Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νομοθεσία Ρύθμιση Οδικών Μεταφορών

Ρύθμιση Οδικών Μεταφορών


Μεταφορές με οχήματα που ενοικιάζονται χωρίς οδηγό
(i) Στις 6.12.2013 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013 (Νόμος 156(Ι)/2013).
 
(ii) Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012  (Νόμος 39(Ι)/2012) και ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμος του 1991 (Νόμος 191/1991).
 
(iii) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 156(Ι)/2013, ο Διευθυντής του Τμήματος θα εγκρίνει τους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.
 


Αρ. 9/1982 - Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος του 1982
(Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Αρ. 38(Ι)/2012 - Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 154 KB)
Αρ. 101(Ι)/2001 - Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμος του 2001
(Μέγεθος Αρχείου: 4124 KB)
Αρ. 38(Ι)/2011 - Ο περί της πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα τροποποιητικός νόμος Ν.38(Ι)/2011
(Μέγεθος Αρχείου: 113 KB)
Αρ. 80(Ι)/2011 - Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011
(Μέγεθος Αρχείου: 1723 KB)
Αρ.158(Ι)/2015 - Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
(Μέγεθος Αρχείου: 570 KB)
Αρ. 3(Ι)/2007 - Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 1781 KB)
Αρ. 156(Ι)/2013 - Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 1110 KB)
Αρ. 49(Ι)/2014 - Ο περί της εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 26 KB)
Αριθμός 21(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 256 KB)
Αρ. 25(Ι)/2015 - Ο περί της Άσκησης του Επαγγέλματος Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους
(Μέγεθος Αρχείου: 492 KB)
Αρ.97(Ι) του 2019 - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1982 ΜΕΧΡΙ 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 110 KB)
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδικού Μεταφορέα του 2009
(Μέγεθος Αρχείου: 1190 KB)
Αρ.79/2021 - Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 2019
(Μέγεθος Αρχείου: 1404 KB)


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ