Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΤεχνίτες Οχημάτων - Διατάγματα


Δ.Π. 99-2010_Διάταγμα για τεχνίτες οχημάτων.pdf Κ.Δ.Π. 99-2010_Διάταγμα για τεχνίτες οχημάτων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 26,77Kb)
Δ.Π.66-2008_Εγκατάσταση,Επισκευή & Συντ.Συστ. Κλιματισμού σε Oχήματα_Διάταγμα 2008.pdf
Κ.Δ.Π.66-2008_Εγκατάσταση,Επισκευή & Συντ.Συστ. Κλιματισμού σε Oχήματα_Διάταγμα 2008.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 170,3Kb)
Δ.Π.302-2008_Εξεταστέα Ύλη για τους Τεχνίτες Οχημάτων Διάταγμα του 2008.pdf
Κ.Δ.Π.302-2008_Εξεταστέα Ύλη για τους Τεχνίτες Οχημάτων Διάταγμα του 2008.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2910,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 376_2014 Το περί της Εξεταστέας Ύλης για τους Τεχνίτες Οχημάτων Διάταγμα του 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1204,46Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 25_2015 Υγραεριοκινηση Πιστοποιητικό Βασικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 918,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 26_2015 Υγραεριοκίνηση Εξουσιοδότηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 726,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 116_2019 - Διάταγμα 2019 τεχνίτες οχημάτων εκπαιδευτικό πρόγραμμα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 736,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 69_2021 - Διάταγμα για παράταση εκπαιδευτικού προγράμματος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 274,73Kb)
Δ.Π. 165_2021 Διάταγμα για παράταση εκπαιδευτικού προγράμματος.pdf
Κ.Δ.Π. 165_2021 Διάταγμα για παράταση εκπαιδευτικού προγράμματος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 130,38Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις