mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτό το συνέδριο με θέμα τη Σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών, της Τηλεόρασης και της Ψυχαγωγίας. Θα ήθελα να χαιρετίσω θερμά όλους τους παρευρισκόμενους και τους εκλεκτούς ομιλητές και να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια μου προς την IMH για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει αυτό το σημαντικό και πολύ επίκαιρο συνέδριο.

Βρισκόμαστε πλέον στην ψηφιακή εποχή και πορευόμαστε τάχιστα προς μια πλήρως διασυνδεδεμένη κοινωνία. Μια εποχή σύγκλισης διαφορετικών μέχρι προ τινος κόσμων και αγορών. Το διαδίκτυο παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα νέων δημιουργικών δυνατοτήτων και η πρόκληση που έχουμε ενώπιον μας είναι να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της οικονομίας μας, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό.

Και φυσικά ο τομέας της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Το Διαδίκτυο επιτρέπει τη διανομή οπτικοακουστικών και άλλων μέσων με νέες καινοτόμες μεθόδους. Σήμερα μπορούμε να λαμβάνουμε υπηρεσίες τηλεόρασης και να διαβάζουμε τις εφημερίδες μας online. Το διαδίκτυο μάς επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο που θέλουμε, είτε αυτό είναι ταινία, τραγούδι, video clip ή οι τελευταίες ειδήσεις, ότι ώρα επιθυμούμε. Και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο από το κινητό μας τηλέφωνο, το tablet μας, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας και τον τηλεοπτικό μας δέκτη. Σήμερα λειτουργούν αρκετοί τέτοιοι παροχείς, όπως είναι οι Google, Yahoo, Apple, YouTube. Επιπρόσθετα από τις υπηρεσίες over-the-top, μέσω του διαδικτύου προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο και υπηρεσίες IPTV από διαχειριστές υπηρεσιών, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές των πιο παραδοσιακών καλωδιακών, δορυφορικών και επίγειων ψηφιακών υπηρεσιών.

Το περιβάλλον αυτό έχει οδηγήσει και στην αποκέντρωση των υποστατικών μας σε μίνι δίκτυα πολυμέσων. Δεν φαντάζομαι να έχουν μείνει πολλά σπίτια, τουλάχιστον στην ΕΕ, που λαμβάνουν τηλεόραση από ένα κεντρικό σημείο μόνο. Σε κάθε νοικοκυριό υπάρχουν πολλά σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο με συνήθως ταυτόχρονη πρόσβαση σε διαφορετικές υπηρεσίες. Και όλοι οι χρήστες απαιτούν υψηλής ποιότητας βίντεο είτε βρίσκονται εντός της οικίας ή σε κίνηση. Επομένως, υπάρχει μεγάλη δίψα για χωρητικότητα σε προσιτές τιμές.

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι το νέο περιβάλλον είναι πολύ πιο σύνθετο από παλιά: είναι ανταγωνιστικό τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και οι πολίτες έχουν περισσότερες επιλογές από προηγουμένως. Ως κυβερνήσεις της ΕΕ καλούμαστε λοιπόν να διαχειριστούμε και να ρυθμίσουμε αυτό το περιβάλλον κατά τρόπο εναρμονισμένο σε εθνικό επίπεδο και να προωθήσουμε κοινές θέσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που διανοίγονται στους τομείς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ενεργεί και λαμβάνει μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκτίμηση μας είναι ότι όλες οι πλατφόρμες μετάδοσης περιεχομένου θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον.

Σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο εργαζόμαστε με τους εταίρους μας στην ΕΕ να πετύχουμε τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη σε σχέση με τη δημιουργία ανοικτής και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης σε περιεχόμενο και τους στόχους που καθορίζονται στο κεφάλαιο των διεθνών πτυχών της ψηφιακής ατζέντας. Η επανάσταση του διαδικτύου δεν έγινε τυχαία. οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν και να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα, υπηρεσίες, περιεχόμενο και να τα διαθέσουν σε τρίτους. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων, το διαδίκτυο να παραμείνει ανοικτό και ουδέτερο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη νέων ιδεών και επιχειρηματικών μοντέλων. Οι παροχείς πρέπει να παρέχουν διαλειτουργικά εργαλεία ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, σεβόμενοι βέβαια τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας, από οποιαδήποτε συσκευή.

Σε εθνικό επίπεδο:

(Α) Προωθούμε ένα τεχνολογικά ουδέτερο και ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο διανομής και ελέγχου ψηφιακού περιεχομένου ανεξάρτητα από το μέσο μετάδοσης. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναβαθμίζεται σε Αρχή Οπτικοακουστικών Μέσων με διευρυμένες εξουσίες.

(Β) Μόλις έχουμε ολοκληρώσει την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου, η οποία θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. Η Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020 και περιλαμβάνει έξι στρατηγικούς στόχους:

· Σύνδεση της Κύπρου

· Εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

· Συμμετοχή όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων στην ψηφιακή Κύπρο

· Προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και μάθησης

· Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

· Προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών

Στην Κύπρο οι στόχοι που έχουν τεθεί όσον αφορά την ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική, δηλαδή καθολική δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης (στόχος που αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου) και δυνατότητα υπερταχείας πρόσβασης μέχρι το 2020.

Προσδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών υψηλών ταχυτήτων. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η αύξηση της ευρυζωνικότητας και η δημιουργία δικτύων νέας γενιάς αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, προωθούν την ανάπτυξη, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υψηλότερης αξίας και νέες πηγές εσόδων. Πληροφοριακά αναφέρω ότι στην Υπουργική Διάσκεψη που έγινε στη Βαρσοβία στις 19-20 Οκτωβρίου 2011, αναφέρθηκε σε παρουσίαση ότι μέχρι το 2010 έγιναν 140 περίπου μελέτες οι οποίες αναλύουν τα οφέλη της ευρυζωνικότητας στην οικονομία και ότι, αν και τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν, όλες οι μελέτες καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί το ΑΕΠ.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η αγορά να επενδύσει για να δημιουργηθούν οι υποδομές που να υποστηρίζουν τις ταχύτητες αυτές. Πιστεύουμε ότι η εξ’ αρχής χρηματοδότηση της δημιουργίας υποδομών από το κράτος δυνατόν να στρεβλώσει την αγορά και να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για επενδύσεις. Αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες της αγοράς, σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμη περιοχές χωρίς την επιθυμητή κάλυψη, τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή, το ΓΕΡΗΕΤ, έχει ήδη αρχίσει τις διεργασίες για την υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς βάσει της σχετικής Σύστασης της ΕΕ. Παράλληλα, έχουν αρχίσει και διαβουλεύσεις μεταξύ των φορέων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για υλοποίηση δικτύου FTTH, οι οποίοι εκδηλώνουν πρόθεση να προβούν σε επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αφού οριστικοποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο (υπολογίζεται μέχρι τον Ιούνιο 2012), αναμένεται η εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και η διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του.

Παράλληλα, μέχρι το πρώτο εξάμηνο 2012, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει σχέδιο αδειοδότησης ραδιοσυχνοτήτων (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) για λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη βάση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες διαφάνειας και σταθερότητας, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην προσέλκυση επενδύσεων.

Επίσης, η Κυβέρνηση, μέσω των δράσεων που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και των ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Προγραμματίζουμε επίσης και άλλες δράσεις που έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν ψηφιακή κουλτούρα και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες έχουν τις δεξιότητες και τα μέσα να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες. Άμεση προτεραιότητα μας είναι η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για τα οφέλη που παρέχει η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών καθώς και η προώθηση των υφιστάμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η αύξηση της ζήτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα ανοίξει τον δρόμο στην αγορά να αναπτύξει υπηρεσίες μεγαλύτερου εύρους και να επενδύσει σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

Βρισκόμαστε όμως, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και η χρηματοδότηση της φιλόδοξης ψηφιακής στρατηγικής μας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε εθνικούς πόρους. Αυτό το αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 αποφασίστηκε η διάθεση €9.2 δις για χρηματοδότηση δράσεων που έχουν σχέση με την προώθηση της ΚτΠ και των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παρακολουθούμε στενά τις διεργασίες που έχουν αρχίσει για την έγκριση Κανονισμού που θα δημιουργεί το Connecting Europe Facility και θα καθορίζει το πλαίσιο των έργων που θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς φορείς για τη δημιουργία μηχανισμού προσέλκυσης χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσης τους στις επιχειρήσεις.

Τέλος, αντιλαμβανόμενοι ότι η Κύπρος είναι νησί και χρειάζεται την κατάλληλη υποδομή τόσο για επικοινωνία με τον έξω κόσμο όσο και για να καθιερωθεί η χώρα μας σε περιφερειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενθαρρύνουμε ενεργά την προσεγειάλωση υποθαλασσίων καλωδίων και τη διασύνδεση τους με περιφερειακά και παγκόσμια υποθαλάσσια καλωδιακά δίκτυα. Παράλληλα, έχουμε χορηγήσει μέχρι σήμερα τρεις άδειες χρήσης και εκμετάλλευσης δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιστώντας την Κύπρο ένα σοβαρό εταίρο στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Κλείνοντας θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους παρευρισκόμενους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο πολύ σημαντικό αυτό συνέδριο.

Σημείωση: Τον Χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων ο κ. Στέλιος Χειμώνας, Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.