Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Μεταβίβαση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Η αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής νέου ιδιοκτήτη και η παραλαβή του γίνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή από τα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αυτοπροσώπως, με αντιπρόσωπο. Οι υπογραφές του πωλητή και αγοραστή στην αίτηση Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Μηχανοκίνητου Οχήματος πρέπει να είναι πιστοποιημένες από πιστοποιών υπάλληλο. Εάν είναι παρόντες κατά την μεταβίβαση, η πιστοποίηση υπογραφών γίνεται από υπάλληλο του τμήματος παρουσία των ταυτοτήτων τους.

Απαραίτητα έγγραφα:
  1. Συμπλήρωση εντύπου από υφιστάμενο και νέο ιδιοκτήτη: ΤΟΜ 9Γ
  2. Προσκόμιση Πιστοποιητικού Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος
  3. Είναι απαραίτητη η παρουσίαση πρωτότυπου Πιστοποιητικού Ασφάλισης, στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών
  4. Καταβολή 8.54 Ευρώ

Σημειώσεις:
• Σε περίπτωση όπου το όχημα δεν φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από το νέο ιδιοκτήτη ότι είναι σε γνώση του. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται με συμπλήρωση του εντύπου: ΤΟΜ 120A
Σε περίπτωση μεταβίβασης αδασμολόγητου οχήματος, απαιτείται η υποβολή εντύπου Τελωνείου Τελ. 72Α.
Στη περίπτωση οχημάτων ταξί, φορτηγών μεταφορέων Β, Γ και εκμισθούμενων χωρίς οδηγό, αγροτικών λεωφορείων και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, απαιτείται έγκριση Άδειας Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ), η οποία εκδίδεται από την Αρχή Αδειών.
Στη περίπτωση φορτηγών μεταφορέων Α και λεωφορείων που χρησιμοποιούνται σε έκτακτες γραμμές, απαιτείται έγκριση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ), η οποία εκδίδεται από το Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος εγγεγραμμένου σε αποθανών πρόσωπο, απαιτείται προσκόμιση Διαχειριστήριου Εγγράφου (από το Δικαστήριο) ή Βεβαίωση Κληρονόμων (από Κοινοτάρχη), αν η περιουσία του αποθανώντος είναι μόνο αυτό το ένα αυτοκίνητο και προσκόμιση εντύπου Ε.Πρ. 703/2000 (από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)
Σε περίπτωση μεταβίβασης αναπηρικού οχήματος σε μη ανάπηρα άτομα, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 130, η υφιστάμενη Άδεια Κυκλοφορίας, πληρωμή φόρου εγγραφής και άδεια κυκλοφορίας.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος σε διπλωμάτη, απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η έγκριση χρειάζεται για την έκδοση διπλωματικών πινακίδων εγγραφής.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος πέραν των 8 επιβατών, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σε πολύτεκνη οικογένεια, απαιτείται έγκριση Άδειας Οδικής Χρήσης από την Αρχή Αδειών.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος σε αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού που υπηρετεί στη Δημοκρατία, απαιτείται βεβαίωση από το Υπουργείο Άμυνας.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος σε λειτουργό της Δημοκρατίας που υπηρετεί στο εξωτερικό, απαιτούνται βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος από εγκλωβισμένο άτομο, απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Μέριμνας.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος που ανήκει στην Δημοκρατία ή σε τοπική αυτοδιοίκηση και το οποίο αγόραστηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό, απαιτείται απόδειξη πλειστηριασμού, η οποία εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο φορέα για διενέργεια δημόσιων πλειστηριασμών. Η μεταβίβαση γίνεται με την διαδικασία της επανεγγραφής.


Η μεταβίβαση μηχανοκίνητου οχήματος διέπεται από τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς του 1984, όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Information services surveyΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM120Α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM171-Μεταβίβαση με Οφειλές Τελών Κυκλοφορίας με Δόσεις.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Μεταβίβαση αποθανόντα -ΤΟΜ352.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΤΟΜ130.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο Μεταβίβασης ΤΟΜ9Γ.pdf
Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ