mtcw
Η ενίσχυση των υποδομών είναι σημαντικός πυλώνας της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, τονίζοντας πως η Ανέγερση του Κέντρου Φιλοξενίας ‘ΛΙΜΝΕΣ’ και του Προαναχωρησιακού Κέντρου αποτελούν σημαντικά ορόσημα στις προσπάθειες για ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις.

Ο Υπουργός χαιρέτισε σήμερα το πρωί την τελετή υπογραφής του έργου «Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας ‘ΛΙΜΝΕΣ’ για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν.

Παρόντες στην τελετή υπογραφής του έργου ήταν ο Αρχηγός της Αστυνομίας, οι Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικών και Μεταφορών, ο, ... καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί.

Στο χαιρετισμό του κατά την τελετή υπογραφής, ο Υπουργός ανάφερε πως «η σημερινή υπογραφή του συμβολαίου σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολύ σημαντικού έργου για τον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης».

«Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα προτεραιότητας για τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης», είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε πως τα δυο Κέντρα που θα ανεγερθούν «θα ενισχύσουν την ικανότητα του κράτους για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων και πιέσεων που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία».

«Η έλλειψη υποδομών και χώρων κράτησης για τους μετανάστες, αποτέλεσαν το τροχοπέδη σε σημαντικές διαδικασίες του τομέα, όπως είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου, αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού των μεταναστών», τόνισε ο κ. Ιωάννου.

Σημείωσε ακολούθως πως στο ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας αιτούντων Διεθνή Προστασία στις «Λίμνες», χωρητικότητας 1.000 προσώπων, θα υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής, κυρίως, των ατόμων των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία έχει απορριφθεί πρωτοβάθμια. Θα φιλοξενούνται, πρόσθεσε, «και αιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες καταγωγής και το αίτημά τους για άσυλο εξετάζεται με ταχύρρυθμη διαδικασία, βάσει του περί Προσφύγων Νόμου».

Στόχος μας είναι ο ευκολότερος και αμεσότερος εντοπισμός τους σε περίπτωση λήψης τελικής αρνητικής απόφασης, για επαναπατρισμό στη χώρα τους, εξήγησε ο κ. Ιωάννου.

Σε συνδυασμό με το δεύτερο Κέντρο, το Προαναχωρησιακό, που βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας θα επιτευχθεί, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, «η αποτελεσματικότερη διαχείριση και διευκόλυνση για συστηματική επιστροφή των αιτητών διεθνούς προστασίας, των οποίων το αίτημα τους έχει απορριφθεί τελεσίδικα και πλέον διαμένουν παράνομα στην Κύπρο».

Τόνισε πως «η υφιστάμενη υποδομή, ο Χώρος Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών που βρίσκεται στη Μενόγεια, χωρητικότητας μόλις 126 άτομα, κρίθηκε ανεπαρκής να διαχειριστεί τις επιστροφές του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού παράτυπων μεταναστών των τελευταίων ετών».

Σημείωσε πως αυτό είναι ένα κενό που διαγνώστηκε πριν από δυο περίπου χρόνια, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών μας.

«Σήμερα το νέο Προαναχωρησιακό Κέντρο, χωρητικότητας 800 ατόμων παράνομα διαμενόντων στη Δημοκρατία, μπαίνει στις ράγες της υλοποίησης, επιτρέποντάς μας να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες για επιστροφή μεταναστών», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

Τα δυο Κέντρα ανάφερε πως θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών και ενημέρωσε ότι θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η συγχρηματοδότηση, εξήγησε ο κ. Ιωάννου, είναι «το αποτέλεσμα της επιτυχούς επιλογής της Πρότασης που υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εταίρους το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας» και συνεχάρη σχετικά τη Μονάδα και τους εταίρους που συμμετείχαν στην υποβολή της Πρότασης.

Ο Υπουργός, αφού επανέλαβε πως «η έλλειψη υποδομών, όπως του Προαναχωρησιακού Κέντρου, επιβράδυνε τη διαδικασία επιστροφών και απελάσεων», δήλωσε πως τα έργα αυτά «αποτελούν σημαντικά ορόσημα στις προσπάθειές μας για ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις».

Έπειτα, ευχαρίστησε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τμήματα του κράτους για τη συμβολή τους, μεταφέροντας πρόσθετα και τις ευχαριστίες του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη συνεχή στήριξη.

«Ευελπιστώ ότι, τόσο η δημιουργία των Κέντρων όσο και τα άλλα μέτρα που λαμβάνουμε ως Κυβέρνηση, θα συνεχίσουν να έχουν το θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα και στους αριθμούς, αναδεικνύοντας την ορθή και αποτελεσματικότερη διαχείριση στους τομείς του ασύλου και μετανάστευσης», κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερικών.

[Για ολόκληρη την ομιλία του Υπουργού βλ. εδώ].

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αντώνης Κουτσούλλης, σε δική του παρέμβαση, είπε ότι από πλευράς του Τμήματος Δημοσίων Έργων έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες που αφορούν στις προκαταρτικές μελέτες, τις ετοιμασίες εγγράφων και προσφορών, ώστε σήμερα να μπορεί να λαμβάνει χώρα η υπογραφή του Συμβολαίου για την ανέγερση των δυο Κέντρων.

Το έργο, ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση και η αξία της Σύμβασης, με ανάδοχο την Κοινοπραξία «CYFIELD – IACOVOU (MN) JOINT VENTURE» ανέρχεται στα €84.888.000, πλέον ΦΠΑ.

«Οι μελέτες και κατασκευαστικές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών, ενώ ο Ανάδοχος Εργολάβος θα έχει, στο πλαίσιο του συμβολαίου, και την ευθύνη για την 8ετή συντήρηση του έργου», ανάφερε σχετικά.

Ο Συντονισμός για την υλοποίηση του έργου θα αναληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ενώ η παρακολούθησή του από ομάδα αποτελούμενη από Λειτουργούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου, είπε.

Το Έργο, πρόσθεσε ο κ. Κουτσούλλης, περιλαμβάνει ανέγερση εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 27.000 m2, και μετατροπές σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού περίπου 1.400m2. Πέραν των βασικών υποδομών σε κάθε Κέντρο, πρόσθεσε, θα περιλαμβάνονται και χώροι Κοινόχρηστων Δραστηριοτήτων, Εξυπηρετήσεων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, χώροι Ψυχαγωγίας/ Παιχνιδότοποι, κοινόχρηστοι κήποι και εξωτερικοί χώροι στάθμευσης.

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσούλλης, ανάφερε ότι πλησίον του έργου θα κατασκευαστεί, μέσω άλλης σύμβασης, Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων, που θα καλύπτει τις ανάγκες του έργου, καθώς και τις ανάγκες του παραπλήσιου Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π.), στην Κοφίνου.