mtcw

Η σημερινή μέρα αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια όλων μας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης μας. Η Λευκωσία μπορεί από σήμερα να είναι περήφανη γιατί ένας καινούργιος και μοντέρνος διατροπικός σταθμός μετεπιβίβασης κοσμεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του κέντρου της πόλης.

Πριν από τέσσερα και κάτι χρόνια, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη του Προγράμματος για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών. Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η σημαντική ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, κυρίως με την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών τόσο σε ό,τι αφορά την ίδια την υπηρεσία όσο και τις υποδομές που θα υποστηρίξουν το όλο σύστημα.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε από τότε δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως το αρμόδιο Υπουργείο για τις μεταφορές, κινήθηκε άμεσα προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός κατόρθωσε να εντάξει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δημόσιων Μεταφορών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και να πετύχει να περιλάβει δράσεις του Προγράμματος αυτού στον κατάλογο έργων για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφετέρου να συνεργαστεί με τις Δημοτικές Αρχές της χώρας μας για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας από την αρχή υποστήριξε ένθερμα το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δημόσιων Μεταφορών και ενστερνίστηκε τους στόχους του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ως μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Προγράμματος, ήταν παρούσα και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Σώματος.

Συνεπώς, το ενδιαφέρον της Δημάρχου ήταν η αρωγός δύναμη για την προώθηση του έργου που σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε. Η Πλατεία Σολωμού εδώ και αρκετές δεκαετίες λειτουργεί ως τερματικό σημείο των διαδρομών των λεωφορείων. Όμως, όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε, η Πλατεία στη σημερινή της μορφή δεν έχει καμιά σχέση με την Πλατεία που όλοι ξέραμε μέχρι πριν ένα χρόνο. Δεν υπάρχει πλέον η ακαταστασία που υπήρχε πριν με την άναρχη στάση των λεωφορείων και την ανάμιξη λεωφορείων, αυτοκινήτων και πεζών στον ίδιο χώρο. Αντ’ αυτού βλέπουμε τώρα μια αναδιαμορφωμένη Πλατεία με σαφή διαχωρισμό των λεωφορείων από τα αυτοκίνητα, με πλατιά και σύγχρονα πεζοδρόμια και διαβάσεις για τους πεζούς και, σαν επιστέγασμα, ένα μοντέρνο και καλαίσθητο ενιαίο στέγαστρο πάνω από την κεντρική νησίδα που παρέχει στους διακινούμενους πεζούς και τους επιβάτες των λεωφορείων και των άλλων οχημάτων ένα όμορφο, άνετο και λειτουργικό περιβάλλον.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στήριξε την προσπάθεια του Δήμου για την ανάπλαση της Πλατείας σε όλα τα στάδια του έργου, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη όποτε αυτή χρειάστηκε. Το έργο συνάδει πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος και το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε ένα χώρο όπου πεζοί, αυτοκίνητα, ποδήλατα και λεωφορεία θα εξυπηρετούνται και θα συνυπάρχουν με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μέσου διακίνησης.

Ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων έχω θέσει τη βιώσιμη κινητικότητα ως την κεντρική πολιτική του Υπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Η πολιτική αυτή προωθείται έμπρακτα με δράσεις που θα αναληφθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ήδη, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης των Δημόσιων Μεταφορών, έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά τις δημόσιες μεταφορές με τις νέες συμβάσεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία σε όλες τις πόλεις και επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη πόλη της Λευκωσίας, έχει αναπτυχθεί το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας της ευρύτερης αστικής περιοχής το οποίο, ως Κυβέρνηση, προτιθέμεθα, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και με τη συνδρομή των πολιτών, να υλοποιήσουμε μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Με βάση το σχέδιο αυτό θα δημιουργηθούν λεωφορειολωρίδες σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης και ολοκληρωμένα δίκτυα για πεζούς και ποδηλάτες. Θα προωθηθεί επίσης μια πιο ορθολογιστική πολιτική για τη στάθμευση και θα εκπονηθεί τεχνοοικονομική μελέτη για τραμ.

Ολοκληρωμένα σχέδια κινητικότητας θα αναπτυχθούν και για τις άλλες πόλεις της Κύπρου, αρχίζοντας με τη Λεμεσό μέσα στο 2012.

Μια νέα καινοτομία που προτίθεμαι να εφαρμόσω μέχρι το τέλος του χρόνου είναι η υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη κινητικότητα, στη βάση των οποίων θα αξιολογούνται όλα τα έργα υποδομών και υπηρεσιών του τομέα των χερσαίων μεταφορών πριν την υλοποίησή τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς που συντέλεσαν στην επιτυχία του έργου αυτού. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την αρχιτέκτονα και Διευθύντρια του Έργου κα. Μαρίνα Τύμβιου, την Προϊστάμενη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου κα Μαρία Μαύρου και τους λειτουργούς της Μονάδας Ενίσχυσης Δημόσιων Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Κλάδου Κυκλοφοριακών Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λειτουργούς της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, καθώς και τους λειτουργούς του Γραφείου Προγραμματισμού που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου.

Είμαι βέβαιος ότι και εσείς οι πολίτες θα αξιοποιήσετε την Πλατεία και τις εγκαταστάσεις της είτε για να ταξιδέψετε με λεωφορείο ή να περπατήσετε ή να ενημερωθείτε από τα συστήματα πληροφόρησης που θα υπάρχουν. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε να γίνουμε φορείς των αλλαγών που προωθούνται γιατί η βιώσιμη κινητικότητα είναι συνώνυμη με την ποιότητα ζωής.