mtcw


Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση σας να παρευρεθώ και να προσφωνήσω την 11η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Ομοσπονδίας σας.

Η κατασκευαστική βιομηχανία έχει αναδειχθεί σε ένα από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Η συνεισφορά του Κατασκευαστικού Κλάδου στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2008 ήταν €1,39 δισεκατομμύρια ή 8,04% του συνολικού ΑΕΠ. Το 2010 η συνεισφορά του Κλάδου μειώθηκε στα €1,14 δισεκατομμύρια ή 6,53% του συνολικού ΑΕΠ. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θεωρεί τους Κύπριους Εργολάβους συνεργάτες του στην προσπάθεια ανάπτυξης των υποδομών που δημιουργούν τις συνθήκες για μια εύρωστη οικονομία, κοινωνική ανάπτυξη, απασχόληση και προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή ποιότητα ζωής για τους πολίτες της Κύπρου.


Τα μεγάλα έργα όπως δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία και άλλα που έχουν κατασκευαστεί με επιτυχία στην Κύπρο με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής από Κυπριακές Εργοληπτικές Εταιρείες είναι μάρτυρες ενός παραγωγικού κλάδου. Δυστυχώς σήμερα ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο περνά μέσα από μια δύσκολη περίοδο, καθώς είναι ο κλάδος που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το πρόβλημα της ανεργίας. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2008 απασχολούνταν στον Κλάδο 38.600 άτομα ενώ το 2010 απασχολούνταν 34.600 άτομα, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 10,4%.. Επίσης κατά την ίδια περίοδο 2008 – 2010 οι άνεργοι αυξήθηκαν από 14.500 σε 25.400 δηλαδή μια αύξηση 10.900 ατόμων από τα οποία οι 4.000 δηλαδή ποσοστό 36,7% προέρχονται από τον Κατασκευαστικό Κλάδο!

Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχουν προωθήσει την κατασκευή μεγάλου αριθμού έργων υποδομής με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την αναχαίτιση της ανεργίας στην οικοδομική βιομηχανία, η οποία έχει επιπτώσεις σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Ήδη μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται σε αυτά τα έργα, γεγονός που έχει αμβλύνει σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα της ανεργίας στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Πέραν των όσων έργων έχουν ήδη δρομολογηθεί και εκτελούνται, το Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συνεχίζει και εντείνει την προσπάθεια του για όσο το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη υλοποίηση των προϋπολογισμών και στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιεί και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί νέες σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης των έργων τύπου Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό τύπου ΡΡΡ δηλαδή Public Private Partnership. Ήδη όπως γνωρίζετε πολλά έργα έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται με αυτής της μορφής αναθέσεις, και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί έχει θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.

Πέραν της ανάθεσης των έργων, είτε με κλασσικές μεθόδους είτε με κάποιο είδος PPP, το Υπουργείο μου ανέκαθεν αναθέτει την εκπόνηση μεγάλου μέρους των μελετών που διενεργεί στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η πολιτική συνεχίζεται και επεκτείνεται, με στόχο όχι μόνο την αύξηση της παραγωγής, αλλά και την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την εξαγωγή τέτοιων υπηρεσιών, ειδικά μέσα στα νέα δεδομένα της πανευρωπαϊκής αγοράς.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να θίξω το θέμα της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα. Όπως γνωρίζετε το θέμα αυτό βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Το Υπουργείο μου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνδράμει τις συνεχείς προσπάθειες του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ευχαρίστως θα προσφέρει τη βοήθεια του και στη δεδηλωμένη προσπάθεια της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων, για πάταξη αυτού του φαινομένου που πλήττει και τους εργαζόμενους, αλλά και ολόκληρη την Κυπριακή κοινωνία. Η παρανομία αυτή στερεί θέσεις εργασίας από τους νόμιμους εργαζόμενους αλλά και εισοδήματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα ταμεία του κράτους. Πέρα όμως από τις οικονομικές επιπτώσεις προκαλεί προβλήματα ποιότητας στις οικοδομές και υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας για τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, νόμιμους αλλά και παράνομους.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και ελπίζω ότι με τη συνεργασία όλων μας θα επιτύχουμε την ταχύτερη ανάκαμψη της οικοδομικής βιομηχανίας, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά στη γενικότερη ανάκαμψη της οικονομίας.


Το χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους της Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων, ο κ. Αλέκος Μιχαηλίδης – Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων.