Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΕγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για Μεταφορά Προσώπων - Νόμοι


7(I)-2011_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων... (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.pdf N.7(I)-2011_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων... (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 483,66Kb)
90(Ι)-2011_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων... (τροποποιητικός 2) Νόμος του 2011.pdf
N.90(Ι)-2011_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων... (τροποποιητικός 2) Νόμος του 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2274,21Kb)
29(Ι)_2003.pdf
Ο περί Βασικών Απαιτήσεων (τροποποιητικός 1) - Ν.29(Ι)_2003.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 279,85Kb)
258(Ι)_2004 .pdf
Ο περί Βασικών Απαιτήσεων (τροποποιητικός 2) - Ν.258(Ι)_2004 .pdf (Μέγεθος Αρχείου: 49,81Kb)
89(Ι)_2005 Νέας .pdf
Ο περί Βασικών Απαιτήσεων (τροποποιητικός 3) -Ν.89(Ι)_2005 Νέας .pdf (Μέγεθος Αρχείου: 85,07Kb)
30(Ι)_2002.pdf
Ο περί των Βασ Απαιτ που πρέπει να πληρούν καθορ κατηγ προϊόντων Ν.30(Ι)_2002.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 405,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ο Περί των βασικών απαιτήσεων Νόμος 30(Ι)2002 και 29((Ι)2003.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 258,47Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις