mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να προσφωνήσω την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Ο Σύλλογος σας από την ίδρυση του, το 1992, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής και στην ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου του πολιτικού μηχανικού στην επιστημονική, πνευματική, οικονομική, αναπτυξιακή και επιμορφωτική εξέλιξη της Κύπρου. Επίσης ο Σύλλογος σας έχει επιδείξει σημαντικό έργο στη βελτίωση και ανάπτυξη του επιπέδου της οικοδομικής βιομηχανίας, της μελέτης και κατασκευής των κτηρίων και έργων πολιτικής μηχανικής στον τόπο μας.

Από τις θέσεις τους ως καταρτισμένοι μηχανικοί, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, τα μέλη του Συλλόγου σας έχουν επιδείξει σημαντικό έργο, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα υποδομών. Τα οδικά δίκτυα, τα οικοδομικά έργα, η διαχείριση των υδάτων, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, οι ενεργειακές υποδομές, η διαχείριση των αποβλήτων και η περιβαλλοντική προστασία είναι λίγοι μόνο από τους τομείς και έργα τα οποία τα μέλη του Συλλόγου σας, μπορούν να τα νιώθουν ως δικά τους επιτεύγματα.

Μέσα από τις μακροχρόνιες προσπάθειες σας για την αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, έχετε συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των έργων ανάπτυξης, στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευαστικών έργων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πολιτικών μηχανικών στην Κύπρο, εάν όχι τον μεγαλύτερο, αφού εργοδοτεί περί τους 100 πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι ουσιαστικά είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του βασικού κορμού των αναπτυξιακών έργων της Κυβέρνησης. Επιπλέον, το Υπουργείο Συγκοινωνιών εργοδοτεί έμμεσα δεκάδες άλλους πολιτικούς μηχανικούς που εργοδοτούνται από μελετητικά γραφεία και εργοληπτικές εταιρείες και προσφέρουν υπηρεσίες στο Υπουργείο μας στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόση σημασία αποδίδουμε στη στήριξη του επαγγέλματος σας.

Η στενή όμως σχέση με τον Σύλλογο σας προκύπτει και λόγω της αρμοδιότητας του Υπουργείου μας στον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν το ΕΤΕΚ και κατ’ επέκταση θεμάτων που αφορούν και τους πολιτικούς μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου). Μπορώ λοιπόν να μεταφέρω την εκτίμηση που τρέφουμε ως Υπουργείο στον Σύλλογο σας και να σας ευχαριστήσω για την πάντοτε θετική και εποικοδομητική στάση που τηρούσατε σε όλα τα θέματα που συζητούσαμε και για τον τεκμηριωμένο και σαφή τρόπο με τον οποίο ανέκαθεν θέτετε τα αιτήματα και εισηγήσεις σας. Κατόπιν και δικής σας προσπάθειας, το Υπουργείο μας έχει αποδεχθεί να μην χρησιμοποιεί το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής σε αναθέσεις μελετών οικοδομικών έργων σε ομάδα μελέτης, αλλά να χρησιμοποιεί το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των μελετών και να μην υποβαθμίζονται οι αμοιβές.

Πρόσφατα επίσης έχει συμπληρωθεί η διαβούλευση για το θέμα της παροχής υπηρεσιών από εταιρείες μηχανικών, και όχι μόνο από φυσικά πρόσωπα, και έχει τροχιοδρομηθεί η ταχεία προώθηση της σχετικής τροποποιητικής νομοθεσίας για ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είμαι γνώστης και άλλων προβλημάτων που σας απασχολούν, όπως οι πολύ χαμηλές αμοιβές που επικρατούν στην αγορά του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Είμαι βέβαιος ότι τελικά θα βρούμε και σε αυτά τα προβλήματα λύσεις που θα είναι αποδεκτές από όλους και ταυτόχρονα θα είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που ολοένα και περισσότερο ρυθμίζει θέματα παροχής υπηρεσιών.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Οι προκλήσεις της εποχής είναι τεράστιες. Είναι γεγονός ότι ο τομέας των κατασκευών βρίσκεται σήμερα σε κάμψη λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα μέσω στενής συνεργασίας του κυβερνητικού και του ιδιωτικού τομέα αφού η ανάκαμψη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έξοδο μας από την οικονομική κρίση.

Οι προσπάθειες μας είναι συνεχείς και αποσκοπούν στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στην οικονομία μας και την κοινωνία μας ευρύτερα, να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαι σίγουρος ότι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών θα συνεχίσει την προσπάθεια για προσφορά στους πολιτικούς μηχανικούς αλλά και στην κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που είναι μπροστά μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του Συλλόγου σας.