mtcw


Αγαπητοί συνεργάτες και σύμμαχοι στον αγώνα κατά της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας των οδικών δυστυχημάτων, σας καλωσορίζω σε αυτή την πρώτη συνάντηση της Κυπριακής Κοινωνικής Συμμαχίας για την Οδική Ασφάλεια.

Το πρόβλημα των οδικών δυστυχημάτων είναι πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Αφορά στην ποιότητα των δρόμων, στην ποιότητα των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους αυτούς, αφορά ακόμα και στο επίπεδο της άμεσης περίθαλψης που παρέχεται στους τραυματίες. Το πρόβλημα αφορά όμως, πάνω απ΄ όλα, στην οδική συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν τους δρόμους, ως οδηγοί ή επιβάτες οχημάτων ή πεζοί.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Κύπρου, έχουν υιοθετήσει το στόχο για μείωση των θυμάτων σε οδικά δυστυχήματα κατά 50% μέχρι το 2010 και εφαρμόζουν μέτρα που στοχεύουν σε όλους τους παράγοντες : δρόμος, όχημα, άμεση περίθαλψη και βεβαίως οι χρήστες των δρόμων. Έχει γίνει όμως πλήρως αντιληπτό στην Ευρώπη, ότι οι προσπάθειες των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπιστεί δραστικά αυτή η μεγάλη κοινωνική μάστιγα, αφού ο βασικότερος παράγοντας στο πρόβλημα, που είναι η οδική συμπεριφορά, εξαρτάται από την οδική του συνείδηση του κάθε πολίτη που χρησιμοποιεί τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Έχει γίνει λοιπόν αντιληπτό στην Ευρώπη ότι απαιτείται η συστράτευση στις προσπάθειες, όλων των κοινωνικών δυνάμεων του κάθε κράτους-μέλους.

Με αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το 2004 το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας». Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει τη Χάρτα περισσότεροι από 1300 ευρωπαϊκοί ιδιωτικοί οργανισμοί, κοινωνικοί φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τους οποίους οι 33 είναι από τη μικρή μας Κύπρο. Η πατρίδα μας είχε την τιμή να εκπροσωπείται στην πρώτη τελετή υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας στο Δουβλίνο τον Απρίλη 2004, από τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό CYTA, που ήταν ένας από τους πρώτους 39 ευρωπαϊκούς οργανισμούς που υπέγραψαν τη Χάρτα. Η προσφορά της CYTA για την Οδική Ασφάλεια στην Κύπρο είναι ανεκτίμητη και την ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης τη CYTA για την ευγενική χορηγία για κάλυψη των δαπανών της συνάντησης αυτής.

Ακόμη 9 κυπριακοί ιδιωτικοί οργανισμοί, κοινωνικοί φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπέγραψαν τη Χάρτα τα χρόνια που ακολούθησαν και με την ουσιαστική συμβολή τους στις προσπάθειες του Κράτους, άρχισε να εδραιώνεται μια ευρεία κοινωνική συμμαχία ενάντια στην οδική βία. Το καλοκαίρι του 2008 εγκαινιάστηκε από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας μια μεγάλη προσπάθεια για τη μαζική ένταξη κυπριακών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και το Φεβρουάριο 2009 είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στη μεγάλη Κυπριακή Κοινωνική Συμμαχία για την Οδική Ασφάλεια, ακόμα 19 συναγωνιστές. Η προσπάθεια συνεχίζεται και ακόμα 4 οργανισμοί υπέγραψαν τη Χάρτα από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.

Τα μέλη της Κυπριακής Κοινωνικής Συμμαχίας για την Οδική Ασφάλεια είναι μέχρι σήμερα 33, όπως έχω ήδη αναφέρει. Ως αφειλόμενη τιμή στους συμμάχους μας θα αναφέρω, ένα προς ένα τα ονόματα τους, με τη σειρά που υπέγραψαν τη Χάρτα.

1. CYTA
2. Λαϊκή Ασφαλιστική
3. Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια
4. ΕΤΕΚ
5. Cyprus Advanced Driving and Road Safety Network
6. Δήμος Λεμεσού
7. Δήμος Πάφου
8. Όμιλος Λούης
9. Δήμος Λάρνακας
10. Εταιρεία Custom Technology
11. Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου
12. ΡΙΚ
13. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
14. Όμιλος εταιρειών Travel and Express
15. Αρχή Λιμένων Κύπρου
16. Δήμος Λευκωσίας
17. Εταιρεία Europcar Cyprus
18. Δήμος Λατσιών
19. Ελληνική Τράπεζα
20. Εταιρεία Mc Donald´s Cyprus
21. ΑΗΚ
22. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας
23. ΕΚΟ- Ελληνικά Πετρέλαια
24. Δήμος Στροβόλου
25. Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου
26. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
27. Εταιρεία BP Eastern Mediterranean
28. Εταιρεία PricewaterhouseCoopers
29. Όμιλος Εταιρειών Παπαέλληνας
30. Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύπρου
31. ΝΕΔΗΣΥ
32. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός
33. Cyprus Trading Corporation

Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2009, ο αριθμός αυτός να τριπλασιαστεί. Για το λόγο αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα τους επικεφαλής ή εκπροσώπους περισσοτέρων από 50 οργανισμών που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να υπογράψουν τη Χάρτα, τους οποίους ευχαριστώ θερμά.

Αρκετοί από τους οργανισμούς αυτούς ήδη αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα για την Οδική Ασφάλεια και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα ενταχθούν και επίσημα στην κοινωνική μας συμμαχία με την υπογραφή της Χάρτας.

Οι δράσεις των κυπριακών οργανισμών που έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα τη Χάρτα, είναι πολλές και ποικίλες. Στο φάκελο που σας έχει δοθεί έχουν τοποθετηθεί έντυπο με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο καθένας από τους υπογράφοντες. Θα αναφερθώ επιγραμματικά στις πιο σημαντικές από τις δεσμεύσεις αυτές.

· Αναβάθμιση των οχηματικών στόλων των οργανισμών με σύγχρονο εξοπλισμό ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

· Εκπαίδευση του προσωπικού των οργανισμών και των μελών των οικογενειών τους για ασφαλή οδήγηση και καλλιέργεια οδικής συνείδησης.

· Διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων οδικής ασφάλειας προς μαθητές και εθνοφρουρούς.

· Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ιδιαίτερα των νέων και των αλλοδαπών, αλλά και συνδιοργάνωση τέτοιων εκστρατειών με το Κράτος.

· Διοργάνωση δραστηριοτήτων κυκλοφοριακής αγωγής μαθητών και στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από το Κράτος.

· Επιχορήγηση της έκδοσης των βιβλίων για την κυκλοφοριακή αγωγή που παρέχεται στα δημόσια σχολεία.

· Παραγωγή και δωρεάν μετάδοση προγραμμάτων και διαφωτιστικών μηνυμάτων.

· Ενημέρωση των αλλοδαπών περιηγητών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στους κυπριακούς δρόμους.

· Ετοιμασία διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας για την ασφαλή οδήγηση στην Κύπρο.

· Διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφαλή οδήγηση μοτοσικλέτας.

· Δωρεάν διανομή στο κοινό και κυρίως σε παιδιά και νέους, εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, όπως κράνη ποδηλατιστών, αντανακλαστικά περιβραχιόνια, φαναράκια για ποδήλατα και αντανακλαστικά γιλέκα.

· Εκπαίδευση των οδηγών βαρέων οχημάτων των επιχειρήσεων, για ασφαλή οδήγηση.

· Ετοιμασία ενός οδηγού για το σχεδιασμό της Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας των επιχειρήσεων.

· Διοργάνωση διαλέξεων Πρώτων Βοηθειών για το κοινό.

· Δωρεάν διανομή στο κοινό κουτιών πρώτων βοηθειών.

· Διεξαγωγή ερευνών και μελετών για εξειδικευμένα θέματα οδικής ασφάλειας.

· Επιχορήγηση ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων οδικής ασφάλειας.

· Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των οδικών υποδομών σε ευαίσθητα σημεία πόλεων, από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές καθώς και εκτεταμένη κατασκευή πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

· Αναβάθμιση του οδικού φωτισμού σε ευαίσθητα σημεία του οδικού δικτύου.

Είμαστε πολύ ευτυχείς που η Κυπριακή Κοινωνία συμπαρατάσσεται μαζί μας τόσο ενεργά και δραστήρια στο μεγάλο αγώνα για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συλλογική προσπάθεια θα κατατάξει σύντομα την Κύπρο ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.