Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νομοθεσία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Μεταφορά Επικίνδυνων ΕμπορευμάτωνΟ περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 Ν.9(ΙΙΙ)_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 40 KB)
Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ν.2(ΙΙΙ)_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 515 KB)
Οι περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 μέχρι 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.175_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 Ν.29(Ι)_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 541 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ν.4(Ι)_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.174_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 Ν.168(Ι)_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 50 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Ν.14(Ι)_2010
(Μέγεθος Αρχείου: 97 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.117_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 120 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 Κ.Δ.Π.53_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 855 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) του 2004 και 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.177_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 9 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.119_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 80 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) του 2004 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.176_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π.285_2009
(Μέγεθος Αρχείου: 44 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.120_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 119 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) του 2004 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.178_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 37 KB)
Το περί Καθορισμού Ημερομηνίας για Ορισμό Συμβούλου Ασφαλείας ADR - Διάταγμα Κ.Δ.Π. 210_2011
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Το περί Καθορισμού Υποδείγματος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Διάταγμα του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 76 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Ν. 138(Ι)_2011
(Μέγεθος Αρχείου: 38 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 Ν.80(Ι)_2013
(Μέγεθος Αρχείου: 39 KB)


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ