Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αξιολογήσεις Προσφορών
- 19/11/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.091
- 19/11/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.20.21.079
- 19/11/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.064
- 19/11/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.068
- 19/11/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.035
- 19/11/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.20.21.071
- 25/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.058
- 25/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.002
- 18/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.076
- 18/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.073
- 18/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.067
- 06/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.065.Ε.HMY
- 06/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.002.21.07
- 06/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.026.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_21.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.045
- 06/10/2021 Έκθεση Αξιολόγησης_13.25.020.21.048
- 13/08/2021 Έκθεσης Αξιολόγησης 21.051.ΣΣ.ΗΜΥ
- 13/08/2021 Έκθεσης Αξιολόγησης 21.050.ΣΣ.ΗΜΥ
- 13/08/2021 Έκθεσης Αξιολόγησης 13.25.020.21.055.E.ΗΜΥ
- 13/08/2021 Έκθεσης Αξιολόγησης 13.25.020.21.057
- 13/08/2021 Έκθεσης Αξιολόγησης 13.25.020.21.054
- 13/08/2021 Έκθεσης Αξιολόγησης 13.25.020.2020.054
- 19/07/2021 Eκθεση Aξιολόγησης 21.025
- 19/07/2021 Eκθεση Aξιολόγησης-20-094
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.038
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.023
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.022
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.061
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.003
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.042
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.21.034
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.009.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.101.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.21.031
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.021
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.011
- 19/07/2021 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13.25.020.21.037.Ε.HMY
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.21.039
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 21.044.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2021.012.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.21.041
- 19/07/2021 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2021.020.ΣΣ.ΗΜΥ


Αρχείο


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Κενές Θέσεις

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης