mtcw


Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση κάθε φορά που ολοκληρώνουμε κάποιο έργο και συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω του εκσυγχρονισμού της συγκοινωνιακής μας υποδομής και βήμα-βήμα ολοκληρώνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε στον λαό, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και περισυλλογής. Σήμερα παραδίδουμε ένα σημαντικό έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει όλους ανεξαίρετα τους πολίτες του τόπου και ιδιαίτερα τους κατοίκους της υπαίθρου, συμβάλλοντας στον περιορισμό της αστυφιλίας.

Η καταπολέμηση όμως της αστυφιλίας, απαιτεί περισσότερα έργα. Ως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προσπαθούμε να προωθούμε εκείνα τα οδικά έργα που συνδέουν τις κοινότητες με το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και το κύριο οδικό δίκτυο. Αυτό βοηθά κατά την άποψη μας στη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση προς τα διάφορα αστικά κέντρα και καθιστά τη διαμονή στις κοινότητες της υπαίθρου ακόμη ευκολότερη και πιο ποιοτική. Στο σημείο αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όπως και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα βρίσκονται πάντα δίπλα στις κοινότητες της υπαίθρου και θα προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να βοηθούμε στην πρόοδο και στην ανάπτυξη τους.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων δίνει τεράστια σημασία στην υψηλή ποιότητα των κατασκευών, στη μη υπέρβαση του προϋπολογισμού και κυρίως στην αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Μόνο με αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται στο έπακρον οι επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα και απολαμβάνει ο πολίτης τα οφέλη που προκύπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα τέτοιο έργο είναι και ο δρόμος που εγκαινιάζουμε σήμερα ο οποίος είναι τμήμα του δρόμου Λεμεσού – Αγρού και ουσιαστικά αφορά νέα χάραξη που παρακάμπτει τις Κοινότητες Καλού Χωριού και Ζωοπηγής.

Με την κατασκευή του τμήματος αυτού, μήκους 4 χλμ., η διαδρομή Λεμεσού – Αγρού έχει συντμηθεί κατά 3,5 χλμ. περίπου, αλλά το σημαντικότερο όφελος είναι η μείωση του χρόνου διαδρομής κατά δέκα λεπτά. Το τμήμα αυτό του δρόμου έχει βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά με μέση ταχύτητα 60χλμ./ώρα σε σχέση με τη διαδρομή διά μέσου των κοινοτήτων Καλού Χωριού και Ζωοπηγής η οποία έχει πολλές κλειστές στροφές με μέση ταχύτητα κυκλοφορίας 35 χλμ./ώρα. Επίσης η διαδρομή διά μέσου των κοινοτήτων έχει 80 στροφές με ελάχιστη ακτίνα της τάξης των 20-30 μ., ενώ ο παρακαμπτήριος έχει μόνο 15 στροφές με ελάχιστη ακτίνα 100μ. Τα εν λόγω στοιχεία δείχνουν το πόσο βελτιωμένα είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου που εγκαινιάζουμε σήμερα, σε σχέση με αυτά της υφιστάμενης διαδρομής και εξηγούν επίσης την άνεση και ασφάλεια που παρέχει ο νέος δρόμος.

Τα κατασκευαστικά σχέδια και η επίβλεψη του έργου έγιναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν στις 9/11/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 20/7/2011 από την Εταιρεία Medcon Construction Ltd., έναντι ποσού συμβολαίου €6.676.000 + ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

(α) την κατασκευή δρόμου δύο λωρίδων κυκλοφορίας, πλάτους 3,5 μ. η κάθε μια και εκατέρωθεν ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 1,5 μ.,

(β) γέφυρα μήκους 80 μ.,

(γ) υπόγεια οχηματική διάβαση,

(δ) έργα παροχέτευσης ομβρίων και επενδυμένους τοίχους αντιστήριξης,

(ε) τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας εκατέρωθεν του δρόμου.

Επιθυμώ με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συνεργάτες μου και συντελεστές του έργου, ιδιαίτερα τη Διεύθυνση και το Προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, την Αστυνομία Λεμεσού, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την CYTA, την Αρχή Ηλεκτρισμού, τον Εργολάβο Medcon Construction Ltd καθώς και τους Υπεργολάβους και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου αυτού.

Απευθύνω επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες στις κοινότητες Καλού Χωριού και Ζωοπηγής και τους κατοίκους της γύρω περιοχής για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και είμαι σίγουρος ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν όλοι από την υλοποίηση του έργου αυτού θα είναι πολλαπλάσια της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί.