mtcw


Για ακόμα μια φορά έχω τη χαρά να χαιρετίζω μια νέα πρωτοβουλία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με τη συνεργασία της Αστυνομίας, για το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και εύστοχη την πρωτοβουλία αυτή, αφού αφορά στην οδική ασφάλεια των νέων, που είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια.

Το μέγεθος και η κρισιμότητα του προβλήματος των τεράστιων απωλειών διεθνώς σε οδικές συγκρούσεις, σήμαναν παγκόσμιο συναγερμό. Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, διοργανώθηκε μεταξύ 23 και 29 Απριλίου, 2007, Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, με θέμα την οδική ασφάλεια των νέων. Η Παγκόσμια Συνέλευση Νέων για την Οδική Ασφάλεια που έγινε στη Γενεύη στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ασφάλειας, υιοθέτησε Διακήρυξη που καλεί την παγκόσμια κοινότητα να συστρατευτεί για αντιμετώπιση της παγκόσμιας μάστιγας των οδικών δυστυχημάτων. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων έχει μεταφράσει τη Διακήρυξη των Νέων για την Οδική Ασφάλεια και σήμερα δίνεται στη δημοσιότητα. Η Διακήρυξη θα σταλεί σε όλους τους νέους της Κύπρου, αλλά και σε όλους τους αρμοδίους και εμπλεκομένους στην Οδική Ασφάλεια.

Η Κυβέρνηση έχει θέσει το πρόβλημα των οδικών δυστυχημάτων στην κορυφή των προτεραιοτήτων της και έχει υιοθετήσει το στόχο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για μείωση των θυμάτων σε οδικά δυστυχήματα κατά 50% μέχρι το 2010.

Το πρόβλημα των οδικών δυστυχημάτων είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Αφορά στην ποιότητα των δρόμων και των οχημάτων μας, στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών άμεσης περίθαλψης, αλλά περισσότερο αφορά στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας στο δρόμο.

Για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δρόμων μας έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους αυτοκινητόδρομους, τους άλλους υπεραστικούς δρόμους και το κύριο οδικό δίκτυο στις πόλεις και σε κοινότητες. Το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων έχει επεκταθεί σημαντικά και το υπόλοιπο υπεραστικό οδικό δίκτυο βελτιώνεται συστηματικά με την ασφαλτόστρωση των παγκέτων, την τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας, την αναβάθμιση της οδικής σήμανσης, τη βελτίωση επικίνδυνων στροφών και τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε μελανά σημεία. Πολλές κύριες οδικές αρτηρίες μέσα στις πόλεις και σε κοινότητες έχουν ανακατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Ο στόχος μας, είναι όλοι οι δρόμοι της Κύπρου να έχουν όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό για να συγχωρούν όσο το δυνατό περισσότερο τα ανθρώπινα λάθη των οδηγών.

Τα οχήματα έχουν επίσης βελτιωθεί σημαντικά, αφού από το 2004 όλα τα καινούργια οχήματα που εγγράφονται πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχει καθιερωθεί ο συστηματικός τεχνικός έλεγχος, η εγκατάσταση ζωνών ασφάλειας σε όλα τα καθίσματα των μικρών επιβατικών οχημάτων έχει γίνει υποχρεωτική, όπως επίσης και η χρήση ειδικών συστημάτων συγκράτησης για παιδιά. Ο εξοπλισμός ασφάλειας των νέων οχημάτων που εγγράφονται, έχει επίσης αναβαθμιστεί σημαντικά με αερόσακκους, συστήματα αντικλειδώματος φρένων (ΑΒS) και ηλεκτρονικού ελέγχου σταθερότητας (ESC). Πολλά νέα οχήματα που εγγράφονται, έχουν επιτύχει σημαντικές επιδόσεις στους ελέγχους για τα επίπεδα παθητικής ασφάλειας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος EURO-N-CAP.

Για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών άμεσης περίθαλψης, το Υπουργείο Υγείας προωθεί την αύξηση του αριθμού των σταθμών ασθενοφόρων, τη λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων παγκύπριας εμβέλειας, την εισαγωγή του θεσμού του διασώστη στο πλήρωμα των ασθενοφόρων και τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού των ασθενοφόρων.

Είναι όμως δεδομένο ότι στη μεγάλη πλειονότητα των οδικών δυστυχημάτων καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει κάποιο ανθρώπινο λάθος ή απερισκεψία. Αυτό το γεγονός είναι πιο έντονο στους νεαρούς οδηγούς λόγω του αυθορμητισμού και παρορμητισμού της νιότης αλλά και λόγω της απειρίας στην οδήγηση.

΄Ετσι μεγάλο μέρος της προσπάθειας του Κράτους αφορά στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αστυνόμευσης, η εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με εκστρατείες οδικής ασφάλειας και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο σημείο αυτό στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών για τη διοργάνωση και δωρεάν προσφορά σεμιναρίων οδικής ασφάλειας προς τους τελειόφοιτους λυκείου και τους εθνοφρουρούς παγκύπρια, από το 2004.

Για το σχεδιασμό και εφαρμογή των μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών δυστυχημάτων, απαιτείται η εμπλοκή του μεγαλύτερου μέρους της κρατικής μηχανής και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίος ο αποτελεσματικός συντονισμός. Αυτό επιτυγχάνεται στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας,του οποίου προεδρεύω και στο οποίο συμμετέχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους προϊσταμένους και εκπροσώπους όλων των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ). Το Συμβούλιο έχει την ευθυνη της διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2010, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσονται τα μέτρα για τη μείωση των οδικών δυστυχημάτων.

΄Ομως για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει να αντιληφθεί ο καθένας από εμάς ότι έχει τη δική του προσωπική ευθύνη και υποχρέωση να συμβάλει με τη σωστή του συμπεριφορά στους δρόμους, στην αποτροπή των οδικών δυστυχημάτων. Η λύση είναι η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ο σεβασμός στους άλλους που χρησιμοποιούν τους δρόμος και η συνεχής ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε τα λάθη που κάνουν οι άλλοι.

«Η Οδική Ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης» ήταν το εύστοχο σύνθημα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Η Οδική Ασφάλεια εξαρτάται από όλους μας και από τον καθένα μας ξεχωριστά. ΄Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.