mtcw


Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, ως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, αλλά και ως Κυβέρνηση, όταν με έργα, σταθερά, συστηματικά και με συνέπεια, κάνουμε βήματα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της υποδομής του τόπου, έργα που αναβαθμίζουν και αντανακλούν στην ποιότητας ζωής των πολιτών, κάνουμε βήματα που στοχεύουν το μέλλον και τις προδιαγραφόμενες εξελίξεις.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο χώρο του εργοταξίου για την ανέγερση του Νέου Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιοχής Πτήσεων Λευκωσίας, για να εγκαινιάσουμε και επίσημα, με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.


Το Νέο Κτήριο του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, αξίας £5,5εκ. περίπου, θα στεγάσει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και αριθμό Λειτουργών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Ταυτόχρονα, στο κτήριο αυτό θα τοποθετηθεί σύγχρονος εξοπλισμός, αξίας £11εκ. περίπου, για τον οποίο έχουν ήδη υπογραφεί τα σχετικά συμβόλαια.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει να διαδραματίσει πολύ σοβαρό ρόλο στην ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτός είναι και ο λόγος, αγαπητοί φίλοι, που δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σημειώνεται, όμως, ότι ολόκληρο το κόστος του έργου θα ανακτηθεί σταδιακά μέσω των τελών υπερπτήσεων αεροσκαφών που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο Λευκωσίας .

Το Νέο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας εντάσσεται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μέσω της πλήρους εφαρμογής των προνοιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky) καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Κανονισμών για την Ασφάλεια (ESARRS – Eurocontrol Safety Regulation Requirements).

Παρόλο που η Κύπρος δεν υστερεί σήμερα σε αυτό τον τομέα - και αυτό το ακούσαμε από τα πιο επίσημα χείλη, το Γενικό Διευθυντή του Eurocontrol κ. Victor Aquado, - ότι δηλαδή οι υπηρεσίες που προσφέρει η Κύπρος στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο σε σύγκριση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η προσπάθεια για περεταίρω αναβάθμιση στον τομέα αυτό θα συνεχιστεί.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων προσδοκά ότι, με τη λειτουργία του νέου Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και τη στήριξη του Eurocontrol, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας θα είναι σε θέση να εκπληρώσει σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο, τις πολλαπλές διεθνείς και συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις του, στον τομέα της διαχείρισης Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Με το νέο Κέντρο η Κύπρος καθίσταται ικανή να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτω από τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας παράλληλα τη γεωγραφική της θέση και τις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες.

Το νέο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, γνωστό με το όνομα LEFCO, υπολογίζεται να παραδοθεί, σε προσωρινό χώρο, στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας μέσα στο 2007 και θα βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής. Διαθέτει αριθμό αυτοματισμών και εξοπλισμούς που θα διευκολύνουν στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να διατηρηθούν τα σημερινά ψηλά επίπεδα ασφάλειας και στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με την συνεχή αύξηση του αριθμού των αεροσκαφών στον εναέριο χώρο Λευκωσίας.

Η ανέγερση του Κέντρου εκκρεμούσε για πολλά χρόνια και η τοποθεσία κατασκευής του είχε διαφοροποιηθεί αρκετές φορές. Το έργο αυτό προωθήθηκε αποφασιστικά τα τρία τελευταία χρόνια, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και των άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, θα ήταν παράληψή μου να μην συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα Τμήματα του Υπουργείου και όλους του εμπλεκόμενους φορείς που βοήθησαν να φτάσουμε στη σημερινή μέρα, και γενικά όλους όσους συντέλεσαν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό για την υλοποίηση αυτού του καθοριστικού βήματος.

Αναμένω ότι με την καλή συνεργασία όλων των μερών, Εργολάβων, επιβλεπόντων, των υπόλοιπων αρμοδίων φορέων, κυβερνητικών τμημάτων και των Τοπικών Αρχών, θα παραδοθεί ένα έργο άριστης ποιότητας, μέσα στα χρονοδιαγράμματα και τους όρους του Συμβολαίου.

Με τις σκέψεις αυτές καταθέτω σήμερα το θεμέλιο λίθο για αυτό το σημαντικό έργο και είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στον σκοπό και στην αποστολή που θα επιτελέσει.