mtcw


Είναι σήμερα ιδιαίτερη η χαρά μου που έχω την ευκαιρία να χαιρετίσω την παρουσίαση μιας δράσης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), η οποία έχει μέσα της το στοιχείο ενός μακρόπνοου οράματος και μια γνήσια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική για την κυπριακή κοινωνία.

Θέλω να συγχαρώ με ιδιαίτερη θέρμη αυτήν ειδικά την πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ που δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι το Επιμελητήριο μπορεί να βλέπει μπροστά και να υπερβαίνει τα όρια της απλής διαχείρισης των προβλημάτων.

Η ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας. Είναι η πολιτική μέσα από την οποία θα δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας προς τις οποίες στοχεύουμε, δηλαδή αυτές που απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό με υψηλά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα.

Η Κύπρος μέχρι πριν λίγα χρόνια, λόγω και της απουσίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δεν διεξήγαγε σχεδόν καθόλου έρευνα. Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου προ εικοσαετίας, με την εφαρμογή της πολιτικής για ανάπτυξη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Κύπρο, αλλά και διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ερευνητικών κέντρων, όπως το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, καθώς και μέσω της δημιουργίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, δόθηκε η ευκαιρία για ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. Από τη σχεδόν πλήρη απουσία έρευνας πριν μερικά χρόνια, φτάσαμε σήμερα στο 0,45% του ΑΕΠ.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς είμαστε ακόμη ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της έρευνας και ανάπτυξης, όπου ο μέσος όρος δαπανών για την έρευνα ανέρχεται σήμερα στο 1,9% του ΑΕΠ ενώ ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να φτάσει στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Η Κύπρος, με 0,45% του ΑΕΠ, βρίσκεται δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη, μαζί με χώρες όπως η Λετονία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Μάλτα, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία με 3,62% και στη Φινλανδία με 3,96% του ΑΕΠ.

Η κυπριακή κατασκευαστική βιομηχανία όχι μόνο οφείλει να συνεισφέρει στον πιο πάνω στόχο, αλλά οφείλει και να αδράξει την ευκαιρία για να αναβαθμιστεί ποιοτικά και παραγωγικά. Είναι πεποίθησή μου ότι η κυπριακή κατασκευαστική βιομηχανία, στην οποία θα περιλάβω όλο το φάσμα των συντελεστών ανάπτυξης των κατασκευαστικών υποδομών, από τους μελετητές και τους εργολήπτες μέχρι τους εργοδότες, όπως το Υπουργείο μου, έχει φθάσει σήμερα σε ένα σημείο καμπής όπου είτε θα μπορέσει να αναδιοργανωθεί πάνω σε μια πιο παραγωγική και ποιοτική βάση, είτε θα τελματωθεί και θα συρρικνωθεί. Παρόλο ότι έχει συνεισφέρει πολλά στην ανάπτυξη του τόπου η κατασκευαστική βιομηχανία δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική μέσα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αν δεν δράσει έγκαιρα για να αναβαθμιστεί. Αυτό έχει γίνει ακόμα πιο εμφανές με την οικονομική κρίση της οποίας το πρώτο θύμα, όπως γίνεται συνήθως σε περιόδους ύφεσης, ήταν η κατασκευαστική βιομηχανία.

Για να αντεπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισμό θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη, στη γνώση και την επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μπορέσει να αναβαθμίσει το προϊόν της αλλά και να συνεισφέρει στον στόχο της δημιουργίας θέσεων εργασίας για προσωπικό με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης - που είναι ένας άλλος μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός στόχος. Η κυπριακή κοινωνία είναι σε τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης σήμερα που χρειάζεται ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε λιγότερο βαθμό θέσεις για ανειδίκευτο προσωπικό.

Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας στην Κατασκευή, σκοπός της οποίας είναι ο καθορισμός κοινής στρατηγικής για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα είναι οι υπόγειες κατασκευές, οι πόλεις και τα κτήρια, η ποιότητα ζωής, τα υλικά, τα δίκτυα όπως σιδηρόδρομοι και οδικά δίκτυα, η πολιτιστική κληρονομιά και διαδικασίες και τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής.

Μέσα στα ίδια πλαίσια και στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας βλέπω με ικανοποίηση ότι κινείται και η θεματολογία της Στρατηγικής Ατζέντας για την ανάπτυξη της έρευνας στην κατασκευαστική βιομηχανία της Κυπριακής Πλατφόρμας, αφού ασχολείται με τα καυτά θέματα των υποδομών, της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης, της αύξησης της παραγωγικότητας και της γνώσης, και την ουσιαστική βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος που είναι οι υποδομές μας και, μέσω αυτού, της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη.

Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια της Κυπριακής Πλατφόρμας για την ΄Ερευνα και Τεχνολογία στις κατασκευές και είναι θέση του Υπουργείου μου ότι θα σταθεί δίπλα στο ΕΤΕΚ, δίπλα στην κοινωνία των Μηχανικών στην προσπάθειά τους να αναβαθμίσουν την ουσία αλλά και την εικόνα της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανίας με έμφαση στα θέματα της αειφορίας της κατασκευής και της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και έτσι να συνεισφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου στα πλαίσια μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης.

Κλείνοντας αυτό τον σύντομο χαιρετισμό μου, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές της ημερίδας αυτής και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας.