mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που προσφωνώ σήμερα την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων. Η συνέλευσή σας είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη λιμενική βιομηχανία της Κύπρου γιατί στα πλαίσιά της παρέχεται η δυνατότητα συνάντησης όλων των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που ασχολούνται με τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η συμβολή των Ναυτικών Πρακτόρων στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση και την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας, της λιμενικής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών είναι πράγματι αξιοσημείωτη.

To Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου αναγνωρίζοντας τη σημασία της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών για την κυπριακή οικονομία εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται για την καθιέρωση των λιμανιών μας ως διαμετακομιστικών κέντρων εμπορίου αλλά και στη διατήρηση και επαύξηση του ρόλου τους ως κέντρων διακίνησης επιβατών και κρουαζιεροπλοίων, παράλληλα με την πιο αποδοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κυπριακού εμπορίου.

Τα κυπριακά λιμάνια αποτελούν τις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της, σε μια πολιτικά ευαίσθητη περιοχή αλλά και μια περιοχή με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Η ύπαρξη σύγχρονων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση της Κύπρου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στους οποίους όλοι μας πρέπει να στηριχθούμε για να μπορέσουν τα λιμάνια μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον έντονο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου δρομολόγησαν και συνεχίζουν να δρομολογούν έργα εκατομμυρίων λιρών για την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμανιών και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται η εκβάθυνση της δυτικής λεκάνης του λιμανιού Λεμεσού, η υποστήριξη των κρηπιδωμάτων, η επέκταση του κρηπιδώματος κατά 500μ., η αγορά νέων γερανογέφυρων τύπου post-panamax, και η αγορά νέου ρυμουλκού. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου για κατασκευή νέας σύγχρονης αίθουσας επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού, ένα έργο το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών που προσφέρει σήμερα το λιμάνι. Το έργο αυτό, που εν μέρει θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, αναμένεται να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του Κεκτημένου Σιένγκεν, και θα αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την πόλη της Λεμεσού όσο και για την Κύπρο γενικότερα. Εν τω μεταξύ, και μέχρι τη συμπλήρωση της νέας αίθουσας επιβατών, η Αρχή προχωρεί σε διαμόρφωση της υφιστάμενης αίθουσας επιβατών.

Σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη και διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας με την μέθοδο DBFO αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του τεχνικού μέρους και στο παρόν στάδιο γίνεται η αξιολόγηση του οικονομικού μέρους η οποία αναμένεται να συμπληρωθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο οπότε και θα γίνει η επιλογή του προτιμητέου προσφοροδότη. Η ανάθεση της ανάπτυξης και διαχείρισης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας στον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται ότι θα επιφέρει ουσιαστική ανάπτυξη στην πόλη της Λάρνακας και αναμφίβολα στην οικονομία μας.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να χαιρετήσω τις διαβουλεύσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων μεταξύ του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και των Συνδέσμων των Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων για ανάληψη των εργασιών τους, μια προσπάθεια που αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα στις λιμενικές λειτουργίες.

Επιπρόσθετα αναμένεται ότι, σύντομα θα προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο αναφορικά με τη συμφωνία του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των Συντεχνιών των λιμενεργατών.

Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και της Αρχής Λιμένων Κύπρου με τους φορείς της λιμενικής βιομηχανίας και τους κοινωνικούς εταίρους αποτέλεσε και θα αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία των στόχων του νευραλγικού για την οικονομία μας τομέα των λιμανιών.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διαβιβάσω την εκτίμηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και όλης της Κυβέρνησης για το έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και να διαβεβαιώσω ότι, πάντοτε θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στο σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε.

Τέλος θα ήθελα, για μια ακόμα φορά, να εκφράσω την ευχή - και θα συνεχίζουμε να την εκφράζουμε για όσο χρειαστεί - όπως η επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου γίνει στην αγαπημένη πόλη της Αμμοχώστου, ελεύθερη από τα κατοχικά στρατεύματα.