mtcw


Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να προσφωνήσω το Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας σας.

Το Συνέδριό σας πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για την οικοδομική βιομηχανία, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει σημαντικά και την κυπριακή οικονομία. Η οικοδομική βιομηχανία ήταν ο πρώτος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων που επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, όπως γίνεται συνήθως σε περιόδους ύφεσης και ειδικά μετά την υπερθέρμανση του τομέα κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης.

Η κατασκευαστική βιομηχανία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Η συνεισφορά του κατασκευαστικού κλάδου στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2008 ήταν €1,39 ή 8,04% του συνολικού ΑΕΠ. Το 2010 η συνεισφορά του κλάδου μειώθηκε στα €1,14 ή 6,53% του συνολικού ΑΕΠ.

Δυστυχώς σήμερα, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο περνά μέσα από μια δύσκολη περίοδο, καθώς είναι ο κλάδος που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το πρόβλημα της ανεργίας. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2008 απασχολούνταν στον κλάδο 38.600 άτομα ενώ το 2010 απασχολούνταν 34.600 άτομα, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 10,4%. Επίσης κατά την ίδια περίοδο 2008 – 2010 οι άνεργοι αυξήθηκαν από 14.500 σε 25.400 δηλαδή μια αύξηση 10.900 ατόμων από τα οποία οι 4.000, δηλαδή ποσοστό 36,7% προέρχονται από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της πολιτικής του κράτους για ενίσχυση της πληγείσας οικοδομικής βιομηχανίας και την καταπολέμηση της ανεργίας στο κλάδο, έχει από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008, προωθήσει μεγάλο αριθμό σημαντικών έργων του Δημοσίου μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την αναχαίτιση της ανεργίας στην οικοδομική βιομηχανία, η οποία έχει επιπτώσεις σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Ήδη, μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται σε αυτά τα έργα, γεγονός που έχει αμβλύνει σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα της ανεργίας στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Κατά την περίοδο 2008-2010 έχουν εκτελεστεί διάφορα έργα, με δαπάνες της τάξης άνω των €100 εκ. ανά έτος, ενώ το 2010 οι δαπάνες για αναπτυξιακά έργα ανήλθαν στα €134 εκ. Αυτή την περίοδο είναι υπό κατασκευή, με συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί και τρέχουν, οδικά και θαλάσσια έργα αξίας €224 εκ. και οικοδομικά έργα αξίας €105 εκ., δηλαδή είναι υπό εκτέλεση έργα συνολικής αξίας €329 εκ.

Πέραν των όσων έργων έχουν ήδη δρομολογηθεί και εκτελούνται, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συνεχίζει και εντείνει την προσπάθειά του για όσο το δυνατό πληρέστερη και ταχύτερη υλοποίηση των προϋπολογισμών και, στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιεί και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί νέες σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης των Έργων τύπου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό τύπου ΡΡΡ δηλαδή Public Private Partnership. Ήδη, όπως είναι γνωστό, πολλά έργα έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται με αυτής της μορφής αναθέσεις και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί έχει θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.

Πέραν των έργων συνολικής αξίας €329 εκ. που είναι υπό κατασκευή με συμβόλαια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, είναι υπό μελέτη και προωθούνται για υλοποίηση οδικά και θαλάσσια έργα αξίας €140 εκ. και οικοδομικά έργα αξίας €105 εκ. Δηλαδή είναι ήδη υπό κατασκευή ή προωθούνται έργα συνολικής αξίας €494 εκ., τα οποία αποτελούν σημαντικό αιμοδότη της κυπριακής οικοδομικής βιομηχανίας και έχουν ήδη συμβάλει και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας στην οικοδομική βιομηχανία.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να θίξω το θέμα της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ευχαρίστως θα προσφέρει τη βοήθεια του στη δηλωμένη προσπάθεια όλων των κοινωνικών εταίρων για πάταξη αυτού του φαινομένου που πλήττει και τους εργαζόμενους, αλλά και ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία. Η παρανομία αυτή στερεί θέσεις εργασίας από τους νόμιμους εργαζόμενους αλλά και εισοδήματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα ταμεία του κράτους. Πέραν όμως από τις οικονομικές επιπτώσεις προκαλεί προβλήματα ποιότητας στις οικοδομές και υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας για τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, νόμιμους αλλά και παράνομους. Η καταπολέμηση της αδήλωτης και παράνομης εργασίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και στη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και της ποιότητας των έργων, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει και η κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών είναι αποφασισμένο να συμβάλει στους πιο πάνω στόχους στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και ελπίζω να προσφέρει ένα βήμα προβληματισμού για την εξαγωγή των κατάλληλων εισηγήσεων για επίτευξη των πιο πάνω στόχων.