mtcw


Αγαπητοί φίλοι,

Είναι με πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που αποδέχθηκα την πρόσκληση της ΟΣΕΟΚ να απευθύνω χαιρετισμό στην 8η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη σας.

Ως γνωστό, ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της οικονομίας μας και η Κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεχή ανάπτυξη του τομέα αυτού με παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των κυπριακών εργοληπτικών οίκων ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στον έντονο ανταγωνισμό που επιβάλλει το νέο ευρωπαϊκό μας περιβάλλον και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας προώθησης και υλοποίησης των συμβάσεων δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, αποδίδει τεράστια σημασία στην αγαστή συνεργασία με την Ομοσπονδία σας και στην επίλυση όλων των προβλημάτων της οικοδομικής βιομηχανίας που άπτονται των δικών του αρμοδιοτήτων.

Εδώ και δύο σχεδόν χρόνια έχει συσταθεί και λειτουργεί η Μόνιμη Συμβουλευτική Επιτροπή για Κατασκευαστικά Έργα στην οποία μετέχουν ισότιμα το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και η ΟΣΕΟΚ. Η δική μας αντίληψη είναι ότι ο θεσμός αυτός έχει αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντικός, αφού μέσω της ευκαιρίας που παρέχει για άμεσο διάλογο μεταξύ μας, έχει διαδραματίσει στην πράξη καταλυτικό ρόλο στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων του οικοδομικού κλάδου.


Η πρόσφατη εισαγωγή και εφαρμογή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα νέων, δίκαιων και ισοζυγισμένων Όρων Συμβολαίου για την κατασκευή δημόσιων οικοδομικών έργων και έργων πολιτικής μηχανικής, απόλυτα συμφωνημένων μεταξύ της Κυβέρνησης και της ΟΣΕΟΚ, και η από κοινού διοργάνωση ημερίδας σε τρεις επαρχίες για παρουσίαση των Όρων αυτών, συνιστά επιστέγασμα της άψογης μεταξύ μας συνεργασίας.

Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι πρόσφατα συμφωνήθηκε στη Μόνιμη Συμβουλευτική Επιτροπή η πιλοτική εφαρμογή σε 5 έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων του θεσμού του Κριτή Διαφορών (Αdjudicator) ως τον «πρωτόδικο» τρόπο επίλυσης, σε τακτό χρονικό διάστημα, διαφορών που αναφύονται σε κατασκευαστικά συμβόλαια του δημοσίου. Τούτο αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας σας. Θυμάμαι μάλιστα στην περσινή σας Ετήσια Γενική Συνέλευση που ο τότε Πρόεδρος σας αείμνηστος Δημήτρης Σαμψών έθετε επιτακτικά το θέμα αυτό και παρουσίασε με την αφοπλιστική επιχειρηματολογία του τα πλεονεκτήματα του θεσμού. Τους συμβατικούς όρους με τους οποίους θα εισαχθεί ο θεσμός αυτός έχει επεξεργαστεί μεικτό κλιμάκιο του Υπουργείου μας και της ΟΣΕΟΚ και πολύ σύντομα οι όροι αυτοί θα τεθούν για έγκριση στην αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της Μόνιμης Συμβουλευτικής Επιτροπής προωθήθηκε επίσης από το Υπουργείο στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών το αίτημα σας όπως η ύπαρξη της ασφάλισης ευθύνης εργοδότη συνιστά προϋπόθεση για έκδοση ετήσιας άδειας εργολήπτη. Δόθηκε επίσης η πλήρης στήριξη του Υπουργείου μας στο αίτημα σας για αύξηση του κατά νόμο ελάχιστου ποσού ασφάλισης ευθύνης εργοδότη.

Η συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επεκτείνεται όμως σε ακόμα ένα σημαντικό τομέα. Στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή έργων του δημοσίου. Η παραχώρηση της ανάπτυξης και διαχείρισης των νέων αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου σε ιδιώτη Επενδυτή είναι ήδη γεγονός, οι δε εξαιρετικά ταχείς ρυθμοί κατασκευής των νέων κτιρίων αποτελεί πρώτη ένδειξη, εάν όχι απόδειξη, ότι το εγχείρημα αυτό θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Με παρόμοιο τρόπο, το Υπουργείο μας προχωρεί στην παραχώρηση σε ιδιώτη Επενδυτή ενός άλλου μεγάλου έργου παραχώρησης, του νέου Λιμανιού και της Μαρίνας στη Λάρνακα. Επίσης, προωθείται η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης – κατασκευής – συντήρησης και χρηματοδότησης ενός ακόμη μεγαλόπνοου έργου, του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.

Φίλες και φίλοι,

Η Κυβέρνηση τούτη στηρίζει και σε εσάς την προσπάθεια της για ανάπτυξη και για οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Σας καλώ να συνδράμετε την προσπάθεια τούτη εκσυγχρονίζοντας την οικοδομική μας βιομηχανία και καθιστώντας την παραγωγική και αποτελεσματική. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα παραμείνει προσηλωμένο στην προσπάθεια για από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων των καιρών και θα τείνει πάντοτε ευήκοον ους στα προβλήματα του κλάδου σας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.