mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην Ημερίδα αυτή που διοργανώνεται με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετίσω θερμά όλους τους παρευρισκομένους και να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου προς τους οργανωτές αυτής της Ημερίδας.

Για το 2011, το Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών έχει υιοθετήσει το θέμα: «Καλύτερη ζωή στην επαρχία με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών», αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των πολιτών που ζουν στην επαρχία.

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίησή της. Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι η ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, για όλους τους πολίτες. Ταυτόχρονα, το ψηφιακό θεματολόγιο που είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", έχει ως στόχο όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, είτε αυτοί ζουν σε αστικές περιοχές, είτε σε απομακρυσμένα χωριά ή κοινότητες. Με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών οι πολίτες απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς.

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών βοηθούν στο να γίνουν οι αγροτικές περιοχές πιο ελκυστικές και οικονομικά βιώσιμες, αμβλύνουν το πρόβλημα της αστυφιλίας και, γενικά, βοηθούν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου. Η διείσδυση των τεχνολογιών αυτών βοηθά στην ανάπτυξη των μικροεπιχειρήσεων και των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αποδοτικότερη και γρηγορότερη διεκπεραίωση των συναλλαγών των αγροτών με τον δημόσιο τομέα, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, στην υγεία με τηλε-ιατρικές λύσεις και τηλε-φροντίδα ασθενών, στην ανάπτυξη του τουρισμού, στη γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, στην ψυχαγωγία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων παρέχει τη βάση για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών / εφαρμογών. Η παροχή ευρυζωνικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο να επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις επιταχύνουν τη μεταφορά της γνώσης και ανοίγουν τον δρόμο για ανάπτυξη μεγαλύτερης ποικιλίας περιεχομένου εικόνας και ήχου. Ως εκ τούτου, η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε διαδικτυακές εφαρμογές / υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της Κύπρου επιβάλλεται, για να μπορέσουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η ψηφιακή στρατηγική που αναπτύσσει η Κυβέρνηση, στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε ολόκληρη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και των υπο-εξυπηρετούμενων περιοχών για να επιτευχθεί η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και η δημιουργία προϋποθέσεων επιτυχούς εισαγωγής νέων τεχνολογιών και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Κύπρο. Στόχος μας είναι όλοι οι Κύπριοι πολίτες, μαζί και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να έχουν επιλογές, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ενταχθούν στην κοινωνία της πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκε και υλοποιήθηκε μέσα στο 2010 το έργο για δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στις κοινότητες που δεν είχαν το 2009 τέτοια δυνατότητα. Η παροχή της δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο γίνεται αξιοποιώντας την αντιπαροχή υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας Hellas-Sat Consortium Ltd. Σε κάθε μια από τις κοινότητες αυτές έχει εγκατασταθεί επίγειο ασύρματο δίκτυο WiFi, καθώς και δορυφορικός τερματικός εξοπλισμός. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλες τις κοινότητες αυτές.

Στον τομέα της ευρυζωνικότητας, οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική, δηλαδή:

· Μέχρι το 2013 όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 2Mbps,

· μέχρι το 2020 όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps, και τέλος

· μέχρι το 2020, ποσοστό 50% ή περισσότερο των νοικοκυριών να έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο πάνω από 100 Mbps.

Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι ο πρώτος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί μέσα από ενέργειες της CYTA για ευρυζωνική κάλυψη όλων των περιοχών της Κύπρου.

Για την υλοποίηση των στόχων που έχω προαναφέρει η Κυβέρνηση θα επικεντρώσει τις προσπάθειες της στα ακόλουθα:

· Θα ενθαρρύνουμε την αγορά να επενδύσει, ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές που να υποστηρίζουν τις ταχύτητες αυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα περιοχές χωρίς την επιθυμητή κάλυψη, τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κρατικής χρηματοδότησης.

· Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέσα στο 2011, θα προβεί σε εξέταση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης και ακολούθως θα επιβάλει τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, με σκοπό τη μείωση του κόστους και κατ’ επέκταση των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, που ομολογουμένως βρίσκονται σε ψηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα ρυθμιστικά μέτρα θα διευκολύνουν όλο το φάσμα των ευρυζωνικών υπηρεσιών που προσφέρεται στις αστικές περιοχές να παρέχεται και στην επαρχία.

· Θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των διάφορων φορέων, ώστε οι συνολικές επενδύσεις να είναι συμφέρουσες και υλοποιήσιμες και να εξασφαλίζονται τα μέγιστα οφέλη κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο.

· Θα παρακολουθούμε στενά την πρόοδο υλοποίησης των όσων έχω προαναφέρει, σε σχέση με την επίτευξη των στόχων και, όπου χρειάζεται, θα λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η δημιουργία:

- Αρχείου υποδομών

- Χάρτη ευρυζωνικής κάλυψης

- Χάρτη διαθέσιμων ευρυζωνικών προϊόντων

- Χάρτη αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρυζωνικών προϊόντων

Κλείνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους παρευρισκόμενους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ για ακόμη μια φορά τη CYTA για την πρωτοβουλία της να οργανώσει τη σημερινή Ημερίδα.