Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Ακινητοποίηση


Η αίτηση ακινητοποίησης οχήματος καταχωρείται στη σελίδα των διαδικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή παραλαμβάνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα του για συγκεκριμένη περίοδο ή επ' αόριστο. Στην περίπτωση που ο αιτητής αναφέρει περίοδο που προτίθεται να ακινητοποιήσει το όχημα του, τότε η ακινητοποίηση ισχύει για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διαφορετικά ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Σημειώνεται ότι, για την καταχώρηση ακινητοποίησης στη σελίδα των διαδικτυακών υπηρεσιών απαιτείται εγγραφή στις εν λόγω υπηρεσίες.


Απαραίτητα έντυπα:

  1. Συμπληρωμένο έντυπο ακινητοποίησης ΤΟΜ 12B
  2. Έγκριση από την Αρχή Αδειών για ακινητοποίηση οχήματος Δημόσιας Χρήσης (όπου εφαρμόζεται)
  3. Καταβολή καθυστερημένων τελών άδειας κυκλοφορίας μέχρι τον μήνα έναρξης της ακινητοποήσης.

Σημειώσεις:
  • Η ακινητοποίηση αρχίζει απο την 1η του επόμενου μήνα.
  • Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος πριν τον μήνα λήξης της ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας, επιστρέφονται τα τέλη που αντιστοιχούν στους εναπομείναντες μήνες που ισχύει η άδεια κυκλοφορίας. (Παρακαλώ επικοινωνήστε με τα Τμήμα, για τα απαιτούμενα έντυπα και πληροφορίες για την επιστροφή των τελών.)
  • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί διακοπή της ακινητοποίησης του οχήματος, μπορεί να το πράξει ανανεώνοντας απλά την άδεια κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα, νοουμένου ότι έχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, ισχύουσα άδεια Α, Δ, Ε ή Άδεια Οδικής Χρήσης όπου απαιτείται.
  • Σημειώνεται ότι, για κάθε περίοδο ακινητοποίησης πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση.

Η ακινητοποίηση οχήματος διέπεται από τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Information services surveyΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο Ακινητοποίησης 12Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜ208Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ακινητοποίηση οχημ αποθανόντα-ΤΟΜ353.pdf
Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ