Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αξιολογήσεις Προσφορών
- 06/04/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.015.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/04/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.095.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.016.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.078.Ε.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.086.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.080
- 27/03/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.072.ΣΣ.ΗΜΥ
- 13/02/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.059
- 13/02/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.053
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.090
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.073.ΣΣ.ΗΜΥ
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.074.ΣΣ.ΗΜΥ
- 30/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.060
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.064.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.079
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.057
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης_22.069
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.22.077.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.22.067.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.22.064.ΕΠ.ΗΜΥ
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.050
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.068
- 02/01/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.075


Αρχείο


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις