mtcw

Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων
Μόνιμος στόχος μας η αναβάθμιση των επιπέδων οδικής ασφάλειας

Τις βασικές τροποποιήσεις και αλλαγές των Κανονισμών περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, που αφορά μεταξύ άλλων την έκδοση νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επεξήγησε σήμερα, στα πλαίσια δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαϊδης, στην παρουσία του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών κ. Σωτήρης Κωλέττα, και άλλων συνεργατών του.

Προσφωνώντας τους δημοσιογράφους, ο κ. Υπουργός επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου, έχει προχωρήσει σε διάλογο και ενημέρωση όλων όσων έχουν επαγγελματική σχέση με αυτά τα θέματα, όπως τις σχολές οδηγών και τους λειτουργούς του τμήματος οι οποίοι θα επιτηρούν την όλη εφαρμογή της νομοθεσίας, και τώρα, είπε, είμαστε στη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ασφαλούς διακίνησης και όχι απλά δικαίωμα διακίνησης.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, πρόσθεσε ο κ. Νικολαϊδης έγινε μια προσπάθεια, ούτως ώστε τα επίπεδα οδικής ασφάλειας να αυξηθούν μέσα από τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, η οποία πλέον θα προβλέπει, πώς μέσα στις νέες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Κύπρο, θα αναβαθμιστούν αυτά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας.

Η ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την εξέλιξη του οδικού μας δικτύου, το οποίο όπως γνωρίζετε, συνέχισε ο κ. Νικολαϊδης, είναι αρκετά εκτεταμένο σε σύγκριση με τις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες και στο οποίο έχουν αναδειχθεί νέα στοιχεία, όπως σήραγγες, διπλοί κυκλικοί κόμβοι, ποδηλατοδρόμοι κ.α.

Όλα αυτά τα στοιχεία, είπε ο κ. Νικολαϊδης, μας υποχρέωσαν να εισάγουμε τέτοιες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο πλέον στον καθένα, πώς θα πρέπει να διακινείται μέσα από αυτά τα νέα στοιχεία του οδικού δικτύου.

Ένα δεύτερο στοιχείο, παρατήρησε ο κ. Υπουργός, είναι τα νέα μεταφορικά μέσα. Σήμερα μιλούμε για υβριδικά αυτοκίνητα, μιλούμε για μια σειρά από μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια, και ασφαλώς το τρίτο στοιχείο είναι οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από τον υφιστάμενο οδικό κώδικα, εμπειρίες οι οποίες κατέδειξαν κάποια στοιχεία τα οποία χρήζουν αναβάθμισης. Έτσι, μέσα από τη νέα νομοθεσία, η πρόθεση μας είναι ακριβώς να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα θέματα.

Σε άλλα σημεία της εισαγωγής δήλωσής του, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων είπε ότι με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, πρόθεση του Υπουργείου και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών είναι να προχωρήσουν στην έκδοση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος θα αποτελέσει το εργαλείο και το βοήθημα για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Αυτός ο Κώδικας είναι απλουστευμένος, σε κατανοητή γλώσσα, με σχεδιαγράμματα και εικόνες, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης, ο οδηγός να ενημερωθεί για τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας, ούτως ώστε να μπορεί να τις ακολουθεί. Ο Κώδικας θα εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με στόχο να εμπεδωθεί από όλους, και παλιούς και νέους οδηγούς, η σωστή οδική συμπεριφορά, με απώτερο στόχο την μείωση των οδικών δυστυχημάτων, που είναι ένας κεντρικός στόχος του Υπουργείου μας, αλλά θα έλεγα και ένας εθνικός στόχος στον οποίο χρειάζεται να εμπλέξουμε όλη την κοινωνία και όλους τους φορείς.

Είναι μια προσπάθεια που έχει να κάνει και με την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας και σ΄ αυτό τον τομέα μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκπαιδευτικοί, αυτοκινητιστικές οργανώσεις και άλλοι οργανωμένοι φορείς. Θα έχουμε ζωντανές επαφές ενημέρωσης και διαφώτισης σε σχολεία, στρατόπεδα όπως και με διάφορες ομάδες προς τις οποίες θα πρέπει να απευθυνθούμε, όπως τους νέους και τους αλλοδαπούς, όπου παρουσιάζεται ένα ειδικότερο πρόβλημα σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια.

Ο κ. Νικολαϊδης ανέφερε επιπρόσθετα, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την εγκατάσταση του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης και ότι στις επόμενες μερικές εβδομάδες θα ολοκληρωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαδικασία των προσφορών. Θεωρούμε, υπογράμμισε ο κ. Υπουργός ότι αυτό το σύστημα είναι πολύ σημαντικό στην καταπολέμηση της οδικής βίας και στην αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών κ. Σωτήρης Κωλέττας και ο υπεύθυνος της Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Δώρος Αχιλλέως ενημέρωσαν λεπτομερέστερα τους παρευρισκόμενους σχετικά με τη συμπεριφορά, ενέργειες και υποχρεώσεις των οδηγών κατά την οδήγηση, όπως μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της ορατότητας, την μεταφορά αντικειμένων και ζώων στο όχημα, τα προσπεράσματα και ιδιαίτερα την οδήγηση σε κυκλικούς κόμβους κ.α.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε όσον αφορά τη νέα υποχρέωση των οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων να έχουν αναμμένα τα φώτα τους καθ’ όλο το 24ώρο, για να γίνονται αντιληπτοί και να αποφεύγονται τα δυστυχήματα.

Στη συνέχεια ο κ. Νικολαϊδης απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το θέμα των συσκευών φωτοεπισήμανσης, ο κ. Υπουργός, μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι το σύστημα θα εγκατασταθεί σε τρία στάδια. Θα αρχίσει να εγκαθίσταται από τον ερχόμενο χρόνο, είπε, και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. Θα είναι ένα σύστημα από μόνιμες και κινητές κάμερες, περίπου 400, διευκρίνισε ο κ. Νικολαϊδης. Αυτά τα συστήματα θα τοποθετηθούν και σε φώτα τροχαίας και σε σημεία αυτοκινητόδρομων, όπου συνήθως υπάρχει αυξημένη ταχύτητα από τους οδηγούς, αλλά και σε άλλα μελανά σημεία όπου πρέπει να υπάρχει αυτή η επιτήρηση.

Αναμένεται, είπε, ότι αρχές του νέου χρόνου θα μπορέσουμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία αυτού του συστήματος στους κυπριακούς δρόμους. Στόχος μας, επανέλαβε, είναι μέσα και από αυτό το σύστημα να μπορέσουμε να αμβλύνουμε όσο το δυνατό πιο άμεσα αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στους κυπριακούς δρόμους.

Η εμπειρία του πιλοτικού προγράμματος που λειτούργησε στην Κύπρο για εννέα μήνες, πρόσθεσε ο κ. Νικολαϊδης, ήταν μια θετική εμπειρία, ανεξάρτητα αν κατέληξε εκεί που κατέληξε. Εμείς προχωρούμε με την προκήρυξη προσφορών, διότι είναι κάτι που επιβάλλεται να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό και το συντομότερο δυνατό.

Το νέο σύστημα θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε σύγκριση με το πιλοτικό σύστημα που είχε εφαρμοστεί και το οποίο ακυρώθηκε με το πέρας της πρώτης φάσης. Το νέο σύστημα θα είναι αναβαθμισμένο και θα λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Θα λαμβάνει υπόψη το οποιοδήποτε γεγονός, όπως για παράδειγμα τη φωτογράφηση ενός οχήματος και από την πίσω πλευρά.

Σε ερώτηση κατά πόσο στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος φωτοεπισήμανσης υπήρξε μείωση των δυστυχημάτων, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Στα σημεία όπου υπήρχαν εγκατεστημένες κάμερες παρατηρήθηκε, είπε, μια μείωση των δυστυχημάτων πέραν του 50%. Επιπρόσθετα, συνέχισε, παρατηρήθηκε και μια σημαντική ευρύτερη μείωση των σοβαρών δυστυχημάτων στην εννεάμηνη περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος, πέραν του 15 με 20%.

Πέραν της κυπριακής εμπειρίας, υπάρχει και η διεθνής εμπειρία, σημείωσε ο κ. Νικολαϊδης, από χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, όπου μέσα από την χρήση τέτοιων συστημάτων, πάντα μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος και με την ανάλογη πολιτική απόφαση και διάθεση για καταπολέμηση της οδικής βίας, αυτές οι χώρες κατόρθωσαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να μειώσουν τα δυστυχήματα, να αλλάξουν τη νοοτροπία και την κουλτούρα των οδηγών και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ανέφερε ο κ. Νικολαϊδης, μέσα σε τρία χρόνια, τα δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 35% περίπου. Η συμβολή δε των συστημάτων φωτοεπισήμανσης που αξιοποιηθήκαν στη Γαλλία, υπολογίζεται να είναι της τάξης του 75%. Άρα, μπορούμε να μάθουμε και από τους ξένους, κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Σε άλλα σημεία των απαντήσεών του επισήμανε ότι τα μισά θύματα των οδικών δυστυχημάτων στην Κύπρο είναι νέοι κάτω των 24 χρονών και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί, υπογράμμισε.

Το 50% επίσης των δυστυχημάτων, αναφέρεται σε αλλοδαπούς και μας προβληματίζει η οδική συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να δούμε, είπε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι αυξημένοι αριθμοί σ’ αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να δούμε πώς τους πλησιάζουμε, πως του διαφωτίζουμε, γιατί ενδεχομένως είναι άνθρωποι που δεν μιλούν ελληνικά. Πώς λοιπόν διασφαλίζουμε ότι τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν τυγχάνουν της απαραίτητης συντήρησης από μέρους τους. Πρέπει να πείσουμε και αυτή την ομάδα, οφείλουμε να προστατεύσουμε και αυτή την ομάδα και ασφαλώς και τους υπόλοιπους πολίτες που εμπλέκονται σε δυστυχήματα εξαιτίας αυτής της ομάδας.

Σε άλλα σημεία των απαντήσεων του ο κ. Νικολαίδης υπογράμμισε ότι καμία άδεια οδηγού δεν παραχωρείται απλόχερα. Αντίθετα, είπε, θέλω να συγχαρώ και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και την Αστυνομία, γιατί οι άδειες οδήγησης παραχωρούνται με πολλή φειδώ, τα επίπεδα εξέτασης είναι εξαιρετικά ψηλά και αυτό είναι μια από τις δράσεις που εφαρμόστηκαν μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, η αναβάθμιση δηλαδή, των επιπέδων εξέτασης και συνεπακόλουθα η επάρκεια των νέων οδηγών. Πρέπει να σας πω, είπε ο κ. Νικολαϊδης, ότι ένας στους δύο νέους οδηγούς αποτυγχάνει, ενώ προηγούμενα εννιά στους δέκα έπαιρναν το πτυχίο οδήγησης από την πρώτη φορά. Το ίδιο γίνεται και με τους αλλοδαπούς, που θέλουν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη πήραν επίσης μέρος ο Διευθυντής Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ανδρέας Λαμπριανού, ο Εκπρόσωπος του Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Δημήτρης Δημητρίου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.