mtcw


Ανακοίνωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι χθες υπογράφηκε η συμφωνία με την Κοινοπραξία Ζήνων για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας.

Η ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της πόλης της Λάρνακας, που θα την καταστήσει ένα ξεχωριστό τουριστικό προορισμό και θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία λόγω της μεγάλης ανάπτυξης, η οποία υλοποιείται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, η Κοινοπραξία Ζήνων θα αναλάβει την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου λιμανιού και μαρίνας και τη διαχείριση τους για περίοδο 35 χρόνων. Επιπρόσθετα, η Κοινοπραξία Ζήνων θα διαθέσει τους χερσαίους χώρους σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης οι οποίοι θα κατασκευάσουν οικιστικές μονάδες που θα πωλήσουν με μακροχρόνια μίσθωση σε ιδιώτες για 99 χρόνια από την πρώτη πώληση. Τα έργα ανάπτυξης γης σε 200,000 τ.μ. γης, υπολογιζόμενου κόστους πέραν των €600 εκ. θα υλοποιηθούν σταδιακά. Με τη λήξη της συμβατικής περιόδου (δηλαδή στα 35 χρόνια) το έργο (λιμάνι, μαρίνα και εμπορικές αναπτύξεις) επιστρέφεται στο Κράτος ενώ οι οικιστικές μονάδες επιστρέφονται στο Κράτος από τους ιδιώτες με τη λήξη των δικών τους συμβολαίων.

Η ανάπτυξη θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση διαλαμβάνει έργα υποδομής στο λιμάνι και τη μαρίνα, που περιλαμβάνουν νέο κτήριο επιβατών και εξωτερική προβλήτα στο λιμάνι καθώς και πλήρη αναβάθμιση, yacht club και εμπορικά κτήρια στη μαρίνα. Το κόστος υπολογίζεται σε €130 εκ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια της Κοινοπραξίας και δάνεια κεφάλαια. Η δεύτερη και τρίτη φάση διαλαμβάνουν έργα κόστους €55 εκ. περίπου (επέκταση του λιμανιού και της μαρίνας) και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με έσοδα από την ανάπτυξη γης.

Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση του έργου το λιμάνι θα καταστεί το κύριο επιβατηγό λιμάνι της Κύπρου και θα μπορεί να φιλοξενεί μεγάλα κρουαζιερόπλοια, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί εμπορικά πλοία. Η μαρίνα θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει κατά τη πρώτη φάση (τα πρώτα τρία χρόνια) 500 σκάφη και στις επόμενες δύο φάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν, μέχρι και 1000 σκάφη, παρέχοντας παράλληλα τις καλύτερες δυνατές διευκολύνσεις.

Οι αναπτύξεις στον χερσαίο χώρο θα δένουν με τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό της πόλης όσο το δυνατόν πιο αρμονικά. Το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων θα συνεχίσει μπροστά από τη μαρίνα και το λιμάνι, αναβαθμίζοντας έτσι τον υφιστάμενο πεζόδρομο.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η Κοινοπραξία Ζήνων θα πρέπει εντός διαστήματος τεσσάρων έως έξι περίπου μηνών να οριστικοποιήσει τις συμφωνίες χρηματοδότησης του έργου αφού έχουν ήδη γίνει αρκετές επαφές με τράπεζες της Κύπρου και του εξωτερικού. Στόχος είναι στις αρχές του 2013 να τεθεί ο θεμέλιος λίθος του έργου και να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Τα έργα της πρώτης φάσης του λιμανιού και της μαρίνας θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών χρόνων.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ευχαριστεί όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας.

Η Διαχειριστική Επιτροπή που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

κ. Γιώργο Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού, Πρόεδρο

κα Χρυστάλλα Μαλλούπα, Πρώτη Εκτελεστικό Μηχανικό, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Αναπλ. Πρόεδρο

κα Στέλλα Ζαπίτη, Ανώτερη Λειτουργό Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, Μέλος

κ. Στέλιο Νεοφύτου, Ανώτερο Οικονομικό Λειτουργό, Υπουργείο Οικονομικών, Μέλος

κ. Κωνσταντίνο Κοντεάτη, Αρχιτέκτονα 1ης Τάξης, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Μέλος

κα Άννα Πιτσιλλίδου, Διοικητικό Λειτουργό, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Γραμματέα

κα Αγάθη Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργό Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Παρακαθήμενη

κ. Χρύση Πρέντζας, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου, Παρακαθήμενο

κ. Αλέκο Ορουντιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, Παρακαθήμενο

Στο έργο της Διαχειριστικής Επιτροπής συνέδραμαν η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και οι Νομικοί Σύμβουλοι Pinsent Masons.

Την Κοινοπραξία Ζήνων αποτελούν οι εταιρείες Βouygues Batiment International; Iacovou Brothers, Amsterdam Logistics Group BV; Lievense Consulting Engineers: Louis Public Company Ltd; Petrolina (holdings) Public Ltd; Marinaman Ltd; Costa Crociere S.P.A; K&G Med. Marinas management; και General Construction Company Limited.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κοινοπραξία Ζήνων άρχισαν τον Ιούλιο του 2010 αφού για αρκετό καιρό προηγουμένως υπήρξε αριθμός ενστάσεων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που καθιστούν την πραγματοποίηση επενδύσεων δυσχερέστερη, η συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις διασφαλίζει πλήρως τα έσοδα του Κράτους όπως αυτά προβλέπονταν στην αρχική προσφορά και γενικότερα τους όρους των αρχικών προσφορών.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής και θεωρεί ότι αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας.