mtcw


Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί Φίλοι,

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, και γενικότερα ως Κυβέρνηση, αποδίδουμε τεράστια σημασία στο κεφαλαιώδες ζήτημα του εκσυγχρονισμού του συγκοινωνιακού μας δικτύου και των Δημόσιων Μεταφορών, όχι μόνο γιατί είναι θέματα που άπτονται άμεσα της αναβάθμισης της υποδομής του τόπου, αλλά ιδιαίτερα γιατί έχουν καταλυτική σημασία στο μεγάλο θέμα της εξοικονόμησης χρόνου και καυσίμων, αλλά και γενικά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και ενίσχυση αυτών των τομέων και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζω τον ανισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού, ο οποίος θα συμβάλει τα μέγιστα στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και επαρχίας Λεμεσού και στην απρόσκοπτη διακίνηση μεταξύ Λευκωσίας – Λεμεσού – Πάφου.

Ο κόμβος Αγίου Αθανασίου είναι ο πέμπτος από τους έξι κόμβους του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού που έχουν αναβαθμιστεί και ο μοναδικός όπου ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδιασμένος σε βύθιση, σε αντιδιαστολή με τους υπόλοιπους, όπου ο κύριος αυτοκινητόδρομος είναι υπερυψωμένος πάνω από τους κυκλικούς κόμβους.

Ως γνωστό ήδη ολοκληρώθηκαν οι κόμβοι Λιμανιού, Πολεμιδιών, Αγίας Φύλας και Μέσα Γειτονιάς. Ο τελευταίος κόμβος, αυτός της Γερμασόγειας, βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2008.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτεί Έργα που περιλαμβάνονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, μέρος των οποίων αποτελεί ο Παρακαμπτήριος Δρόμος Λεμεσού.

Οι εργασίες για τον κόμβο Αγίου Αθανασίου άρχισαν το Σεπτέμβρη του 2005 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2007, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προνοούσε το Συμβόλαιο. Η δαπάνη για την κατασκευή του Έργου ανήλθε στο ποσό των £12,6 εκ. περίπου. Η προμελέτη του Έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η τελική μελέτη από τον Οίκο P. Papadopoulos & Associates Consulting Engineers Co. Η κατασκευή του Έργου έγινε από την Κοινοπραξία Iacovou Brothers Constructions Ltd/ Medcon Construction Ltd, με επίβλεψη των εργασιών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ισόπεδου κυκλικού κόμβου Αγίου Αθανασίου σε ανισόπεδο, με την κατασκευή υπόγειας οχηματικής διάβασης για τον αυτοκινητόδρομο, την ανακατασκευή του κυκλικού κόμβου με δύο προεντεταμένες γέφυρες μήκους 23μ η κάθε μία, πάνω από τη βύθιση, καθώς και τους απαραίτητους πλαγιόδρομους και προσβάσεις.

Για την ασφαλή διακίνηση των πεζών κατασκευάστηκε υπέργεια κρεμαστή πεζογέφυρα που είναι η μοναδική στην Κύπρο, όπως και υπόγειες διαβάσεις διαμέσου του κυκλικού κόμβου. Επίσης περιλαμβάνει την υπογειοποίηση όλων των Υπηρεσιών και μοντέρνο οδικό φωτισμό. Το συνολικό μήκος του αυτοκινητόδρομου που ανακατασκευάστηκε είναι 2 χλμ.. Επιπρόσθετα, για απάμβλυνση της ηχορύπανσης θα τοποθετηθούν ηχομονωτικά παραπετάσματα σε επιλεγμένες περιοχές.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Μηχανικό και την ομάδα επίβλεψης του έργου για την άριστη διαχείριση ενός δύσκολου έργου που υλοποιείται χωρίς καθυστερήσεις και σε ψηλά επίπεδα ποιότητας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας που συνεργάσθηκαν για τη διεκπεραίωση του Έργου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους Δήμους Αγ. Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς και Λεμεσού για τη συνεργασία τους και την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Ευχαριστώ επίσης την Αστυνομία για τις υπηρεσίες που παρείχε όσον αφορά την αστυνόμευση και κυκλοφοριακή διαχείριση του Έργου, αλλά και για την άμεση ανταπόκρισή της σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάσθηκε η παρουσία της.

Ευχαριστώ τέλος τους Μελετητές, τον Εργολάβο και Υπεργολάβους και όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του Έργου χωρίς καθυστερήσεις και ιδιαίτερα προβλήματα και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα αισθανθούμε το θετικό αντίκτυπο, από την πιο άνετη και ασφαλή διακίνησή μας, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου.