Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση


Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο – 1η προκήρυξη Δεκέμβριος 2021«Παρουσίαση Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων»

MCW-EV-2021 Παρουσίαση.pptx
ΗμερομηνίαΣχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς,
Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης
Σχετικό έγγραφο
26/11/2021 Απόσυρση διάγραμμα διαδικασίας αίτησης
6/12/2021Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων-Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης (2)
3/1/2022Διευκρίνιση επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
4/1/2022Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων
20/1/2022Διευκρίνιση (2η) επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
7/2/2022Παράρτημα 8 - Απόσυρση Γραπτή Συναίνεση
9/3/2022Υπεύθυνη Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
9/3/2022Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση
11/3/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Απόσυρσης
21/4/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες Α1
6/6/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Γ' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Α1
22/8/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Δ' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Α1
12/10/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Ε' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Α1
21/11/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Στ' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Α1
17/01/2023Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Ζ' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Α1 (Πρώτη Προκήρυξη ΦΑ1)
08/03/2023Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση
05/03/2024Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση (1η προκήρυξη)
<>

<>

ΗμερομηνίαΣχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων ΟχημάτωνΣχετικό έγγραφο
24/11/2021Ηλεκτροκίνηση διάγραμμα διαδικασίας αίτησης
25/11/2021Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
17/12/2021Υποβολή αίτησης στο Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
3/1/2022Διευκρίνιση επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
13/1/2022Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου
30/1/2022Διευκρίνιση (2η) επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
7/2/2022Παράρτημα 7 - Ηλεκτροκίνηση Γραπτή Συναίνεση
14/2/2022Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Κατηγορία H14)
9/3/2022Υπεύθυνη Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
9/3/2022Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση
17/3/2022Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Κατηγορίες Χορηγίας Η1 μέχρι Η13)
21/3/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης
18/4/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες της κατηγορίας χορηγίας Η14 - Σχέδιο Ηλεκτροκ
3/5/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων (Β' κύκλος) σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης
6/6/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Β' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Η14
14/6/2022Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων (Γ' κύκλος) σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης
08/03/2023Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 8.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 10.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 12.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο 13.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTF8AYU.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.8.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.10.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφο Ηλ.12.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTZ78XN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT5A0VH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT0SQGO.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTEHFX2.pdfptx MCW-EV-2021 Παρουσίαση.pptx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTUP436.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTUMU84.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακ. 8.3.23.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTA2JP0.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Περ.Υλ.Έγκρ. Σχεδ. Χορ.Ηλεκτρ.&Απόσυρση.pdf

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/03/2024 10:45:00 AMΑνανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ