mtcw


Αγαπητέ Πρόεδρε,
Φίλοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να κηρύξω την έναρξη των εργασιών της φετινής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου σας, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου.

Νιώθω πάντα ξεχωριστή τιμή όταν βρίσκομαι μεταξύ συναδέλφων μηχανικών. Γιατί πιστεύω πως οι επιστήμονες Μηχανικοί αποτελούν ένα πρωτοπόρο κομμάτι της κοινωνίας μας. Με ιδιαίτερες ικανότητες, δυνατότητες και ευθύνες απέναντι στον τόπο. Η συμβολή των Μηχανικών στους τομείς της τεχνολογίας και της οικονομίας, αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια για δημιουργία μιας καλύτερης και πιο ευημερούσας κοινωνίας είναι και απαραίτητη, και καθοριστική. Και όσο πιο συλλογική και πιο οργανωμένη είναι η δράση των Μηχανικών, τόσο πιο αποτελεσματική είναι αυτή η συμβολή.

Ο Μηχανικός είναι δημιουργός νέων και καινοτόμων ιδεών. Ταυτόχρονα είναι σχεδιαστής και εφαρμοστής των ιδεών αυτών. Σ’ αυτές τις ιδέες είναι που βασίζεται η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία με τη σειρά της φέρνει την οικονομική πρόοδο και την ευημερία.

Ως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με τον μεγαλύτερο αριθμό μηχανικών της κρατικής μηχανής στο ανθρώπινο δυναμικό του, έχουμε το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας και της μηχανικής. Όλοι οι βασικοί μέτοχοι σ’ αυτή την προσπάθεια, εκτελεστική εξουσία, ΕΤΕΚ, και Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι καλούμαστε να συμβάλουμε όλοι μαζί και σε συνεργασία μεταξύ μας στην προσπάθεια για την πρόοδο της πατρίδας μας.

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αναγκαία και επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές, εκείνες τις βελτιώσεις, εκείνες τις τομές σε διαδικασίες, σε κανονισμούς, σε νόμους, σε δομές, και κυρίως σε νοοτροπίες, ώστε να αρθούν και να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο μας. Ειδικότερα σήμερα που η παγκόσμια οικονομική κρίση απειλεί και την δική μας μικρή οικονομία, κάθε μέτρο που περιορίζει την γραφειοκρατία και τις πολύχρονες διαδικασίες, κάθε μέτρο που κάνει την υλοποίηση έργων πιο αποτελεσματική και γρήγορη είναι όπλο πολύτιμο στον δύσκολο αγώνα για την αντιμετώπιση αυτής της ύφεσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας και προσβλέπω και στις δικές σας απόψεις ,προβληματισμούς και εισηγήσεις, για τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση των συνθηκών που θα επιφέρουν την απαιτούμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Σήμερα υπάρχει ένα νέο περιβάλλον αναφορικά με το ρόλο και τις ευθύνες των Μηχανικών. Αυτό το νέο περιβάλλον επιβάλλει νέες ευθύνες και αυξημένες απαιτήσεις και για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς. Ευθύνες που τονίζουν ακόμα περισσότερο την επαγγελματική επάρκεια, την υπευθυνότητα, τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης και της δια βίου εκπαίδευσης των μηχανικών. Οφείλω να συγχαρώ το Σύνδεσμό σας για την καλή δουλειά που κάνει στον τομέα της συνεχούς επιμόρφωσης των Μηχανολόγων Μηχανικών. Δουλειά που είμαι σίγουρος ότι ο ΣΜΜΗΚ θα συνεχίσει να κάνει και να αναβαθμίζει συνεχώς.

Υπάρχουν ασφαλώς και μια σειρά από ζητήματα πάνω στα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για όσο το δυνατό καλύτερες ρυθμίσεις. Τομείς όπως η Ασφάλεια στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, η Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, η Υποχρεωτική Επίβλεψη στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και άλλοι.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, όσο και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεργάτες και συμπαραστάτες σας στις προσπάθειές σας για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας επί όλων αυτών των θεμάτων, αλλά και για όποια άλλα θέματα άπτονται του επαγγέλματος του Μηχανικού. Μέσα από διάλογο και με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας.


Αγαπητοί φίλοι,

Ένας σημαντικός ρόλος που έχουν οι Μηχανικοί, από τη φύση και τη θέση τους είναι αυτός του τεχνικού συμβούλου της Κυπριακής κοινωνίας και του κάθε κύπριου πολίτη ξεχωριστά. Ο μηχανικός σήμερα έχει ευθύνη να προστατεύσει την κυπριακή κοινωνία και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του πολίτη στα θέματα που οι γνώσεις του, του δίνουν την δυνατότητα αυτή.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως αυτό το ρόλο θα ασκήσετε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας για να βοηθήσετε την κοινωνία και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Το κράτος με τη σειρά του, οφείλει αυτό τον άτυπο αλλά πολύ ουσιαστικό ρόλο να τον στηρίξει και να τον αναδείξει, με ανοικτό πνεύμα, δημιουργώντας εκείνους τους θεσμούς και πλαίσια των οποίων να μπορεί το σημαντικό δυναμικό των Μηχανικών να αξιοποιηθεί και να αποδώσει.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να επισημάνω και να τονίσω τη μεγάλη συνδικαλιστική δράση του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών. Αλλά και τη σημαντικότατη προσφορά του στον τόπο ευρύτερα. Το συλλογικό σας όργανο, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί το θεσμικό βάθρο πάνω στο οποίο θα στηριχτούν και θα βρουν έκφραση όλες οι προσπάθειες σας προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της.