mtcw

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο φίλος Δήμαρχος Γιώργος Γεωργίου με κάλεσε να τελέσω τα εγκαίνια του έργου για την αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου της Οδού Δημητσάνης. Ταυτόχρονα, τέτοια έργα συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω του εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών μας, εν μέσω μάλιστα μιας περιόδου οικονομικής κρίσης και περισυλλογής.

Σήμερα ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών παραδίδει στους δημότες του ένα σημαντικό έργο, στο οποίο έχουν συνεισφέρει και οι ίδιοι, το οποίο θα εξυπηρετήσει όλους ανεξαίρετα τους πολίτες του τόπου, καθότι πρόκειται για την αναβάθμιση ενός δρόμου ο οποίος αποτελεί βασική οδική αρτηρία και απορροφά μεγάλη οχηματική κίνηση.

Εδώ ακριβώς έγκειται και η μεγάλη σημασία και συμβολή τέτοιων έργων, τα οποία ανεξάρτητα από το ποιος τα υλοποιεί, στην πράξη εξυπηρετούν το σύνολο της κοινωνίας. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αποδίδει μεγάλη σημασία στην κατασκευή έργων που έχουν σκοπό να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και την άνετη διακίνηση πεζών και οχημάτων.

Τέτοιο είναι και το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Ένας δρόμος που αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού και θα εξυπηρετήσει τη γρήγορη, ασφαλή και άνετη διακίνηση μεταξύ του κυκλοφοριακού κόμβου Λιμανιού (Ορφανίδη) και της οδού Μελίνας Μερκούρη και Νέου Νοσοκομείου Λεμεσού.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού επιλύονται ή αμβλύνονται, σε σημαντικό βαθμό, τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που ταλαιπωρούσαν για αρκετά χρόνια την περιοχή, όπως για παράδειγμα αυτά της συμβολής της οδού Δημητσάνης με τις οδούς Γερουλάνου και Κωνσταντίνου Μουρούζη που αποτελούσαν ένα μελανό σημείο πρόκλησης ατυχημάτων. Κρίνω ότι με τα έργα που έγιναν, η οδική ασφάλεια, που αποτελεί θέμα μέγιστης προτεραιότητας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και είμαι σίγουρη ότι θα συμβάλουν επίσης αποτελεσματικά στην πρόληψη και μείωση ατυχημάτων.

Τα κατασκευαστικά σχέδια και η επίβλεψη του έργου έγιναν από τον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών σύμφωνα με ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το συνολικό κόστος που απαιτήθηκε για την κατασκευή του έργου ανήλθε στις €600.000 περίπου.

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει αναβάθμιση της οδού Δημητσάνης σε μήκος 1.500 μέτρα περίπου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια και κόλπους στάθμευσης κατά μήκος και των δύο πλευρών του δρόμου, για εξυπηρέτηση των παρόδιων αναπτύξεων και στήριξη της εμπορικότητας της, μικρό χώρο πρασίνου και διαμόρφωση της συμβολής της με τις οδούς Μαρίνου Γερουλάνου και Κωνσταντίνου Μουρούζη.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου ασφαλτικού σκυροδέματος, πεζοδρόμια, συστήματα αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, υπογειοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άλλες συναφείς εργασίες.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τους συντελεστές του έργου, τον φίλο Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, που με τις άοκνες προσπάθειες και τις συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες τους έφεραν σε πέρας την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στον όλο σχεδιασμό και κατασκευή του έργου, όπως τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την Αστυνομία Λεμεσού, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, την Αρχή Ηλεκτρισμού, τη Cyta, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, τους εργολάβους του Έργου και το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη δωρεάν κατασκευή της οριζόντιας σήμανσης του έργου.

Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους κατοίκους της γύρω περιοχής για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του και είμαι βέβαιη ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν όλοι από το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα θα είναι πολλαπλάσια της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί.