mtcw
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, καθώς είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην πανέμορφη Πόλη της Χρυσοχούς. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς κ. Γιώτη Παπαχριστοφή γιατί ως άνθρωπος που προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γνωρίζω από πρώτο χέρι, το πόσο σκληρή και ομαδική δουλειά χρειάζεται για την προετοιμασία, τη διοργάνωση αλλά και τη διεκπεραίωση εκδηλώσεων. Επίσης, οφείλω να συγχαρώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους συμμετέχοντες αλλά ιδιαίτερα τους εθελοντές.

Είναι γνωστό ότι προέρχομαι από τον χώρο του τουρισμού και ακολουθούσα πάντα τη στρατηγική της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Δηλαδή της προσφοράς στον επισκέπτη εμπειριών και αναμνήσεων έτσι ώστε όταν επιστρέφει στο σπίτι του να παίρνει και «λίγο» από το μέρος το οποίο επισκέπτεται. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή εκδήλωση με τον τρόπο που την έχετε διοργανώσει προσφέρει αυτήν την εμπειρία, και εγώ με την επιστροφή μου στην Αγία Νάπα θα πάρω μαζί μου «λίγο» από την όμορφη Πόλη της Χρυσοχούς.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει αναλάβει να μετατρέψει τις υποσχέσεις σε έργα, δηλώνει «παρών» και βρίσκεται δίπλα από κάθε κοινότητα και Δήμο, αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών και προχωρά σε υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων. Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη έθεσε ως στόχο να φέρει εις πέρας την αποστολή της, δίνοντας σάρκα και οστά στα πολυαναμενόμενα  έργα της κάθε κοινότητας.

Κυρίες και κύριοι,

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχωρά στην υλοποίηση ενός ακόμη πολυαναμενόμενου έργου, του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης, το συγκεκριμένο έργο ήταν στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Το έργο στο σύνολο έχει μήκος 31χλμ περίπου και η κατασκευή του προωθείται σε δύο φάσεις.

Στην Α΄ Φάση κατασκευής αυτοκινητόδρομου που αφορά στην Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη το συμβόλαιο υλοποίησης του έργου με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή, η οποία αρχίζει από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου παρά την Αγία Μαρινούδα, διέρχεται δυτικά της Μαραθούντας και ανατολικά της Τσάδας και καταλήγει στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης μετά το Στρουμπί, κοντά στη συμβολή προς Θελέτρα.
Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 27/05/2021 και η ημερομηνία λήξης είναι η 26/11/2024, έναντι ποσού συμβολαίου €86.845.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο αυτοκινητόδρομος θα είναι μήκους 15,5χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.  Στα προβλεπόμενα τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οχετοί ομβρίων, ένας ανισόπεδος κόμβος για σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, ένας κυκλικός κόμβος στην Τσάδα και ένας στο σημείο τερματισμού μετά το Στρουμπί, δύο διατρητικές σήραγγες μήκους 730μ. και 290μ. έκαστη, πέντε κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 1.500μ., δύο υπέργειες διαβάσεις και εννέα υπόγειες διαβάσεις. Θα κατασκευαστούν, επίσης, πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε μεγάλο μήκος (περίπου 12χλμ), λόγω της ανωφέρειας του δρόμου.

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί έργο δημοσίου συμφέροντος και οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν αρχίσει εντός Ιουλίου 2022 και προχωρούν με γοργό ρυθμό.

Η Β΄ Φάση του αυτοκινητόδρομου από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη αφορά στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς μήκους 15χλμ. Για το τμήμα αυτό θα χρειαστεί επικαιροποιημένη περιβαλλοντική μελέτη και προμελέτη, που θα γίνουν σε επόμενο στάδιο, με στόχο την προώθηση του μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης. Σχετική πρόνοια για την επικαιροποίηση των μελετών και  ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων προβλέφθηκε στους προϋπολογισμούς 2022-2024. 

Επιπρόσθετα, γίνονται εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης. Η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης προωθείται τμηματικά σε δύο Φάσεις. Έχουν ολοκληρωθεί οι Φάσεις Α΄ και Β1 που περιλαμβάνουν κατασκευή τοιχοποιίας, ερεισμάτων, μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης, αποχετευτικών και διαμορφώσεις συμβολών έναντι δαπάνης €1εκ. περίπου.

Υπολείπεται η υλοποίηση της Β2 Φάσης που περιλαμβάνει την κατασκευή ανηφορικών λωρίδων και βελτιώσεις κάποιων συμβολών. Για το έργο αυτό, αναμένεται σύντομα η δημοσίευση γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης και η προώθησή του τοποθετείται περί το τέλος του 2022 έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €3 εκ. περίπου, με διάρκεια 12 μήνες.

Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχώρησε σε επιδιόρθωση του δρόμου Γιόλου – Πόλεως Χρυσοχούς. Το έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, άρχισε στις 19/12/2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2022 έναντι δαπάνης €832.617 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Όσον αφορά στην επιδιόρθωση του δρόμου Πόλεως Χρυσοχούς – Κάθηκα, ζητήθηκαν προσφορές από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις 05/05/2022, οι οποίες κατακυρώθηκαν έναντι δαπάνης €972.229 συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α και αναμένεται υπογραφή του συμβολαίου περί το τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου με διάρκεια 6,5 μήνες.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε στην κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο της Πόλης από Πάφο.  Παρόλες τις προσπάθειες του εν λόγω Τμήματος, δεν κατέστη δυνατό να γίνει η οριοθέτηση του δρόμου από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ούτως ώστε να οριστικοποιηθεί η μελέτη για κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο της Πόλης από Πάφο (δυτική πλευρά).

Κατόπιν συνεννόησης της Επαρχιακής Μηχανικού Πάφου και του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, θα προωθηθεί εντός του 2023 η κατασκευή πεζοδρομίων μήκους 200μ. περίπου στην είσοδο της Πόλης Χρυσοχούς, στην ανατολική πλευρά όπου δεν υπάρχουν εμπόδια και δεν χρειάζεται μελέτη.

Παράλληλα, στις αρχές του 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ποδηλατοδρόμου-πεζοδρόμου Πόλης-Λατσιού (στην αριστερή πλευρά) έναντι δαπάνης €1.173.340 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. 
 
Έγινε επίσης εντός Μαΐου 2022 ανακατασκευή και επίστρωση τμήματος του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου-πεζοδρόμου με ασφαλτικό σκυρόδεμα και σφραγιστικό ασφαλτοπολτό έναντι δαπάνης €195.000 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
Για βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Πόλης Χρυσοχού, παραχωρήθηκαν εντός Δεκεμβρίου 2021 από το Υπουργείο Μεταφορών στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς €40.000 για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και €50.000 για βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί στην εκκλησία της Παναγίας Χόρτενης.

Ταυτοχρόνως, παραχωρήθηκε εντός Δεκεμβρίου 2021 από το Υπουργείο Μεταφορών ολόκληρο το ποσό των €71.400,00 για έργα θωράκισης του παραλιακού πεζόδρομου στο Λατσί από τη θαλάσσια διάβρωση.  

Επιπρόσθετα, έγινε η κατασκευή επενδυμένων αυλακιών στον δρόμο Πόλης – Δρούσιας έναντι δαπάνης €105.000 εντός Μαρτίου 2021.

Περαιτέρω, εντός Νοεμβρίου 2021, κατασκευάστηκαν μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στη συμβολή του δρόμου Πόλης – Δρούσιας με τον δρόμο προς Προδρόμι (Οδός Αρχ. Κυπριανού) και τον δρόμο προς Ανδρολύκου έναντι δαπάνης €35.000 και τη συμβολή του δρόμου Πόλης – Δρούσιας με την οδό Αφροδίτης έναντι δαπάνης €35.000. 

Το έργο επέκτασης του Λιμανιού στο Λατσί συνιστά άλλο ένα απτό παράδειγμα της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης Αναστασιάδη να αναλάβει δράσεις για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών, η απόφαση για επέκταση του Λιμανιού στο Λατσί πάρθηκε αφού λήφθηκε υπόψη η τάση και το αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και στην Κύπρο για τον ναυτικό τουρισμό και η σημασία του έργου για το κράτος αποτυπώνεται στο προσωπικό ενδιαφέρον που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την προώθησή του.

Το κόστος για το έργο εκτιμάται στα €53.5 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα περιλαμβάνει θαλάσσιες εργασίες, νέα κρηπιδώματα και κυματοθραύστες, η ολοκλήρωση των εργασιών για την επέκταση του Λιμανιού στο Λατσί θα μεταμορφώσει τον χώρο σε ένα στολίδι για την περιοχή της Πόλεως Χρυσοχούς, της Πάφου και της Κύπρου.

Παράλληλα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχώρησε σε έργο για την ανάδειξη και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στην Πόλη Χρυσοχούς. Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μετά από την έγκριση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της διαμόρφωσης του χώρου. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι συμπληρωματικές ανασκαφές στη θέση Πετρεράδες Α’ και οι εργασίες ανάδειξης της νεκρόπολης στην περιοχή Αμπέλι του Εγγλέζου, ενώ υπό εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης των ερειπίων. Παράλληλα, από τις αρχές του 2022 έχουν αρχίσει συμπληρωματικές ανασκαφές και στη θέση Πετρεράδες Β, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το έργο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην περιοχή και ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων στην Κύπρο.

Από το 2022 και μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν συνολικά διατεθεί €447.742, ενώ υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για επιπλέον €300.000.

Φίλες και φίλοι,

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και γενικότερα η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, αποδεικνύει στην πράξη ότι βαδίζει δίπλα από τις Κοινότητες και τους Δήμους του νησιού μας και υλοποιεί έργα για τις ανάγκες των πολιτών αυτών. Είμαστε σίγουροι ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη των κοινοτήτων και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του κόσμου της υπαίθρου, θα αποτρέψουμε την εγκατάλειψή τους και θα αναδείξουμε τις περιοχές αυτές ως κέντρα πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ, για ακόμη μια φορά, για τη διοργάνωση της αποψινής βραδιάς. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή εκδήλωση με τον τρόπο με τον οποίο την έχετε διοργανώσει προσφέρει στον επισκέπτη εμπειρίες της παράδοσής μας.

Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη βραδιά!

Σας ευχαριστώ πολύ.