστωμένες εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή την στιγμή, ο κεντρικός στόχος όσον αφορά το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι η μετεξέλιξη σε μια πραγματικά ανεξάρτητη τόσο από την εκτελεστική όσο και την νομοθετική εξουσία, μιας Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία θα επιτελέσει το σοβαρό έργο, το οποίο καλείται να επιτελέσει.

Είμαστε στην επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου για την πρόταση αυτή. Το πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει και θέματα που αφορούν το προσωπικό, θέματα που αφορούν αρμοδιότητες, υποδομή. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και προσπάθεια ούτως ώστε σύντομα η Πολιτική Αεροπορία να αποκτήσει το στάτους και την υποδομή που θα της επιτρέπει να διαδραματίσει τον μεγάλο της ρόλο. Συζητούνται κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα προσωπικού με συναρμόδια κυβερνητικά τμήματα και συντεχνίες και ελπίζουμε γρήγορα να ξεκαθαρίσουν ώστε να απελευθερώσουν και την διαδικασία κατάθεσης του νομοσχεδίου.

Ερ. : Ποια έργα εκτελούνται ή προωθείται τροχοδρόμηση τους στα Λιμάνια μας;

Απ. : Το λιμάνι της Λεμεσού είναι μέσα στους στόχους του Υπουργείου αλλά και στους στόχους της Αρχής Λιμένων που είναι ο αρμόδιος φορέας για την διαχείριση και την ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής στην χώρα μας.

Ο στόχος είναι συγκεκριμένος και καθαρός. Είναι να καταστεί το Λιμάνι Λεμεσού, ένα κεντρικό λιμάνι διαμετακόμισης στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να γίνει ο στόχος εφικτός προγραμματίζονται και πρέπει να γίνει μια σειρά από έργα. Το πρώτο έργο που άρχισε η υλοποίηση του τον Ιανουάριο 2008, είναι οι εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού. Αναμένεται ότι το Φθινόπωρο του 2008, θα αποπερατωθούν.

Ενα δεύτερο έργο που βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, είναι η επέκταση του κρηπιδώματος κατά 500 μέτρα. Και τα δύο έργα είναι απαραίτητα για να δεχθεί το Λιμάνι Λεμεσού μεγαλύτερα πλοία και να προωθηθούν οι δύο συμφωνίες που συνομολόγησε η Αρχή Λιμένων με δύο μεγάλες εταιρείες διαμετακόμισης εμπορευματοκιβωτίων.

Υπάρχει επίσης το μεγάλο έργο της νέας σύγχρονης αίθουσας επιβατών, όπου αναμένεται το 2011 να αποπερατωθεί. Ταυτόχρονα υπάρχουν έργα αναβάθμισης της υφιστάμενης αίθουσας, η μετακίνηση των δύο γερανογεφυρών από το Λιμάνι της Λάρνακας στο Λιμάνι της Λεμεσού και η επιπρόσθετη αγορά δύο γερανογεφυρών που συνδέονται με την επέκταση του κρηπιδώματος όπως κι ενός νέου ρυμουλκού. Αυτά είναι τα βασικότερα έργα που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του Λιμανιού Λεμεσού.

Για το Λιμάνι Λάρνακας υπάρχει ένα σχέδιο ενιαίας ανάπτυξης του Λιμανιού μαζί με την Μαρίνα γι αυτό κι είναι η μόνη μαρίνα που είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Συγκοινωνιών ενώ οι άλλες μαρίνες είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εμπορίου.

Θα υπάρξει μια ενιαία ανάπτυξη μέσω ενός στρατηγικού επενδυτή. Είναι ένα έργο επίσης εξαιρετικά σημαντικό και για την Λάρνακα που θα την αναβαθμίσει αλλά και την ευρύτερη Κύπρο. Εχουν προεπιλεγεί τρεις προσφοριοδότες, είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών αυτών από το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου μας και στην συνέχεια αφού επιλεγεί ο ένας εκ των τριών θα προχωρήσουμε μέσω διαπραγματεύσεων για την κατάληξη και συνομολόγηση της συμφωνίας για την ανάπτυξη του Λιμανιού της Λάρνακας.

Ερ. : Ποιες οι φιλοδοξίες σας για τον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας;

Απ. : Η εμπορική ναυτιλία είναι ίσως η κορωνίδα της προσπάθειας της Κύπρου να στείλει μια εικόνα ενός κέντρου παροχής υπηρεσιών. Η εμπορική ναυτιλία συμβάλει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά 2%, μια συμμετοχή πέραν των 300 εκ. ευρώ τον χρόνο. Υπάρχουν 3.500 εργαζόμενοι στην ναυτιλιακή βιομηχανία, 40.000 ναυτικοί που εργοδοτούνται, και150 ναυτιλιακές εταιρείες στην Λεμεσό. Είναι ένας πραγματικά σημαντικός τομέας και στόχος και πολιτική απόφαση μας είναι να τον ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο μέσα από δύο διαδικασίες.

Είναι η διαμόρφωση ενός φορολογικού πλαισίου και πλαισίου κινήτρων που να είναι ελκυστικό στην προσέλκυση νέων εταιρειών στην Κύπρο και ασφαλώς που να συνάδει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επίλυση του ζητήματος των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων για τους ξένους εργάτες πάνω στα Κυπριακά πλοία. Ενας τομέας, στον οποίον δίνω μεγάλη σημασία είναι και η ενίσχυση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνική υποδομή που θα συμβάλει στον συντονισμό όλων των ενεργειών προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εμπορικής ναυτιλίας στην Κύπρο.

Ερ. : Τι κονδύλια και ποιου ύψους αναμένεται να λάβει το Υπουργείο σας από την ΕΕ για διάφορα έργα;

Απ. : Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων αναμένεται να διαχειριστεί μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου ως Ενδιάμεσου Φορέα όλα τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και τα έργα “Δημόσιες Μεταφορές” και “Μέγαρο Πολιτισμού” που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για τα έργα της αναβάθμισης του Λιμανιού Λεμεσού, το έργο των Δημόσιων Μεταφορών καθώς και το έργο του κάθετου δρόμου, που συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, το Υπουργείο Συγκοινωνιών αναλαμβάνει την υλοποίηση τους μέσω των αρμοδίων τμημάτων του. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, ανέρχεται σε 213,204,484 ευρώ και η μέγιστη χρηματοδότηση από την ΕΕ ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 85% του προϋπολογισμού του έργου.

Ερ. : Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών;

Απ. :Πολιτική βούληση σε ότι αφορά την προώθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και γενικότερα της κοινωνίας της πληροφορίας υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του δικού μας Υπουργείου
και άλλες υπηρεσίες σε άλλα Υπουργεία έχουν προχωρήσει στην επεξεργασία και υλοποίηση μιας σειράς από μέτρων και προτάσεων. Ομως, φαίνεται ότι η εικόνα που δημιουργείται λόγω της έλλειψης μιας αποτελεσματικής διαδικασίας συντονισμού είναι μια εικόνα αυτής της ελλιπούς εθνικής στρατηγικής.

Με την πλήρωση της θέσης του αρμόδιου Επιτρόπου και την στελέχωση του γραφείου του θα προωθηθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εκκρεμεί το ζήτημα των συστημάτων ασύρματης πρόσβασης καθώς και το θέμα της ψηφιακής τηλεόρασης. Το Υπουργείο είναι στο στάδιο της επεξεργασίας του πλαισίου λειτουργίας και για τα δύο ζητήματα ώστε να προχωρήσουμε με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Στόχος μας, είναι να προχωρήσουμε στον διάλογο και στις συναινέσεις και αποφάσεις που είναι απαραίτητες ώστε το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου αν είναι δυνατόν να είμαστε έτοιμοι για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

(ΚΥΠΕ/ΜΑΝ/..)