mtcw
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/10/2022 συνέντευξη Τύπου στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου με αφορμή την δημιουργία τριών ενημερωτικών βίντεο για την εκστρατεία ενημέρωσης που πραγματοποιούν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με την υποστήριξη του SupportCY.
 
Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Κύπριων οδηγών, ανεξαρτήτου ηλικίας, μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων που διατελούν στη πρώτη γραμμή μετά από μια τροχαία σύγκρουση.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συνεχάρη τις Γενικές Ασφάλειες και το SupportCY για το έργο που επιτελούν, καθώς η συλλογική προσπάθεια και σύμπραξη για την αντιμετώπιση των τροχαίων συγκρούσεων αποτελούν πηγή ελπίδας για το μέλλον.

Ακολούθως ο κ. Καρούσος έκανε αναφορά στις δράσεις που ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως είναι η «νέα νομοθεσία για τους Εκπαιδευτές Οδηγών και τις Σχολές Οδηγών η οποία περιλαμβάνει εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις και καινοτόμες αλλαγές. Παράλληλα σημείωσε, πως το σύστημα Φωτοεπισήμανσης, το οποίο εφαρμόζεται από την αρχή του χρόνου, έχει αποδεδειγμένα μειώσει τις οδικές παραβιάσεις, ιδιαίτερα στα σταθερά σημεία τοποθέτησής του. 

Επιπρόσθετα ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές και τροποποιήσεις των νομοθεσιών που προωθούνται στην Βουλή των Αντιπροσώπων για τον Περί Άδειας Οδήγησης Νόμο καθώς και στις δράσεις που ανάλαβε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την άμεση αναγνώριση και επιδιόρθωση προβλημάτων που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο όπως την εφαρμογή FixCyprus και στην αγορά του ειδικού οχήματος σάρωσης του οδικού δικτύου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ακόμη, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι, με απώτερο σκοπό, να σωθούν ζωές στο οδικό δίκτυο το Υπουργείο έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό του για την τριετία 2023-2025 στα θέματα περί οδικής ασφάλειας στο 1εκ ευρώ ανά έτος (3εκ ευρώ για την περίοδο 2023-2025), ώστε δράσεις όπως η ενημέρωση και η διαφώτιση καθώς και το Σχέδιο Επιχορηγήσεων Προστατευτικού Εξοπλισμού να ενισχυθούν προσφέροντας στους χρήστες του οδικού δικτύου περισσότερα, καθώς και διαφορετικά ήδη προστασίας.

Αποδεδειγμένα με 2629 ενδιαφερόμενους το Σχέδιο Επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού γιλέκου σώματος με προϋπολογισμό 350χιλ ευρώ, το οποίο είναι σε εφαρμογή για το έτος 2022, έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες.

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος έκανε αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για τη δεκαετία 2021-2030, το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» (“Safe System” approach), που αποτελεί τη φιλοσοφία της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την προσέγγιση που υιοθετείται διεθνώς. Το εν λόγω «Σύστημα», λαμβάνει υπόψη τις οδικές υποδομές, τα οχήματα και τους χρήστες των δρόμων. Επιγραμματικά, η προσέγγιση αυτή στοχεύει σε ένα σύστημα οδικής κυκλοφορίας που να συγχωρεί τα ανθρώπινα λάθη των χρηστών του, τα οποία αναπόφευκτα θα συμβαίνουν, και να αποτρέπει την κατάληξη τους σε οδικές συγκρούσεις καθώς και να περιορίζει τις συνέπειες των συγκρούσεων, για να μην επιφέρουν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων στους ακόλουθους 5 βασικούς πυλώνες του «Ασφαλούς Συστήματος»:

•Αποτελεσματική διαχείριση οδικής ασφάλειας
•Ασφαλείς δρόμοι και κινητικότητα
•Ασφαλή οχήματα
•Ασφαλείς οδικοί χρήστες
•Αποτελεσματική ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση.

Ταυτοχρόνως, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι «έχουμε βελτιωθεί αρκετά αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου».

Τέλος, ο κ. Υπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις υπηρεσίες ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης για την αξιέπαινη συμβολή και στις προσπάθειες για δημιουργία ενός ασφαλέστερου αύριο με τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις.