mtcw


Θα ήθελα κατ' αρχάς να μεταφέρω τον θερμό χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια και τη λύπη του γιατί λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν βρίσκεται σήμερα εδώ. Μου ζήτησε, όμως, να τον εκπροσωπήσω και να διαβιβάσω στο ΕΤΕΚ τα θερμά του συγχαρητήρια για το πολύτιμο έργο που έχει επιτελέσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες και τις ευχές του για συνεχή πρόοδο και επιτυχίες.

Σήμερα είναι μια μέρα εορτασμού για εσάς αλλά και για την κυπριακή κοινωνία. Σήμερα, το ΕΤΕΚ γιορτάζει, όχι μόνο τη συμπλήρωση της τριετίας 2008 - 2011, αλλά και τα 20 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στους μηχανικούς και στην κοινωνία ευρύτερα.

Το ΕΤΕΚ μπορεί να είναι σήμερα υπερήφανο για τα επιτεύγματα των τελευταίων 20 χρόνων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και επίτευξης ακόμη περισσότερων στόχων του.

Το ΕΤΕΚ, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε θέματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας. Οι σημερινές κοινωνίες βασίζονται σε τεράστιο πλέον βαθμό στην τεχνολογία, χωρίς την οποία κινδυνεύουν να παραμείνουν στο περιθώριο του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Τα μέλη του ΕΤΕΚ, οι μηχανικοί, έχουν αυξημένο βάρος για τη διαμόρφωση της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

Από τις θέσεις τους ως καταρτισμένοι μηχανικοί, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, τα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν επιδείξει σημαντικό έργο το οποίο αντικατοπτρίζεται στο ψηλό επίπεδο ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα υποδομών. Τα οδικά δίκτυα, η διαχείριση των υδάτων, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, οι ενεργειακές υποδομές, η διαχείριση των αποβλήτων και η περιβαλλοντική προστασία είναι λίγοι μόνο από τους τομείς και έργα για τα οποία τα μέλη του ΕΤΕΚ, αλλά και το Επιμελητήριο ως ο εκφραστής και το συλλογικό όργανο δράσης των μηχανικών, μπορούν να νιώθουν ως δικά τους επιτεύγματα.

Όταν η Βουλή, μετά από πολύχρονες προσπάθειες των οργανωμένων μηχανικών, θεσμοθέτησε το 1990 το ΕΤΕΚ με σχετικό νόμο, έθεσε τον πήχη ψηλά, με τη στοχοθέτηση που οι ίδιοι οι μηχανικοί επιδίωξαν: «Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά, και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας».

Από το 1991, όταν το ΕΤΕΚ ξεκίνησε ως ένας νεοσύστατος οργανισμός, χωρίς τα μέσα και την οργάνωση που διαθέτει σήμερα σε προσωπικό, χώρους εργασίας και οικονομικούς πόρους, μέσα από μια δύσκολη και όχι χωρίς σκόπελους 20χρονη πορεία, έχει φτάσει σήμερα να είναι καταξιωμένο στη συνείδηση των μηχανικών ως το δικό τους Επιμελητήριο, ο δικός τους εκφραστής, που με υπευθυνότητα και σοβαρότητα αλλά και αίσθημα ευθύνης τοποθετείται μπροστά στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας.

Το ΕΤΕΚ έχει καθιερωθεί όχι μόνο στη συνείδηση των μηχανικών αλλά και των απλών πολιτών, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σημαντική προσφορά του στα θέματα ανάπτυξης αλλά και προσδοκούν από αυτό τη σωστή ρύθμιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όταν εμπλέκονται σε έργα ανάπτυξης. Απόδειξη αυτού, η όλο και συχνότερη προσφυγή των πολιτών στο Επιμελητήριο για θέματα επίλυσης διαφορών ή για πραγματογνωμοσύνες.

Στο ΕΤΕΚ δεν προσφεύγουν μόνο οι απλοί πολίτες αλλά και οργανωμένα σύνολα και οργανισμοί, όπως οι Δήμοι, κοινότητες, αλλά και δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Η πληθώρα των θεμάτων για τα οποία το ΕΤΕΚ έχει εκπονήσει μελέτες, συμβουλεύσει ή εκφράσει απόψεις σε τέτοιους οργανισμούς, καταδεικνύει πόσο έχει εμπεδωθεί στην αντίληψη των οργανωμένων κοινωνικών συνόλων ως ένας αξιόπιστος, σοβαρός και αποτελεσματικός φορέας.

Το Επιμελητήριο, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, τις εισηγήσεις του σε θέματα ανάπτυξης αλλά και νομοθεσίας, τις κατατεθειμένες απόψεις του σε θέματα διαδικασιών και παραγωγικότητας, έχει αποδείξει ότι δεν είναι μόνο ο προασπιστής των μηχανικών, αλλά και ένας οργανισμός που ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της διαφάνειας, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος του Επιμελητηρίου και στη διεθνή εκπροσώπηση της Κύπρου σε τεχνικά φόρουμ και διεθνείς οργανώσεις μηχανικών, ρόλο που έχει κατορθώσει να εκπληρεί επάξια και ταυτόχρονα να έχει πρωτοποριακή συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους μηχανικούς, η οποία χρονολογείται σε περιόδους όπου η επαφή των δύο κοινοτήτων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και έχει δείξει τον δρόμο και σε άλλα οργανωμένα σύνολα. Γι' αυτό τους τον ρόλο και δράση τους συγχαίρω θερμά και τους εύχομαι συνεχείς επιτυχίες.

Εδώ θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνεία στο θέμα της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των μηχανικών και τον ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ, θεσμό που έχει δώσει την ευκαιρία για την επιμόρφωση των μηχανικών σε θέματα που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως τα περιβαλλοντικά θέματα, η ενεργειακή απόδοση, οι διαιτησίες, διαχείριση συμβολαίων, ασφάλεια και υγεία, πολεοδομική/οικοδομική Νομοθεσία, ευρωκώδικες, πυρασφάλεια κ.ά.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον ρόλο που το ΕΤΕΚ έχει να διαδραματίσει στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Κύπρο και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου τόσο για τη συνεργασία στο θέμα της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών στους κλάδους της μηχανικής, αλλά και στο θέμα της ανάπτυξης της έρευνας σε θέματα τεχνολογίας και μηχανικής. Η έρευνα είναι ένα πεδίο όπου η Κύπρος εξακολουθεί να υστερεί, το οποίο, ωστόσο, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης για την Κύπρο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη συνεργασία που το Υπουργείο του οποίου προΐσταμαι έχει με το ΕΤΕΚ, αφού είναι το κατεξοχήν τεχνικό Υπουργείο, με μεγάλο αριθμό μελών του ΕΤΕΚ στα διάφορα Τμήματά του. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα θέματα, όπως τα θέματα αναθέσεων των έργων του Δημοσίου, έχω την πεποίθηση ότι έχουμε θεσμοθετήσει ένα παραγωγικό διάλογο που είναι άλλωστε απαραίτητος, αφού το Υπουργείο Συγκοινωνιών έχει την ευθύνη της εποπτείας του έργου του Επιμελητηρίου.

Προσδοκώ ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια και εύχομαι ότι στη νέα δεκαετία ζωής του, το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει με την ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία το σημαντικό του έργο, για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης και για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας.