mtcw


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ειδική συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους, του Υπουργού Οικονομικών κ. Μιχάλη Σαρρή του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων,
κ. Ζαχαρία Κουλία, του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κ. Ιωνά Νικολάου και του Αρχηγού Αστυνομίας. Η διεξαγωγή της συνεδρίας αυτής στην υψηλή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση γενικότερα, στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος των οδικών δυστυχημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Τα οδικά δυστυχήματα είναι το πιο θανατηφόρο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, αφού στοιχίζει τη ζωή σε 100 περίπου ανθρώπους κάθε χρόνο και προκαλεί περίπου 2500 τραυματισμούς, πολλές δεκάδες από τους οποίους καταλήγουν σε μόνιμες αναπηρίες. Πέραν των τραγικών κοινωνικών επιπτώσεων τους τα οδικά δυστυχήματα επιφέρουν και μεγάλες απώλειες στην οικονομία του τόπου. Το ετήσιο κοινωνικοοικονομικό κόστος, με βάση δεδομένα από μελέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια λίρες περίπου, ποσό που ισοδυναμεί με το 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σε ότι αφορά τους νεκρούς κατ΄ αναλογία πληθυσμού, η Κύπρος κατατάχθηκε 5η χειρότερη το 2005, με δείκτη 13,4 νεκρούς στους 100,000 κατοίκους. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ήταν 9,1 και των πρωτοπόρων χωρών Ολλανδίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 4,6, 4,9 και 5,6 αντίστοιχα.

Στη συνεδρία παρουσιάσαμε τις εισηγήσεις του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για στρατηγικά μέτρα μείωσης των οδικών δυστυχημάτων και επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί για μείωση των θυμάτων σε οδικά δυστυχήματα κατά 50% μέχρι το 2010. Πρόσθετες εισηγήσεις κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, τον κ. Ζαχαρία Κουλία, τον κ. Ιωνά Νικολάου και από μέλη του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Μετά από ευρεία ανταλλαγή απόψεων συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

· Διάθεση επαρκών πιστώσεων της τάξης των £4 εκατομμυρίων ετησίως, για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2005-2010 και μέχρι το 2010. Το ποσό αυτό θα διατεθεί ως εξής:

- Για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των δρόμων.

- Για υπερωριακή απασχόληση αστυνομικών της τροχαίας που θα διενεργούν έλεγχο τροχαίων παραβάσεων.

- Για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

- Για την αγορά/εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού, διεξαγωγή ειδικών μελετών, παραγωγή εποπτικού υλικού για την κυκλοφοριακή αγωγή, εκπαίδευση προσωπικού και άλλες δραστηριότητες που θα κρίνονται αναγκαίες.

· Να προωθηθεί αύξηση των προβλεπόμενων ποινών για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, όπως π.χ. ανώτατη ποινή 10 αντί 4 χρόνων για την πρόκληση θανάτου από αλόγιστη οδήγηση (άρθρο 210 του Ποινικού Κώδικα).

· Προώθηση διαδικασιών για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων και την επιβολή των ποινών.

· Προώθηση της ένταξης της κυκλοφοριακής αγωγής στα προγράμματα των σχολείων.

· Προώθηση του θεσμού «Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι, με τα μέτρα αυτά που έχουν αποφασιστεί σήμερα, αλλά και άλλα τα οποία ήδη προωθούνται και εφαρμόζονται, θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του στόχου για μείωση κατά 50% των θυμάτων σε οδικά δυστυχήματα μέχρι το 2010 και οι δρόμοι της Κύπρου θα γίνουν κατά πολύ ασφαλέστεροι.