mtcw


Κυρίες και κύριοι,
Φίλοι δημοσιογράφοι,

Σας έχουμε καλέσει σε αυτή τη διάσκεψη για να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με την πορεία αναδόμησης της Πολιτικής Αεροπορίας, μια πορεία, που όπως άλλωστε το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές, υπαγορεύθηκε από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις γενικότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό, και γενικότερα από την ανάγκη για ένα ευέλικτο μοντέλο Κυπριακής Πολιτικής Αεροπορίας, που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει όλες τις επερχόμενες προκλήσεις.

Όπως είναι γνωστό το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τις 20/12/2006, βρίσκεται σε μια διαγεγραμμένη πορεία, τελικός στόχος της οποίας είναι η μετεξέλιξή του σε Ανεξάρτητη Αρχή, στη βάση και των νέων αναγκών και δεδομένων.

Το πρωτόγνωρο του εγχειρήματος για τον τόπο μας, η σοβαρή και υπεύθυνη θεώρησή μας ως Κυβέρνηση, για μια ομαλή μετάβαση σ’ αυτό το νέο μοντέλο, με σεβασμό και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η πολυπλοκότητα της προσπάθειας και η σημασία αυτού του ευαίσθητου τομέα, στο εσωτερικό, αλλά και διεθνώς, επέβαλαν μια επίπονη, επίμονη και πολυπρόσωπη εργασία.

Ενδεικτικό αυτών των προσπαθειών, είναι η εδώ παρουσία του Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων του EUROCONTROL κ. Χρίστου Πέτρου, που μας προσέφερε και εξακολουθεί να μας προσφέρει την πολυδιάστατη εμπειρογνωμοσύνη αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στην όλη προσπάθειά μας. Τον ευχαριστώ θερμά για το αδιάλειπτό του και ειλικρινές ενδιαφέρον, για τη γνώση και εμπειρίες που μας προσφέρει, όπως και για την αγάπη και επαγγελματική του έγνοια για τη γενέθλια γη του.

Ένας άλλο ουσιαστικό έργο, ένας μεγάλος όγκος συστηματικής δουλειάς, ανατέθηκε στο δικηγόρο κ. Μιχάλη Ραφτόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται σκληρά, μαζί με διευθυντικά στελέχη και άλλους επιτελείς που Υπουργείου, για τη νέα νομοθεσία που θα διέπει τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Ευχαριστώ, με την ευκαιρία αυτή, όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο, όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας που δρομολογήσαμε, και η οποία, σ’ αυτό το στάδιο, έχει προχωρήσει στην προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου, που θα διέπει τη νέα Αρχή και στις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στην υφιστάμενη νομοθεσία, ούτως ώστε να καλύπτεται και η Υπηρεσία ή Διεύθυνση που θα παραμείνει υπό την ευθύνη του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν διεργασίες και διαβουλεύσεις με το EUROCONTROL, οι οποίες κατέληξαν στη μελέτη τριών θεσμικών μοντέλων, στη βάση των οποίων κρίθηκε ότι μπορεί να αναδομηθεί η Κυπριακή Πολιτική Αεροπορία του μέλλοντος.

Χθες, είχαμε διαβουλεύσεις με την αντιπροσωπεία του EUROCONTROL, με επικεφαλής τον κ. Χρίστο Πέτρου. Οι επιτελείς αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού μελέτησαν επιστάμενα το ζήτημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και χθες μας παρουσίασαν τα τρία θεσμικά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στη Κύπρο και στη συνέχεια ανέλυσαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής.

Μετά από ενδελεχή εξέταση των τριών μοντέλων και έχοντας υπόψη τις εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, επιλέξαμε εκείνο, που συνάδει με τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και που ταυτόχρονα πληρεί τα πρότυπα και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης του EUROCONTROL και του ICAO.

Η ουσία αυτού του μοντέλου έγκειται στο ότι προβλέπει τη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής που θ’ αναλάβει όλες τις παρούσες αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που σχετίζονται με τη παροχή υπηρεσιών. Η Αρχή αυτή θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται από τη Κυβέρνηση, ενώ θα απαρτίζεται από αριθμό διευθύνσεων και τμημάτων τα οποία θα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών μιας μοντέρνας και δυναμικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Αρχή θα έχει δικό της προϋπολογισμό και θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει μακροπρόθεσμα τις πολιτικές της σχετικά με έργα υποδομής, νέα προγράμματα, επιμόρφωση και πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού κλπ.

Οι υπηρεσίες του υφιστάμενου Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που δεν θα υπάγονται στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή, θα συνεχίσουν να αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων το οποίο θα εκτελεί ρυθμιστικό και εποπτικό έλεγχο.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης θεσμικός και λειτουργικός διαχωρισμός μεταξύ παροχής και ρύθμισης υπηρεσιών σε όλες τις πτυχές του τομέα της Κυπριακής πολιτικής αεροπορίας.

Μετά την επιλογή του μοντέλου στο οποίο καταλήξαμε κατά τις χθεσινές διαβουλεύσεις που είχαμε, οι αρμόδιοι του EUROCONTROL, σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές, θα συμπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες της νέας δομής, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου επιπρόσθετου προσωπικού, των αρμοδιοτήτων κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος, του προσδοκώμενου συνολικού κόστους κλπ.

Με τη συμπλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, η νέα δομή, τόσο της Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που θα παραμείνει στις αρμοδιότητες της Κυβέρνησης, θα παρουσιασθούν σε κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και κατά κύριο λόγο στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Προχωρούμε ικανοποιητικά με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Αναμένω ότι θα οριστικοποιήσουμε σύντομα τις προτάσεις μας για τον κοινωνικό διάλογο και στη συνέχεια η Γενική Εισαγγελία θα συνεχίσει τη συμπλήρωση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του χρόνου.

Για άλλη μια φορά θέλω να επαναλάβω την έγνοια και το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για πλήρη διασφάλιση των εργαζομένων – αυτό θα το κατοχυρώσουμε υπεύθυνα μέσα από τη νομοθεσία - και να τονίσω ότι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της κυπριακής Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη σ’ ένα τομέα που διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο για τον τουρισμό και την εν γένει οικονομία της Κύπρου, με πολιτικές επίσης προεκτάσεις.

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην υλοποίηση του στόχου που έθεσε η Κυβέρνηση και για τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δεσμευθεί προσωπικά.

Καταλήγοντας, ευελπιστώ όπως και όλοι σας, ότι η αλλαγή αυτή θα καταστήσει τη νέα Αρχή ικανή να αναπτυχθεί με ευελιξία και δυναμισμό, ενώ η Κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερο έλεγχο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα στην άσκηση του εποπτικού, πολιτικού και ρυθμιστικού της ρόλου.