mtcw


Μια πόλη θεωρείται επιτυχημένη όταν, κατά γενική ομολογία, προσφέρει ποιότητα ζωής στους πολίτες της. Η «ποιότητα ζωής» δεν είναι κάτι χειροπιαστό, αλλά είναι μια πολυσύνθετη έννοια που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η δυνατότητα που προσφέρεται στους πολίτες για βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα. Η μεν κινητικότητα αφορά τη μετακίνηση ατόμων και αγαθών, η δε προσβασιμότητα αφορά τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να κινείται με ανεξαρτησία, άνεση, ασφάλεια και αυτονομία σε όλους τους χώρους ώστε να συμμετέχει ισότιμα στα κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα της ζωής της πόλης του.

Η βιωσιμότητα στην κινητικότητα πρέπει να αναζητείται μέσα από την προώθηση εκείνων των τρόπων μετακίνησης που επιφέρουν τις μικρότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ενώ η βιωσιμότητα στην προσβασιμότητα μέσα από τη μείωση των αναγκών μετακίνησης με μηχανοκίνητα μέσα, αξιοποιώντας την αυτονομία των ανθρώπων.

Το ποδήλατο, ως μέσο μεταφοράς, πληροί απόλυτα τις προϋποθέσεις για βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα, ενώ είναι ταυτόχρονα ένα άριστο μέσο μεταφοράς για μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Στην κυπριακή κοινωνία, μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, το ποδήλατο είχε σημαίνοντα ρόλο στην αστική κινητικότητα, μέχρι που η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η συνεπακόλουθη αύξηση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων το εκτόπισαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τη ζωή μας.

Η σημερινή μέρα είναι ένας ακόμα σταθμός στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και προσβασιμότητας και, συνεπακόλουθα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ανάπτυξη του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στην ευρύτερη αστική περιοχή Λευκωσίας ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2011 με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και στηρίχθηκε έμπρακτα από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του συστήματος όπως αρχικά σχεδιάστηκε, με αποτέλεσμα οι τοπικές Αρχές της πόλης να αναστείλουν για μερικούς μήνες τη λειτουργία του με στόχο να πετύχουν την αναβάθμισή του, την καλύτερη συντήρηση των ποδηλάτων και την αλλαγή του καθεστώτος διαχείρισής του. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί και το «ποδήλατο εν δράσει» ξαναμπαίνει σε δράση.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ως στρατηγικό στόχο του την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, διότι αυτή μόνο ευεργετικά αποτελέσματα έχει στην κυκλοφοριακή διαχείριση, στην ποιότητα του αέρα, στην υγεία του πληθυσμού, στην οικονομική ανάπτυξη και γενικά στην ποιότητα ζωής. Πέρα από την υποστήριξή μας στις πρωτοβουλίες των τοπικών Αρχών, προωθούμε την επέκταση των υποδομών για τους ποδηλάτες και τη συνδεσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών. Για τον σκοπό αυτό έχουμε σχεδιάσει την ποδηλατική σύνδεση των πανεπιστημίων της πόλης με το κέντρο της Λευκωσίας και το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου, με συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες με στόχο την ολοκλήρωσή του περί τα τέλη του 2015.

Ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, έχω θέσει τη βιώσιμη κινητικότητα ανάμεσα στις βασικές πολιτικές του Υπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Η πολιτική αυτή προωθείται έμπρακτα με δράσεις που θα αναληφθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Λευκωσίας, έχει αναπτυχθεί το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας της ευρύτερης αστικής περιοχής το οποίο, ως Κυβέρνηση και σε συνεργασία με τις δημοτικές Αρχές και τη συνδρομή των πολιτών, θα υλοποιήσουμε σταδιακά μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Με βάση το Σχέδιο αυτό, θα δημιουργηθούν λεωφορειολωρίδες σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης και ολοκληρωμένα δίκτυα για πεζούς και ποδηλάτες, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί μια νέα πολιτική για τη στάθμευση με στόχο την πιο ορθολογιστική διαχείρισή της με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

Ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα αναπτυχθούν και για τις άλλες πόλεις της Κύπρου, επίσης με συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λατσιών και Ιδαλίου, το Συμβούλιο της Διαδημοτικής Εταιρείας Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ) καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς που εργάστηκαν για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εταιρεία Brainbox Technology Excellence στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του συστήματος.

Είμαι βέβαιος ότι και εσείς οι πολίτες θα αξιοποιήσετε την επιλογή αυτή που σας δίνεται και θα βοηθήσετε ώστε το σύστημα να καταστεί επιτυχημένο. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε να γίνουμε φορείς των αλλαγών που προωθούνται γιατί η βιώσιμη κινητικότητα είναι συνώνυμη με την ποιότητα ζωής.