Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Νομοθεσία > Ηλεκτρισμός > Διατάγματα

ΝομοθεσίαΗλεκτρισμός - Διατάγματα


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΚΔΠ_068_2002_Όρια Ευθύνης του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 239,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_070_2005_Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 66,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_258_2009_Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Τροποποιητικό Διάταγμα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 99,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_267_2006_Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Τροποποιητικό Διάταγμα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 34,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_333_1983_Όρια Έυθύνης για Συντηρητή και Εργολήπτη.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 15,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_352_2007_Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Τροποποιητικό Διάταγμα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 620,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_518_2007_Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 2ον Τροποποιητικό Διάταγμα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 172,88Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_051_1976_Όρια Ευθυνης των Ηλεκτρολόγων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 43,62Kb)
Δ.Π. 168 2017 Διάταγμα 17ης Έκδοσης.pdf
Κ.Δ.Π. 168 2017 Διάταγμα 17ης Έκδοσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 633,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Τροποποιητικό Διάταγμα 17ης Έκδοσης - Copy.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 30,78Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις