mtcw

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Διανύουμε την εποχή της ταχύτητας, όπου η γρήγορη ανταπόκριση, η ευελιξία, η παραγωγικότητα και η ευκολία πρόσβασης είναι σημαντικοί παράμετροι για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και κάθε οργανισμού γενικότερα. Ως αποτέλεσμα της ραγδαίας διείσδυσης του Διαδικτύου κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και των προσπαθειών που καταβάλλονται για μεγάλες ταχύτητες, σηματοδοτείται μια σημαντική και επαναστατική αλλαγή στο χώρο της πληροφορικής και της διαχείρισης των πληροφοριών, με επενδύσεις σε καινοτόμα μοντέλα, ως βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και προόδου.

Στα πλαίσια της Υπουργικής Διάσκεψης στη Γρανάδα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010, σε σχέση με την ψηφιακή ατζέντα, συμφωνήθηκε όπως τα κράτη-μέλη διερευνήσουν τρόπους για να αδράξουν τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει το cloud computing. Οφέλη σε σχέση με την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, τόσο στους ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς, όσο και στις μικρές επιχειρήσεις και κοινότητες. Οι 27 Υπουργοί των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίξαμε την άποψη ότι η καινοτομία στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών θα πρέπει να προωθηθεί μέσω της Έρευνας και της Ανάπτυξης σε τομείς όπου η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αγορά, όπως στους τομείς της υγείας, της πράσινης κινητικότητας, των έξυπνων δικτύων και μετρητών και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς επίσης και σε τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, όπως το Διαδίκτυο του Μέλλοντος και το Cloud Computing.

Επιπρόσθετα, μια από τις δράσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής), που είναι και μια από τις επτά προεξάρχουσες πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που σκοπό έχει την έξυπνη ανάπτυξη, είναι η εξασφάλιση επαρκούς οικονομικής στήριξης σε κοινές ερευνητικές υποδομές και συμπλέγματα φορέων καινοτομίας της Τεχνολογίας, των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, η περαιτέρω ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και η υιοθέτηση ευρωπαϊκής στρατηγικής στο cloud computing, κυρίως στη δημόσια διοίκηση και την επιστήμη.

Κυρίες και κύριοι,

Οι πιο πάνω στρατηγικές αποφάσεις σκοπό έχουν η Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της το 2020 που δεν είναι άλλοι από την προώθηση της καινοτομίας, την οικονομική μεγέθυνση και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η ευρύτερη εγκατάσταση και αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, αναμένεται ότι θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα βασικά της προβλήματα και θα προσφέρουν στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι υπηρεσίες συγκλίνουν και μετακινούνται από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο και είναι καθολικά προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή – έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) ή προσωπικούς υπολογιστές. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2020 το ψηφιακό περιεχόμενο και οι εφαρμογές θα διανέμονται σχεδόν εξολοκλήρου επιγραμμικά (διαδικτυακά).

Το cloud computing, αξιοποιώντας το γρήγορο Διαδίκτυο, παρέχει νέες δημιουργικές δυνατότητες υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Για το cloud computing δε μπορούμε να αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο ορισμό, αλλά σε μια βαθύτερη έννοια. Πρόκειται για τη χρήση υπολογιστικής ισχύος που χωροταξικά βρίσκεται σε ένα «σύννεφο» απόμακρων δικτύων. Αποτελείται από μεγάλα κέντρα δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς μόνο για ότι χρησιμοποιεί. Στα δίκτυα αυτά, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε εξοπλισμό. Τo cloud computing αποτελεί μια τεχνολογία που προσφέρει στο χρήστη πλήθος δυνατοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και καταχώρησης πληροφοριών σε μια κοινή βάση. Αναλυτικότερα, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους, αλλά σε «σύννεφα» που βρίσκονται στο διαδίκτυο ή σε τοπικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων εξαιτίας τυχόν προβλήματος στο σκληρό δίσκο.

Η σωστή επένδυση σε σύγχρονες λύσεις της Τεχνολογίας της Πληροφορίας επιτρέπει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Το cloud computing προσφέρει μια ουσιαστική λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Οι συνθήκες έχουν πια ωριμάσει, οι εταιρίες του κλάδου έχουν παρουσιάσει ήδη αξιόλογες προτάσεις, με στόχο τόσο τη μείωση του ενεργειακού και του λειτουργικού κόστους, όσο και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της μεταφοράς δεδομένων και πόρων με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Καταλήγοντας, θέλω να δανειστώ μια φράση από την ομιλία της η κα Neelie Kroes, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για την Ψηφιακή ατζέντα, που έγινε στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το Γενάρη του 2011. Η κα Kroes επεξηγώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αρχίσει εργασίες για μια πανευρωπαϊκή στρατηγική για το cloud computing, όπως προβλέπεται και στην Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, ανέφερε ότι στόχος είναι η Ευρώπη να μην είναι "cloud-friendly" αλλά "cloud-active".

Χαιρετίζουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια που γίνεται για να εναρμονιστούμε με τη νέα τάση και πρόοδο, ούτως ώστε η Κύπρος να κινηθεί προς αυτή την τεχνολογική κατεύθυνση και να αξιοποιήσει όλα τα οφέλη που έπονται από τη χρήση του cloud computing τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης.