mtcw


Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης προήδρευσε, χθες, συνεδρίας του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, στην παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κας Άννας Κουκκίδη - Προκοπίου, στελεχών της Αστυνομίας, και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών.

Κατά τη συνεδρία αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν η ανασκόπηση της εφαρμογής του συστήματος φωτοεπισήμανσης, ο εντοπισμός των προβλημάτων που παρουσιάζονται και η λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του.

Στις φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις, οι κάμερες καταγράφουν αδικήματα που αφορούν:

-        Ταχύτητα, με το πρόστιμο και τους βαθμούς ποινής να ποικίλουν ανάλογα με το ποσοστό παραβίασης του ορίου ταχύτητας.

-        Παραβίαση γραμμής στάσης στις φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις με πρόστιμο ύψους €25.

-        Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, με πρόστιμο ύψους €300 και τρεις βαθμούς ποινής.

Διαπιστώθηκε ότι το κύριο πρόβλημα των οδηγών στις ελεγχόμενες από τις κάμερες διασταυρώσεις είναι το πράσινο βέλος για δεξιά στροφή. Διευκρινίστηκε ότι όσοι οδηγοί έχουν εισέλθει σε διασταύρωση με πράσινο βέλος με σκοπό να στρίψουν δεξιά και έχουν περάσει την άσπρη γραμμή του «ΑΛΤ», πριν ο φωτεινός σηματοδότης γίνει κόκκινος, δεν παραβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν καταγγέλλονται.

Σημειώθηκε δε ότι όταν σβήσει το πράσινο βέλος για δεξιά στροφή, το σύστημα φωτοεπισήμανσης (κάμερα) ενεργοποιείται με χρονική καθυστέρηση αντίστοιχη σε χρόνο με τη διάρκεια του πορτοκαλί σηματοδότη.

Αποφασίστηκε ότι, για σκοπούς καλύτερης προειδοποίησης των οδηγών, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο επιπρόσθετης οριζόντιας σήμανσης, καθώς και η δυνατότητα το πράσινο βέλος για δεξιά στροφή να αναβοσβήνει στο τέλος του χρόνου.

Πρόσθετα, όπου υπάρχει η δυνατότητα, θα τοποθετηθεί επιπρόσθετο πράσινο βέλος, για καλύτερη σήμανση και διευκόλυνση των οδηγών.

Σημειώθηκε ότι σε ορισμένες διασταυρώσεις έχει εφαρμοστεί η απενεργοποίηση του πράσινου βέλους σε ώρες μη αιχμής και θα εξεταστεί η επέκταση του μέτρου αυτού και σε άλλα σημεία.

Όσον αφορά την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, δεδομένου ότι υπήρξαν θανατηφόρες και σοβαρές συγκρούσεις ως αποτέλεσμα αυτής της παράβασης, έχοντας γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, κρίνεται ότι το αδίκημα δεν χρήζει επαναπροσδιορισμού.

Μετά την παραλαβή του εξώδικου και τον έλεγχο της φωτογραφίας, όσοι οδηγοί θεωρούν ότι λανθασμένα έχουν καταγγελθεί, μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία του συστήματος φωτοεπισήμανσης στο τηλ. 80008009, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση που διαφωνούν και δεν αποδέχονται ότι έχει γίνει παράβαση, η υπόθεση θα παραπέμπεται στο δικαστήριο.

Κατά τη συνεδρία εξετάστηκαν, επίσης, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επίδοση των εξωδίκων, καθώς παρατηρείται ότι δεν έχει επιδοθεί μεγάλος αριθμός εξώδικων παραβάσεων που καταγράφονται από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, και μελετήθηκαν εισηγήσεις που υποβλήθηκαν.

Αποφασίστηκε να μελετηθεί η δυνατότητα υποχρεωτικής επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας και η επίδοση, στο στάδιο αυτό, εξωδίκων που τυχόν δεν έχουν επιδοθεί ή παραληφθεί. Επιπλέον, θα προωθηθεί άμεσα η διαδικασία επίδοσης των εξωδίκων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια.

Σημειώνεται, για ενημέρωση του κοινού, ότι τα αδικήματα που καταγράφονται από τα συστήματα φωτοεπισήμανσης δεν παραγράφονται.

Ο κ. Βαφεάδης τόνισε ότι στόχος είναι η καλλιέργεια σωστής οδικής συμπεριφοράς, η ορθή χρήση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, δρομολογείται σύντομα η έναρξη λειτουργίας της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών, που θα δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιμόρφωσης και διαγραφής βαθμών ποινής.