Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αξιολογήσεις Προσφορών
- 09/04/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 20.039
- 08/04/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.20.030.ΣΣ.ΗΜΥ
- 08/04/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.2020.096.ΣΣ.ΗΜΥ
- 08/04/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.20.083.ΣΣ
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 20_109
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.110
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 20.108.ΣΣ.ΗΜΥ
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.007
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.104
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.105.ΣΣ.ΗΜΥ
- 24/03/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.041
- 23/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_20.090.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_20.095.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 20_063
- 08/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_19.072.ΗΜΥ
- 08/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.20.20.029
- 08/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.20.103
- 08/02/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.20.20.0106.ΕΠ.ΗΜΥ
- 31/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.078
- 15/12/2020 Έκθεση αξιολόγησης20.081.ΣΣ.ΗΜΥ
- 15/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.045.ΣΣ.ΗΜΥ
- 04/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.015.ΣΣ.ΗΜΥ
- 04/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.088
- 04/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.086
- 04/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.077.ΣΣ.ΗΜΥ
- 04/12/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.034
- 13/11/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.042
- 13/11/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.025
- 13/11/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.075
- 27/10/2020 Έκθεσης Aξιολόγησης 13.25.020.20.018.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.044.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ13.25.020.20.092.E.ΗΜΥ
- 27/10/2020 Έκθεσης Aξιολόγησης 13.25.020.20.071
- 19/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13.25.002.020.08
- 19/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13.25.20.20.020.ΕΠ.ΗΜΥ


Αρχείο


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Κενές Θέσεις

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης