mtcw


Κυρίες και Κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που προσφωνώ σήμερα τη Διεθνή Διάσκεψη Μεταφορών που φιλοξενείται στην Κύπρο από την συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, Λιμενεργατών Ναυτεργατών και συναφών επαγγελμάτων Κύπρου της ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ). Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μας δίνουν για συζήτηση και προβληματισμό στα τόσο σημαντικά θέματα του τομέα των μεταφορών που αφορούν άμεσα τις εθνικές οικονομίες των χωρών μας.

Η συμμετοχή δεκάδων Εθνικών και Διεθνών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από πολλές χώρες, από όλους τους τομείς των Μεταφορών αντικατοπτρίζει την εκτίμησή τους στο έργο που επιτελεί η Συντεχνία.

Φίλοι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς των μεταφορών, του σημαντικότατου αυτού τομέα σε όλες τις εθνικές οικονομίες, ο ρόλος σας είναι αναμφισβήτητα σημαντικός αλλά και ουσιαστικός, τόσο για την επιβίωση όσο και για την ανάπτυξη των μεταφορών στις πατρίδες σας.

Η ύπαρξη ενός αποδοτικού και ολιστικού συστήματος μεταφορών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κρατών. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών είναι ιδιαίτερα οξύς, η αποτελεσματική και αποδοτική από κάθε άποψη λειτουργία των μεταφορών καθορίζει και την ανταγωνιστικότητα της κάθε χώρας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών μας και η καθιέρωση ενός αποδοτικού συστήματος θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Στην περίπτωση της Κύπρου, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου καθώς αυτές αποτελούν τη μοναδική λύση διεξαγωγής του μεγαλύτερου όγκου του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων προωθεί τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη λειτουργία των λιμανιών, τη μείωση του κόστους χειρισμού φορτίων και την ένταξη των λιμενικών υπηρεσιών σε ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο διανομής. Τα Κυπριακά λιμάνια εξελίσσονται σταδιακά με στόχο τη μελλοντική τους μετατροπή σε κομβικά σημεία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των τουρκικών απαγορευτικών μέτρων για τα κυπριακά πλοία τα οποία ισχύουν τα τελευταία 24 χρόνια. Τα μέτρα αυτά έχουν βαρειές επιπτώσεις σε ολόκληρη την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία: στο κυπριακό νηολόγιο, την κυπριακή λιμενική βιομηχανία, τον τομέα της πλοιοδιαχείρισης και πλοιοκτησίας. Υπολογίζεται ότι το κόστος για την Κυπριακή οικονομία λόγω του Τουρκικού εμπάργκο ανέρχεται στα 138.5 εκ. ευρώ που αποτελεί το 1.3% του ΑΕΠ. ΄Εχουν επίσης πολλές αρνητικές οικονομικές συνέπειες και για την ίδια τη Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 2800 πλοία τα οποία είτε είναι πλοιοκτησίας Κύπρου ή άλλων χωρών μελών της ΕΕ είτε τυγχάνουν πλοιοδιαχείρησης από εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο απαγορεύεται ο κατάπλους σε τουρκικά λιμάνια με συνέπεια τεράστιο κόστος για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σας καλώ με την ευκαιρία αυτή να συμβάλετε και εσείς συλλογικά στην εντατικοποιημένη προσπάθεια που αναλάβαμε πρόσφατα για τερματισμό του απαράδεκτου αυτού εμπάργκο.

Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των χερσαίων μεταφορών αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της Κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του οδικού δικτύου που συνδέει τόσο τα αστικά κέντρα μεταξύ τους όσο και με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

΄Οσον αφορά τις δημόσιες οδικές μεταφορές, η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει προχωρήσει με πρωτοβουλίες με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την μετάβαση σε ένα νέο σύστημα για ταχεία αναβάθμιση των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών.

Είναι γεγονός ότι η σημερινή πολιτική για τις αερομεταφορές και ο έντονος ανταγωνισμός διαμορφώνουν ένα δύσκολο περιβάλλον για τη λειτουργία του εθνικού μας αερομεταφορέα. Επιπλέον είναι γνωστά τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στους Αερομεταφορείς της Κύπρου με την παράνομη απαγόρευση των υπερπτήσεων πάνω από το έδαφός της. Αυτή η απαράδεκτη Τουρκική πολιτική η οποία παραβιάζει τη Διεθνή Συμφωνία Αεροπορικής Διέλευσης και τη Σύμβαση του Σικάγου του 1944, δημιουργεί τεχνικά αλλά κυρίως τεράστια οικονομικά προβλήματα για τους Κυπριακούς αερομεταφορείς γιατί τους καθιστά λιγότερο ελκυστικούς για ορισμένους προορισμούς λόγω της ανάγκης παράκαμψης του τουρκικού εναέριου χώρου που έχει ως συνέπεια την αχρείαστα αυξημένη χρονική διάρκεια των πτήσεων τους. ΄Εχουμε πρόσφατα αναλάβει μια εντατική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ΕΕ, του ICAO και άλλων διεθνών οργανισμών για τερματισμό αυτού του απαράδεκτου εμπάργκο και σας καλώ να συμβάλετε και εσείς με δικές σας στοχευμένες ενέργειες σε αυτές τις προσπάθειες.

Η στρατηγική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό με την πολιτική των ανοικτών ουρανών στις αερομεταφορές στον Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και οι άριστες σχέσεις που έχει η χώρα μας με τις γειτονικές χώρες αναμένεται ότι θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση προωθεί μια ευέλικτη πολιτική στον τομέα των αερομεταφορών με τρίτες χώρες.

Καταλήγοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία και ευόδωση των σκοπών του συνεδρίου σας και επίσης να συγχαρώ την Συντεχνία των Εργατοϋπαλλήλων Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και συναφών επαγγελμάτων Κύπρου της ΠΕΟ για την άψογη διοργάνωση της σημερινής Διεθνούς Διάσκεψης Μεταφορών.