mtcw


Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την σημερινή Ημερίδα με θέμα «Τα Κονιάματα στην Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων και Παραδοσιακών Οικοδομών».

Είναι πια γενικά αποδεκτό ότι ο πλούτος μιας χώρας βρίσκεται στην πολιτιστική της κληρονομιά. Η θέση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει πλήθος από σημαντικά Μνημεία, αλλά και μια αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η οποία, φαίνεται να κερδίζει τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και πιο σημαντική θέση στο χώρο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και θεωρείται πλέον σαν ένας σημαντικός παράγοντας αειφορίας. Στην Κύπρο, τα διάφορα προγράμματα της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνουν με χρηματοδοτήσεις τα έργα που συνδυάζουν τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς με την τουριστική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση της με την ενθάρρυνση των παραδοσιακών χρήσεων και την ένταξη νέων, μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και των υποβαθμισμένων αστικών κέντρων, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και στη βελτίωση της οικονομίας, περιοχών και οικισμών που δεν έχουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους αλλά διαθέτουν μια αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά.

Παράλληλα όμως, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η συντήρηση και αποκατάσταση των Μνημείων και των οικοδομών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πρέπει να γίνεται με επιστημονικούς τρόπους/μεθόδους. Και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία και προσφορά των κατάλληλων εργαλείων στους επαγγελματίες, όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η ανταλλαγή γνώσεων πάνω σε θέματα συντήρησης, που προκύπτουν από τη διεπιστημονική έρευνα και τις εμπειρίες των ειδικών.

Η χρήση των κατάλληλων υλικών δόμησης αποτελεί ένα θέμα ζωτικής σημασίας σε αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση της συντήρησης και αποκατάστασης οικοδομών. Η συνεχής έρευνα στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη και ωφέλιμη και τα πορίσματα της πρέπει να διαδίδονται ευρέως στον επαγγελματικό χώρο της διατήρησης. Ας μην ξεχνάμε ότι η χρήση υλικών που πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν κατάλληλα για τη συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση Μνημείων και παραδοσιακών οικοδομών έχει αναθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νεότερες μελέτες και ότι η γενική τάση στη συντήρηση είναι η αναζήτηση υλικών που να είναι συμβατά με τις τεχνικές και τα παραδοσιακά υλικά δόμησης των παλιών οικοδομών.
Η ενημέρωση και η διάδοση των γνώσεων δεν πρέπει να περιορίζεται στους επιστήμονες, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, συντηρητές και πολιτικούς μηχανικούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μελέτη των παραδοσιακών πρώτων υλών στα κονιάματα με σκοπό την καλύτερη δυνατή χρήση τους η ακόμα και τη βελτίωση τους αποτελεί πολύτιμη γνώση, που οι εταιρείες κατασκευής υλικών δόμησης μπορούν να αξιοποιήσουν για την παραγωγή ακόμα καλύτερων προϊόντων. Θα έλεγα ακόμα ότι η γνώση στον τομέα αυτό είναι καλό να επεκταθεί και στους υπόλοιπους επαγγελματίες του χώρου της διατήρησης, τους εργολάβους και τους εξειδικευμένους τεχνίτες, που καθημερινά χρησιμοποιούν κονιάματα και επιχρίσματα σε παραδοσιακές οικοδομές.

Η οργάνωση ημερίδων όπως τη σημερινή, με θέματα που άπτονται του ευαίσθητου τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης Μνημείων και παραδοσιακών οικοδομών, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αναγκαιότητα. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, αφού το Τμήμα Αρχαιοτήτων που υπάγεται στο Υπουργείο αυτό, είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας της συντήρησης και αποκατάστασης Μνημείων και παραδοσιακών οικοδομών. Προσδοκώ, ότι στη σημερινή Ημερίδα οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την έρευνα στον τομέα των κονιαμάτων αλλά και οι ειδικοί που εφαρμόζουν τα παραδοσιακά κονιάματα στη συντήρηση και αποκατάσταση των παλιών οικοδομών θα λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτηματικά, θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις των επαγγελματιών της συντήρησης που βρίσκονται σήμερα εδώ. Οι επαγγελματίες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά, αφού βρίσκονται εδώ για να τα παρουσιάσουν οι διάφορες εταιρείες, τις οποίες και ευχαριστούμε για τη συμβολή τους στην υλοποίηση αυτής της ενδιαφέρουσας ημερίδας. Ευχαριστούμε επίσης τους εκλεκτούς επιστήμονες από την Ελλάδα και τη Γαλλία που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή τους στην ημερίδα, καθώς και τους Κύπριους ερευνητές.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές της Ημερίδας, το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον ΠΟΑΚ (Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς), τον ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την πρωτοβουλία τους αυτή, που συνεισφέρει στην επιστημονική ενημέρωση και κατάρτιση των μελών τους και στην καλύτερη συντήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.